Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3

ul. Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
tel. (22) 888-27-77
ul. Księcia Janusza 45/47, Warszawa
www:   http://www.cku3.pl
e-mail:   sekretariat@cku3.pl

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

- na podbudowie 6-letniej szkoły
  podstawowej

- forma stacjonarna
- forma zaoczna
  (zajęcia sobota – niedziela)

- nauka trwa 3 lata (sześć semestrów)

CXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej
  szkoły podstawowej

- nauka trwa 3 lata (sześć semestrów)
- możliwość przyjęcia do 2 klasy liceum
  absolwentów 3-letnich Zasadniczych
  Szkół Zawodowych

- forma stacjonarna lub zaoczna

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- kwalifikacyjne kursy zawodowe
  w zawodach: fryzjer, technik usług
  fryzjerskich, technik administracji
  lub inne zawody

- KKZ są bezpłatne
- A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracj
- A. 36 prowadzenie rachunkowości
- A. 19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
- A. 23 Projektowanie fryzur
 

KURSY

- kursy przygotowujące do matury:
 • język polski
 • język angielski
 • język rosyjski
 • matematyka
 • geografia

- kursy ECDL – Europejski Certyfikat
  Umiejętności Komputerowych ECDL


KURSY JĘZYKOWE

- kursy ogólne języka angielskiego
- kursy wakacyjne
- kursy przygotowujące do egzaminu
  Cambridge ESOL (FCE)

- kursy przygotowujące do matury

KURSY KOMPUTEROWE

- informatyczna obsługa biura
- obsługa Internetu i wykorzystanie
  narzędzi internetowych

- obsługa pakietu biurowego LibreOffice
- zaawansowane tworzenie dokumentów
  tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych
  w pakiecie biurowym OpenOffice

- obsługa pakietu biurowego MS Office
- podstawy obsługi komputera
- programy komputerowe przydatne
  na co dzień

- obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel
- tworzenie dokumentów w edytorze Word
- tworzenie prezentacji multimedialnych
- tworzenie stron internetowych za pomocą
  języka HTML

- tworzenie i obróbka grafiki rastrowej
- tworzenie grafiki wektorowej

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie to publiczna szkoła dla dorosłych z kilkudziesięcioletnią tradycją, w której nauka jest bezpłatna. Centrum przyjmuje słuchaczy bez egzaminów wstępnych. Kształcimy absolwentów szkół: podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, w formie stacjonarnej i zaocznej.

Nasze zalety

 • bezpłatna nauka
 • kontynuacja przerwanej nauki
 • sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny
 • nowoczesne pracownie komputerowe
 • szkolna biblioteka
 • bufet, bezpłatny parking
 • możesz zdać u nas egzamin gimnazjalny oraz egzamin maturalny
 • kursy przygotowujące do matury
 • a także kursy językowe i komputerowe
 • kursy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

   Rekrutację słuchaczy prowadzą sekretariaty dwa razy do roku:
 • na semestr jesienny – od czerwca do września
 • na semestr wiosenny – w styczniu i w lutym

sekretariat – ul. Księcia Janusza 45/47, tel. (22) 88827-97
sekretariat – ul. Sołtyka 8/10, tel. (22) 888 27-77 lub (22) 632-59-70

Szkoła jest przyjazna dla wszystkich zainteresowanych kontynuacją nauki. Z naszą pomocą rozwiążesz każdy problem, osiągniesz sukces i ukończysz szkołę. Poznaj życzliwych nauczycieli, zyskaj nowych przyjaciół. Zmotoryzowanym proponujemy bezpłatny parking, głodnych i spragnionych poratuje szkolny bufet słynący z domowej kuchni.

Gimnazjum dla dorosłych - na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej (warunek - ukończenie 16 lat).

Liceum Ogólnokształcące - na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej. Znowelizowana ustawa o Systemie Oświaty daje możliwość przyjęcia do 2 klasy liceum absolwentów 3-letnich Zasadniczych Szkół Zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji i obejmują kształcenie teoretyczne i praktyczne. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu. Kursy kwalifikacyjne stanowią doskonałą, bo stosunkowo szybką drogę do zwiększenia swej atrakcyjności i mobilności na rynku pracy.

KURSY JĘZYKOWE

Jesteśmy szkołą państwową, szczycącą się długoletnią tradycją w nauczaniu języków obcych, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność oferowanych przez nas kursów językowych. Dysponujemy doskonałym zapleczem dydaktycznym, nasi nauczyciele są w pełni wykwalifikowanymi profesjonalistami, legitymującymi się dyplomami szkól wyższych o kierunku filologicznym i posiadającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych.

Nauka odbywa się w nowoczesnych salach multimedialnych wyposażonych w najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne wspomagające skuteczną naukę języków obcych. Programy nauczania dobierane są z myślą o jak najefektywniejszej i najciekawszej formie przyswajania języka obcego i w oparciu o podręczniki spełniające wszelkie wymagania metodyczne i kryteria określone dla poszczególnych kursów.

Egzaminy Cambridge ESOL na miejscu.
W naszym Centrum prowadzimy również specjalistyczne kursy przygotowujące egzaminów międzynarodowych Cambridge ESOL. Po ukończeniu kursu egzaminy przeprowadzane są w naszej placówce.

Każdy z kursów znajdujących się w naszej ofercie jest częścią ścieżki prowadzącej do zdobycia jednego z certyfikatów Cambridge ESOL (PET, KET, FCE oraz CAE). Egzaminy organizowane są na miejscu w naszej szkole, co zaoszczędza kursantom fatygi i stresu oraz dodatkowych kosztów związanych z przystępowaniem do egzaminu w innym placówce egzaminacyjnej.

BIBLIOTEKA

Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Warszawie jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego zespołu szkół. Z gromadzonych i opracowywanych tutaj materiałów korzystają nasi słuchacze uczący się w trybie wieczorowym i zaocznym, nauczyciele oraz pracownicy.

Biblioteka wyposażona jest w kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Bibliotekarze służą fachową informacją bibliograficzną, pomagają w doborze odpowiedniej literatury do prac pisemnych, prowadzą instruktaż wykorzystania Internetu do poszukiwania odpowiedniej informacji. Na bieżąco informują poprzez gazetki i wystawy o nowościach i wydarzeniach kulturalnych.

Biblioteka CKU oferuje:

 • fachową i miłą obsługę czytelników
 • bogaty wybór książek z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej, podręczników
 • zbiór kaset wideo do wykorzystania na lekcjach
 • dokumenty na nośnikach elektronicznych
 • prasę i czasopisma
 • dostęp do informacji w Internecie
 • prenumerowane czasopisma

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Ośrodek Dokształcania Zawodowego i Doskonalenia Zawodowego prowadzi:

 • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania
 • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe dla wszystkich zawodów (zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony: społeczności lokalnej, instytucji na rynku pracy, pracodawców)
 • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej


Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie