Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczne Gimnazjum nr 4

im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli

ul. Jana Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola
tel. (043) 824-70-26
www:   http://www.pg4zd-wola.ple-mail:   gim40@vp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2160 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM
posiada status placówki z oddziałami integracyjnymi.Nasze motto:

"W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania
dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna."

Jan Paweł II

Gimnazjum nr 4 w Zduńskiej Woli powstało w 1999 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul.Kilińskiego 27. W szkole uczy się około 300 uczniów w 11 oddziałach klasowych. Pracuje z nimi 31 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w gimnazjum. Jest to kadra systematycznie doskonaląca się na kursach i studiach podyplomowych.

Gimnazjum nr 4 w Zduńskiej Woli od roku szkolnego 2005/ 2006 posiada oddziały integracyjne. W chwili obecnej na terenie szkoły funkcjonują cztery klasy integracyjne: 1a,1b,2a,3a.

Rok szkolny 2006/2007 był przełomowy gdyż szkoła uzyskała status placówki z oddziałami integracyjnymi.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie: chemiczną, fizyczną, biologiczną, historyczną, geograficzną, matematyczną, a w roku szkolnym 2007/2008 otrzymała nową pracownię informatyczną sfinansowaną przez Fundusz Unii Europejskiej. Pracownia komputerowa posiada stały dostęp do Internetu. W ciągu siedmiu lat istnienia znacznie wzrosła ilość zakupionych lub przekazanych przez sponsorów pomocy dydaktycznych. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, biblioteki, stołówki, sal gimnastycznych, boiska, bieżni. W szkole działa świetlica środowiskowa.

W naszej szkole oferujemy uczniom naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Swoje zainteresowania i zdolności mogą rozwijać w:

 • Uczniowskim Klubie Sportowym "Czwórka"
 • Samorządzie Uczniowskim
 • Szkolnym Klubie Europejskim
 • Klubie Młodych Twórców
 • Kołach zainteresowań: językowych, historycznym, geograficznym.

W ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych. Uczniowie naszego gimnazjum byli w Wielkiej Brytanii, Pradze, Kudowie Zdroju, Krakowie, Zakopanem, Jasnej Górze, uczestniczyli w letniej szkole integracji europejskiej w Gwdzie koło Szczecina. Odbywają się również wycieczki do kina i teatrów w Łodzi. Uczniowie gościli w Telewizji Polskiej i w Muzeum Narodowym w Warszawie. Z okazji Dnia Dziecka corocznie organizowana jest wycieczka do leśniczówki w Andrzejowie.

W ramach lekcji uczniowie uczestniczą w sesjach Rady Miasta, obserwują pracę sądu rejonowego w Zduńskiej Woli, zwiedzają gmach Sejmu i Senatu RP, Pałac Namiestnikowski.

Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury "Na Pięterku", Powiatową Komendą Policji w Zduńskiej Woli, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją Schumana, Komitetem Integracji Europejskiej i Zduńskowolskim Stowarzyszeniem Oświatowym, które ma swoją siedzibę w naszej szkole.

Integracja w naszej szkole

Na czym polega integracja w szkole?

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Do takich placówek zalicza się nasze gimnazjum.

Główne zadania klasy integracyjnej to:

 • integrowanie niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym,
 • prowadzenie zajęć grupowych aktywnymi metodami opartymi na współpracy,
 • nauczanie wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania poprzez modyfikowanie go do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka
 • stymulowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i przygotowanie go do pokonywania trudności w życiu społecznym,
 • nauczanie tolerancji, otwartości na innych poprzez oddziaływanie na uczucia i wyobraźnię.

Klasy integracyjne w naszej szkole

Nasza szkoła jako placówka z oddziałami integracyjnymi, nie tylko edukuje w zakresie ustalonego programu nauczania, lecz również daje szansę nauczenia się czegoś bardzo ważnego - tolerancji i szacunku dla innych. W klasach integracyjnych naszego gimnazjum staramy się zapewnić młodzieży możliwie optymalne warunki rozwoju, uwzględniając specyfikę trudności uczniów oraz dając możliwość stymulowania jego mocnych stron.

Jak wygląda organizacja pracy w klasach integracyjnych?

Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym (pedagog specjalny). System oceniania w klasach integracyjnych

System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

Metody i formy pracy w klasach integracyjnych

Najważniejszą zasadą pracy z uczniami w klasach integracyjnych jest ich podmiotowe traktowanie. Dlatego też:

 • stosuje się aktywne metody nauczania
 • różnicuje się wymagania oraz stopień trudności zadań
 • zwraca się uwagę na rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych i interpersonalnych

Pracę ucznia i nauczyciela wspomaga nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. Do zadań pedagogów specjalnych należy miedzy innymi:

 • pomoc wychowawcy w opracowywaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
 • opracowywanie z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami
 • udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. poprzez zajęcia indywidualne lub przygotowywanie kart pracy
 • budowanie integracji pomiędzy uczniami w klasie oraz całej społeczności szkolnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie