Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Zamkowa 6, 49-345 Skorogoszcz
tel./fax (77) 412-17-53
www:   http://spskorogoszcz.wodip.opole.pl
e-mail:   psp.skorogoszcz1@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 7874 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wysoko wykwalifikowana kadra
  pedagogiczna
- dobra baza dydaktyczno - sportowa

- język angielski od klasy I
- zajęcia z komputerem od klasy I
- biblioteka
- Internetowe Centrum Informacji
  Multimedialnej (ICIM)

- opieka pedagoga, psychologa
- liczne zajęcia pozalekcyjne
- realizacja projektów edukacyjnych
- udział w wielu konkursach, zawodach
  oraz uroczystościach

- opieka w świetlicy

Misja szkoły - "Uczymy się dla życia, a nie dla szkoły"

Główne zadania wychowawcze szkoły
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka
 • uczenie dziecka odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne
 • wyrabianie szacunku do drugiego człowieka
 • kształtowanie kultury osobistej


Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Placówka jest pierwszą szkołą na świecie, która przyjęła to imię. W szkole pracują nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, wysokim stopniem awansu zawodowego. Są to osoby posiadający dodatkowe kwalifikacje i wciąż podejmujący różne formy doskonalenia zawodowego.

Placówka mieści się w dwóch budynkach: przy ulicy Zamkowej 6 i ulicy Opolskiej 6a (jeden dla klas 1-3, drugi dla klas 4-6). Szkoła położona jest w parku, posiada dostęp do placu zabaw i boiska sportowego. Uczniowie naszej szkoły to dzieci zamieszkujące Skorogoszcz i okoliczne wioski oraz Dom Dziecka w Skorogoszczy.

Szkoła posiada:
 • sale lekcyjne
 • dużą salę gimnastyczną, siłownię
 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • bibliotekę z centrum multimedialnym
 • toalety, w tym jedna dostosowaną dla osób niepełnosprawnych
 • szatnie w budynku dla uczniów klas młodszych
 • świetlicę szkolną, stołówkę, boisko szkolne i parkingZ biblioteki oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby współpracujące ze szkołą.

Zajęcia pozalekcyjne
 • koło plastyczne
 • koło artystyczne
 • koło komputerowe
 • koło matematyczne
 • koło języka angielskiego
 • koło przyrodnicze
 • SKS, gimnastyka korekcyjna
 • zespoły dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia terapeutyczno-rozwojowe
 • zajęcia fakultatywne z uczniami uzdolnionymi
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy projekt "Czytam, więc jestem. Jestem, więc czytam."

Główne cele projektu to przede wszystkim podniesienie aktywności czytelniczej wśród uczniów, wpojenie nawyku czytania, jako elementu zdrowego stylu życia, zwiększenie dostępności do książek oraz integracja społeczności szkolnej w ramach działań związanych z realizacją przedsięwzięcia. W projekcie przewidziano wiele ciekawych zadań, a jednym z nich jest „Ławeczkowa czytelnia”, do której książki podarowali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Akcja zbierania książek będzie trwała przez cały rok. Obok świetlicy szkolnej wygospodarowano kącik z ławeczkami, lampkami, półkami, gdzie uczniowie mogą sami wybrać sobie książkę, poczytać i odłożyć na półkę. Autorzy projektu mają nadzieję, że jego realizacja rozbudzi w uczniach chęć obcowania z książką i uświadomi im, że „Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji”.

Wizja szkoły
Jesteśmy szkoła propagującą humanistyczny system wartości. Realizujemy różnorodne potrzeby uczniów: potrzebę przyjaźni, bezpieczeństwa, uznania, potrzebę poznania i samorealizacji. Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Rozwijamy ich zainteresowania, zdolności i talenty.

Kształcimy u uczniów samodzielność, tolerancję oraz asertywność. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych, godzenia dobra własnego z dobrem innych, cenienia wolności własnej i wolności innych. Motywujemy do dalszej edukacji. Pomagamy dzieciom rozumieć świat, ludzi i siebie. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Kultywujemy tradycje regionalne. Uczymy miłości do Małej Ojczyzny. Udzielamy wsparcia uczniom, rodzicom mającym trudności.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła umożliwia dzieciom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.
2. Szkoła wspomaga rozwój dziecka jako osoby, wprowadzając je w życie społeczne, a w szczególności:
 • prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia
 • rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata
 • rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego
 • rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze
 • umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów
 • rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych
 • kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną
 • wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego
 • rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturalnego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu
 • wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej
 • stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym środowisku w poczuciu więzi z rodziną
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się zapewnienie mu równych szans
 • stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenia
 • stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz dzieci

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie