Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2

im. Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Lipińskiego 2, 30-349 Kraków
tel. (012) 266-54-97
www:   http://zsoi2.neostrada.ple-mail:   zsoi2@wp.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 151

- sala gimnastyczna i rehabilitacyjna
- świetlica integracyjna
- charytatywna działalność uczniów, nauczycieli
i rodziców

- zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-
kompensacyjne i reedukacyjne


GIMNAZJUM NR 23
oferujemy uczniom możliwość nauki w:

- klasach integracyjnych z poszerzonym programem języka angielskiego
- klasie z rozszerzonym programem języka niemieckiego (5 godzin języka niemieckiego w tygodniu)
- klasach integracyjnych ogólnych
- klasie sportowej
- wysoki poziom nauczania potwierdzony
wynikami egzaminu gimnazjalnego

- bogate zbiory biblioteki szkolnej
- działalność Samorządu Uczniowskiego
- funkcjonuje sklepik, stołówka szkolna i świetlica
integracyjna

- nauka języków obcych: angielski, niemiecki

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wchodzi Szkoła Podstawowa nr 151 i Gimnazjum nr 23. W obu szkołach, na wszystkich poziomach prowadzone są klasy integracyjne, w których wspólnie z 15- toma dziećmi zdrowymi uczy się i pracuje 4 lub 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym niepełnosprawne ruchowo, umysłowo, słabo słyszące, zaburzone emocjonalnie, przewlekle chore, autystyczne, nerwicowe i inne). W klasach tych zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel- specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej.

W nauczaniu zintegrowanym pracują pary, najczęściej: dwie nauczycielki nauczania początkowego, posiadające dodatkowokwalifikacje np. z oligofrenopedagogiki. Jedna prowadzi zajęcia z całą klasą, druga w tym czasie wspomaga dzieci niepełnosprawne, dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości. W tej pracy zmieniają się co tydzień lub dwa, więc dla całej klasy są "ich paniami", mają doskonały kontakt ze wszystkimi i znają ich problemy.

Kładziemy nacisk na wspólne przebywanie dzieci od najmłodszych lat. Doskonale służy temu system pracy w nauczaniu zintegrowanym, gdzie zlikwidowaliśmy dzwonki. To nauczyciele regulują uczniom czas pracy i nauki. W czasie lekcji uczą się w jednej sali, śniadanie jedzą wspólnie, bawią się razem najczęściej na dużym dywanie, korzystając z gier, klocków, czy książeczek. Tam też czasem odpoczywają w trakcie ćwiczeń relaksacyjnych. Dużą aulę szkolną wykorzystujemy do zabaw ruchowych dla najmłodszych, wtedy, gdy starsi uczniowie mają lekcje w salach lekcyjnych.

Nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym kontynuuje swą pracę z klasą integracyjną w dalszych latach kształcenia, zostając najczęściej jej wychowawcą. Posiada największą wiedzę o swych uczniach. W nauczaniu systematycznym (kl. IV-VI) przebywa na większości lekcji, w czasie których współprowadzi zajęcia dydaktyczne z nauczycielem przedmiotu. W porozumieniu z nim dobiera treści programowe, metody pracy i środki dydaktyczne, gdy potrzeba - opracowuje indywidualne programy. Wszyscy uczniowie przebywają razem w klasie, realizują ten sam temat, a niektórzy w zmniejszonym zakresie. Ich osiągnięcia oceniają obaj nauczyciele, po wcześniejszym uzgodnieniu stanowisk. Po ukończeniu szkoły podstawowej wszyscy przystępują do badania kompetencji. Uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mogą pisać testy dla upośledzonych w stopniu lekkim, dyslektyków, niedosłyszących itp., zgodnie z rodzajem niepełnosprawności.

Ze względu na duże zapotrzebowanie środowiska tworzymy klasy integracyjne gimnazjalne, w których 4 do 5 uczniówniepełnosprawnych przyjmowanych jest na podstawie orzeczeń PPP, pozostałe klasy są kontynuacją ze szkoły podstawowej. Zatrudniony jest w nich nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, pełniący w większości przypadków rolę wychowawcy. Organizując proces opiekuńczo- wychowawczy, często realizuje swój autorski program wychowawczy klasy. W czasie lekcji wspólnie z nauczycielami różnych przedmiotów prowadzi zajęcia dydaktyczne. Poznaje, a następnie dostosowuje treści programów kształcenia ogólnego i specjalnego do potrzeb edukacyjnych oraz możliwości percepcyjnych uczniów w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Przygotowuje dla nich pomoce, karty pracy, kwestionariusze ćwiczeń i sprawdzianów. Obaj nauczyciele wspólnie ustalają oceny. Wszyscy uczniowie mają możliwość zdawania egzaminu po zakończeniu gimnazjum.

NASZE ATUTY

 • pozytywna prezentacja szkoły w środowisku lokalnym oraz pozaszkolnym
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminu gimnazjalnego
 • funkcjonowanie klas integracyjnych, oferujących edukację zgodną z możliwościami każdego dziecka
 • posiadanie sali gimnastycznej i rehabilitacyjnej
 • bogate zbiory biblioteki szkolnej
 • szkoła posiada status "Szkoły z klasą"
 • charytatywna działalność uczniów, nauczycieli i rodziców
 • umiejętne gospodarowanie zasobami szkoły
 • wysokie wymagania stawiane pracownikom szkoły oraz szybkie i skuteczne wprowadzanie decyzji
 • widoczna działalność Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Grupy Wsparcia
 • funkcjonowanie sklepiku, stołówki szkolnej i świetlicy integracyjnej
 • posiadanie auli jako miejsca organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych: dyskotek, apeli, konkursów, wieczorków poetyckich itp...
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
marzec 2009 - 1.889.917
luty 2009 - 1.521.235
styczeń 2009 - 1.696.473
grudzień 2008 - 1.064.778

www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy do języka angielskiego -> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka"). Dostępne są również inne języki i przedmioty.

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie