Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie

ul. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin
tel. (94) 342 48-20, kom. 516 195-778
www:   http://www.fundacja-ece.edu.pl
ECE LO na Facebooku
e-mail:   sekret@fundacja-ece.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 12068 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI


BEZPŁATNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- wojskowa
- straży granicznej
- ogólna

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

- sprzedawca, ogrodnik, kucharz,
  cukiernik, piekarz, dekarz, blacharz,
  ślusarz, fryzjer, stolarz, krawiec, murarz-
  tynkarz, monter izolacji budowlanych,
  elektryk, elektromechanik, monter sieci
  i urządzeń telekomunikacyjnychBEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

POLICEALNE STUDIUM MEDYCZNE


POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE


III PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- klasa ogólnokształcąca - 6 semestrów

IBK STUDIA LICENCJACKIE
E-LEARNINGOWE

punkt rekrutacyjno-informacyjny
Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie

- socjologia
- zarządzanie


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWYPROWADZIMY RÓWNIEŻ NABÓR DO:

- Żłobka Bajkowy Las
- Przedszkola Akademia Małego
  Europejczyka

 

STUDIA PODYPLOMOWE
2-semestralne

- Ubezpieczenia społeczne - nowość!
- Administrator bezpieczeństwa informacji -
  nowość!
- Dietetyka i zarządzanie żywieniem
  zbiorowym - nowość!
- HACCP - nowość!
- Surdopedagogika
- Mediacje i negocjacje

- Prawno-administracyjne
- Administracja i zarządzanie
- Resocjalizacja i socjoterapia

- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- BHP z elementami zarządzania

- Zarządzanie w ochronie zdrowia
- Doradztwo zawodowe i personalne

- Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- Organizacja i zarządzanie w oświacie
- Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
- Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum
  autyzmu
- Edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
  (Oligofrenopedagogika)

- Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe
- Zarządzanie bezpieczeństwem
  publicznym

- Zarządzanie energią odnawialną
  i gospodarka odpadami


STUDIA PODYPLOMOWE
3-semestralne

- Historia
- Logopedia

- Etyka i filozofia
- Przygotowanie pedagogiczne
- Biologia z ochroną środowiska
- Przyroda z ochroną środowiska
- Geografia z ochroną środowiska
- Diagnoza i terapia pedagogiczna
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe
- Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie
  przedszkolne

- Wychowanie fizyczne z elementami
  edukacji zdrowotnej

- Edukacja dla bezpieczeństwa
  z elementami zarządzania kryzysowego

- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  z elementami masażu i fizykoterapii

- Język angielski w edukacji
  wczesnoszkolnej i wychowaniu
  przedszkolnym

- Język niemiecki w edukacji
  wczesnoszkolnej i wychowaniu
  przedszkolnymSTUDIA NA GSW

- kryminologia
- administracja

KURSY

Jesteśmy znanym Centrum Edukacyjnym w województwie zachodniopomorskim. Kadra dydaktyczna i nauczycielska to przedstawiciele przodujących szkół, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści (praktycy) z różnych dziedzin. W naszej ofercie edukacyjnej znajdziecie Państwo szeroką gamę propozycji podniesienia lub zdobycia nowych kwalifikacji.

Kursy akredytowane:
 • kompleksowa obsługa biura z obsługą komputera
 • obsługa kasy fiskalnej z elementami socjotechniki sprzedaży
 • język niemiecki, branżowy - gastronomiczny
 • kompleksowa obsługa biura
 • opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (z modułem języka niemieckiego)
 • opiekun nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi
 • masaż rehabilitacyjny i klasyczny
 • opiekunka dziecięca
 • kurs komputerowy z programem księgowym
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • magazynier
 • komputerowy z obsługą kasy fiskalnej
 • uprawa i pielęgnacja roślin i krzewów
 • pomoc kuchenna
 • kurs kelnerski
 • kelner-barman
 • bukieciarsko-florystyczny
 • język migowy KSS I stopnia
 • język angielski
 • język niemiecki
 • kurs komputerowy (grafika, baza danych)
 • grafika komputerowa
 • przedstawiciel handlowy
 • obsługa komputera
 • tworzenie stron www
 • kosmetyczny

Szkolenia specjalistyczne:
 • choreoterapia
 • organizacja pracy z klientem
 • stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego
 • funkcjonowanie Gminnego Zespołu Dyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • koordynator ds. funduszy UE w placówce oświatowej
 • coaching dla nauczycieli – poziom I (możliwości zastosowania coachingu w pracy nauczyciela i pedagoga)
 • mediacje w oświacie i rodzinie
 • coaching Menedżerski – poziom I (przywództwo i zarządzanie kadrą)

Inne kursy i szkolenia:
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy: opiekun medyczny

Inne szkolenia:
 • szkolenie dla dziennego opiekuna
 • szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna
 • szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym
 • szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki
 • szkolenia BHP- wszystkie rodzaje
 • szkolenie okresowe pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • kurs dla nauczycieli uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • kurs na wychowawców wypoczynku
 • kurs na kierowników wypoczynku

Szkolenia spawalnicze:
 • według norm i przepisów:
  • EN 287-1
  • EN ISO 9606 (seria norm)
  • AD-2000 Merkblatt HP3
  • Dyrektywy 97/23/WE
 • oraz w zakresie spawania:
  • łukowego elektrodą otuloną (111)
  • elektrodą topliwą w osłonie gazów (131, 135)
  • drutami proszkowymi w osłonie gazów (136)
  • elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (141)
  • acetylenowo-tlenowego (311)

Organizujemy również inne kursy i szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem.

O NAS

Fundacja Oświatowa - Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie prowadzi i wspiera działalność edukacyjną, naukową i wychowawczą. Umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, policealnego, wyższego zawodowego i podyplomowego w wielu dziedzinach. Prowadzi również kursy kwalifikacyjne, doskonalące, szkolenia, seminaria oraz konferencje. Współpracuje z wieloma uczelniami, firmami i instytucjami zarówno w kraju jak i za granicą.

W ramach działalności statutowej, Fundacja wspomaga finansowo lub rzeczowo (przekazujemy sprzęt, wyposażenie, itp.) organizacje i instytucje oraz indywidualne osoby będące w potrzebie. Dbamy o rozwój sportu poprzez sponsorowanie młodych sportowców naszego regionu.

WYRÓŻNIENIA
W 2010r. za solidność i profesjonalizm Kapituła konkursu organizowanego przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową wyróżniła Fundację Złotym Denarem i nadała miano Firmy Roku

W 2015r. za innowacyjność oraz systematyczne poszerzanie oferty edukacyjnej Kapituła konkursu organizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej wyróżniła Fundację Statuetką i nadała tytuł Usługa 2015 "EDUKACJA POKOLENIOWA"

Baza dydaktyczna
Fundacja posiada nowoczesną, bogato wyposażoną bazę szkoleniową. Szkoły i placówki prowadzone przez Fundację mają do dyspozycji dwie aule, dwie sale gimnastyczne, gabinety praktycznej nauki zawodu m.in.: kosmetyczny, masażu, pracownię BHP, pracownię kinezyterapii, komputerową pracownię działalności gospodarczej, biurowości, rachunkowości, technologii żywienia, hotelarstwa, fizyki, chemii, multimedialne gabinety do nauki języków obcych oraz cztery nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Fundacja dysponuje również bogato wyposażoną biblioteką wraz z internetową czytelnią, barem bistro i parkiem rekreacyjnym. Szkoły i placówki funkcjonujące w ramach Fundacji charakteryzuje wysoki poziom działalności dydaktycznej oraz otwartość na zmiany.

Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie