Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2

im. Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Lipińskiego 2, 30-349 Kraków
tel. (12) 266-54-97, fax (12) 269-06-59
www:   http://www.zsoi2.krakow.ple-mail:   zsoi2@wp.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 151

- sala gimnastyczna i rehabilitacyjna
- świetlica integracyjna
- charytatywna działalność uczniów,
  nauczycieli i rodziców

- zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-
  kompensacyjne i reedukacyjne


GIMNAZJUM NR 23
oferujemy uczniom możliwość nauki w:

- klasy integracyjne i ogólne
- nauka języków obcych: angielski,
  niemiecki

- wysoki poziom nauczania potwierdzony
  wynikami egzaminu gimnazjalnego

- bogate zbiory biblioteki szkolnej
- działalność Samorządu Uczniowskiego
- funkcjonuje sklepik, stołówka szkolna
  i świetlica integracyjna

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wchodzi Szkoła Podstawowa nr 151 i Gimnazjum nr 23. W obu szkołach, na wszystkich poziomach prowadzone są klasy integracyjne, w których wspólnie z 15-toma dziećmi zdrowymi uczy się i pracuje 4 lub 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym niepełnosprawne ruchowo, umysłowo, słabo słyszące, zaburzone emocjonalnie, przewlekle chore, autystyczne, nerwicowe i inne). W klasach tych zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel - specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej.

Motto naszej szkoły:
"Dobre wychowanie, rzetelna wiedza, świetna zabawa"

Nasza Szkoła to miejsce, gdzie każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem otwartym na dobro i piękno, wprowadzającym w życie wartości humanistyczne i chrześcijańskie.

Zapewniamy rzetelną, nowoczesną edukację umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, pozwalającą twórczo i samodzielnie odkrywać i rozwijać drzemiące w nim możliwości. W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasz wychowanek:
 • czuł się dumny z tego, że jest Polakiem, kochał swoją Ojczyznę i szanował jej tradycje
 • umiał odnaleźć własne miejsce w rodzinie i społeczeństwie
 • szanował życie i zdrowie
 • był tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych
 • z szacunkiem traktował siebie i drugiego człowieka
 • ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie; w szkole czuł się bezpiecznie
 • umiał żyć tu i teraz

Zapewniamy rzetelną, nowoczesną edukację umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, pozwalającą twórczo i samodzielnie odkrywać i rozwijać drzemiące w nim możliwości. W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.

Nasza Szkoła jest placówką integracyjną co oznacza, że w klasach ze wszystkimi uczniami uczą się też dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród nich są uczniowie przewlekle chorzy, z niepełnosprawnością ruchową, z niedosłuchem, niedowidzeniem, wadami wymowy, afazją, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami zachowania, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, Turnera.

W naszej szkole dostępne są różnorodne bezpłatne koła zainteresowań:
 • informatyczne
 • matematyczne
 • polonistyczne
 • Koło Miłośników Krakowa
 • sportowe
 • plastyczne świetlicowe "Świat wśród dzieci"
 • ekologiczne
 • j.angielskiego

Dla szczególnie zdolnych uczniów oferujemy indywidualny tok lub program nauki. Nauczamy języka angielskiego i niemieckiego.

Dla uczniów z trudnościami proponujemy kształcenie specjalne i integracyjne, nauczanie indywidualne, dostosowanie wymagań programowych do potrzeb dzieci, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze czy zajęcia terapeutyczne.

Nauczanie języków odbywa się w klasach od I do VI. w klasach starszych dokonuje się podziału na grupy. W klasach I-IV po 2 godziny tygodniowo, w klasach V i VI po 3 godziny tygodniowo. W szkole działa koło języka angielskiego i niemieckiego. Nauczyciele przygotowują do testów kwalifikacyjnych do klas Gimnazjalnych z poszerzonym językiem obcym.

W całej szkole prowadzone są zajęcia z programu "Bezpieczny Kraków", pakiet edukacyjny "Moje zdrowie". W klasach I-III organizujemy spotkania z Policją, Strażą Miejską, wojskiem. W klasach IV-VI realizujemy program "Spójrz inaczej", "Narkotyk - śmierci dotyk" - w ramach programu "Współpracujemy" - nasza szkoła współpracuje ze Strażą Miejską. Organizujemy wiele cyklicznych imprez wpisanych w tradycję szkoły. Nasi uczniowie biorą też udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych.

NASZE ATUTY

 • pozytywna prezentacja szkoły w środowisku lokalnym oraz pozaszkolnym
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminu gimnazjalnego
 • funkcjonowanie klas integracyjnych, oferujących edukację zgodną z możliwościami każdego dziecka
 • posiadanie sali gimnastycznej i rehabilitacyjnej
 • bogate zbiory biblioteki szkolnej
 • szkoła posiada status "Szkoły z klasą"
 • charytatywna działalność uczniów, nauczycieli i rodziców
 • umiejętne gospodarowanie zasobami szkoły
 • wysokie wymagania stawiane pracownikom szkoły oraz szybkie i skuteczne wprowadzanie decyzji
 • widoczna działalność Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Grupy Wsparcia
 • funkcjonowanie sklepiku, stołówki szkolnej i świetlicy integracyjnej
 • posiadanie auli jako miejsca organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych: dyskotek, apeli, konkursów, wieczorków poetyckich itp.


Serdecznie zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie