Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Społecznych Nr 4 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego

ul. Pasjonistów 18, 91-140 Łódź
tel./fax (42) 652-05-10
www:   http://www.spoleczna4.edu.pl
e-mail:   ssp4@wp.pl


Oferujemy indywidualne podejście do Państwa dziecka.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ŁSSO

- "Szkoła z klasą"
- język angielski od I klasy (w tym zajęcia
  z native speakerem)

- gimnastyka korekcyjna
- język francuski lub niemiecki
- ciekawe zajęcia dodatkowe
- nowocześnie wyposażona pracownia
  informatyczna z dostępem do Internetu

- świetlica, stołówka
- opieka medyczna, opieka psychologa

GIMNAZJUM NR 4 ŁSSO
ze zwiększonym wymiarem godzin z wiodących przedmiotów

- język angielski + native speaker
- język francuski lub niemiecki
- poszerzony program przedmiotów
  humanistycznych

- specjalność sportowa - koszykówka, tenis
  stołowy

Motto:

"Przekształcać zdolność w umiejętność jest celem wszelkiego wychowania."

J. W. Goethe

Dlaczego warto?
"Problemy z obecnością? Wcale ich nie mamy. Dzieci nie chcą opuszczać zajęć nawet wówczas, kiedy są chore. To właśnie stanowi nasz problem."

Miriam Kronish

Jak to robimy? Szkoła jest kameralna, zapewnia życzliwą atmosferę, bezpieczeństwo, co wraz z indywidualizacją nauczania, daje każdemu dziecku szansę odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości.

Zwiększony wymiar godzin z wielu przedmiotów umożliwia ugruntowanie wiedzy i lepsze przygotowanie do sprawdzianów. Aktywnie uczestniczymy w kulturze poprzez organizowanie dla uczniów i ich rodziców wyjść do teatrów, muzeów, na wystawy, koncerty. Prowadzimy akcje charytatywne na rzecz domów dziecka, hospicjum dla dzieci, PCK, schroniska dla zwierząt.

Na bieżąco diagnozujemy potrzeby i oczekiwania uczniów oraz rodziców. Wiele satysfakcji dają nam częste wizyty absolwentów, zarówno tegorocznych, jak i tych, którzy ukończyli szkołę wiele lat temu. Nie zapominają o nas także ich rodzice.

Baza lokalowa szkół
Szkoły mieszczą się w budynku poprzedszkolnym, bardzo dobrze przystosowanym dla potrzeb placówki oświatowej. Na dużym, zadrzewionym terenie otaczającym szkołę, mamy warunki do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.

   Dysponujemy:
 • salą gimnastyczną,
 • nowocześnie wyposażoną pracownią informatyczną z dostępem do Internetu,
 • stołówką,
 • biblioteką i dużą ilością pomocy dydaktycznych,
 • boiskiem do piłki nożnej,
 • boiskiem do siatkówki i koszykówki.

Świetlica
Uczniowie mają zapewnioną profesjonalną, bezpłatną opiekę. W ramach pracy świetlicy szkolnej odbywają się następujące zajęcia:
 • plastyczno-manualne,
 • umuzykalniające,
 • zabawy i gry ruchowe,
 • konkursy sportowo-rekreacyjne,
 • małe formy teatralne,
 • gry dydaktyczne,
 • zabawy integracyjne.

Uczniowie mają tez fachową pomoc wychowawców przy odrabianiu lekcji oraz możliwość korzystania z różnych źródeł informacji (biblioteka, Internet).

Opieka medyczna
Szkoła zapewnia uczniom opiekę medyczną. Raz w tygodniu dyżuruje pielęgniarka szkolna. Badania profilaktyczne przeprowadza współpracujący ze szkoła lekarz internista. Na terenie szkoły zawsze znajduje się przeszkolona osoba, uprawniona do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach. Ponadto odbywają się profilaktyczne badania ortodontyczne i ortopedyczne.

DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

 • opieka psychologa,
 • opieka świetlicowa
 • nauka i doskonalenie pływania,
 • obiady,
 • zielone szkoły, wycieczki,
 • teatry, kina, muzea, wystawy,
 • ciekawe imprezy wychowawczo-integracyjne,
 • udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,
 • wykorzystanie pracowni komputerowej do nauczania wszystkich przedmiotów,
 • ulgi w opłatach dla rodzeństwa i stypendia,
 • współpracujemy z wieloma organizacjami,
 • liczne koła zainteresowań (przedmiotowe, artystyczne, sportowe).

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

   Klasy "I - III"
 • język angielski - 4 godziny + native speaker (1 h),
 • informatyka (nowoczesna pracownia),
 • warsztaty plastyczne,
 • muzyka z rytmiką,
 • zajęcia usprawniające,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • język francuski w formie zabawy.

Klasy "IV - VI"
 • język angielski - 4 godziny (w tym zajęcia z native speakerem),
 • język francuski lub niemiecki - 2 godziny,
 • informatyka (Internet),
 • dodatkowe zajęcia przygotowywacze do sprawdzianu.

Zajęcia pozalekcyjne:

Klasy 0, I - III
 • zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zbiórki zuchowe,
 • teatrzyk szkolny,
 • karate, basen.

Klasy IV - VI
 • przedmiotowe koła zainteresowań,
 • koło ekologiczne,
 • Koło religioznawcze,
 • warsztaty plastyczne,
 • teatr szkolny,
 • kawiarenka internetowa,
 • zbiórki harcerskie.

SPOŁECZNE GIMNAZJUM Nr 4 ŁSSO

Społeczne Gimnazjum Nr 4 ŁSSO realizuje program MEN, ze zwiększonym wymiarem godzin z wiodących przedmiotów.
 • język angielski + native speaker - 4 + 1 godzin tygodniowo,
 • język francuski lub niemiecki - 2 godziny tygodniowo,
 • poszerzony program przedmiotów humanistycznych,
 • wykorzystanie pracowni komputerowej do nauczania innych przedmiotów,
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych,
 • koła zainteresowań przedmiotowe i artystyczne,
 • specjalność sportowa - koszykówka, tenis stołowy.

   Zajęcia pozalekcyjne:
 • przedmiotowe koła zainteresowań,
 • warsztaty plastyczne,
 • teatr szkolny,
 • kawiarenka internetowa.

100% naszych absolwentów kontynuuje naukę w dobrych, wybranych przez siebie gimnazjach i liceach. Absolwenci stale utrzymują z nami kontakt, uczestniczą w uroczystościach szkolnych, dzielą się z nami swoimi radościami i sukcesami.

NASZ ABSOLWENT

Cechy absolwenta, które kształtujemy w procesie dydaktycznym i wychowawczym:

 • nowocześnie i wszechstronnie wykształcony,
 • samodzielny i myślący pozytywnie,
 • świadomy swoich celów,
 • odpowiedzialny za siebie i innych,
 • znający własne możliwości i umiejętności,
 • umiejący zaplanować swoją pracę i rzetelnie ją wykonać,
 • przestrzegający zasad współżycia międzyludzkiego,
 • wrażliwy,
 • asertywny.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie