Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych nr 10

im ks. prof. J. Tischnera

ul. Szkolna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 471-14-46
www:   http://zssnr10tischner.pl
ZSS nr 10 na Facebooku
e-mail:   zssnr10@op.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 10494 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


Organizujemy bezpłatne cykliczne konsultacje neurologopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz z zakresu integracji sensorycznej.

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Nr 23

GIMNAZJUM SPECJALNE Nr 14

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umiarkowanym i znacznym

- nowoczesne i aktywne metody nauczania
- opieka psychologa i logopedy
- dowóz do szkoły autobusem, opieka
  w świetlicy

- udział w zajęciach pozalekcyjnych
- specjalistyczny, sprzęt do edukacji,
  rewalidacji, rehabilitacji i terapii

- zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
- opieka specjalistów

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje w zakresie poziomu nauczania, przedmiotu oraz specjalności w zakresie rewalidacji uczniów. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera przeznaczony jest dla:
 • dzieci, z uszkodzeniem narządu ruchu
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i towarzyszącymi dysfunkcjami
 • dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową
 • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem

W placówce pracują: psycholog, logopeda, oligofrenopedagodzy, surdopedagog, specjaliści z zakresu pedagogiki terapeutycznej, wczesnego wspomagania, korekcyjno-kompensacyjnej, terapii wzroku, komunikacji alternatywnej. Szkoła stale podejmuje nowe wyzwania realizując projekty na rzecz niepełnosprawnych uczniów. Do najważniejszych z nich należą: Szkoła bez przemocy, Czytająca szkoła, programy autorskie, projekt Comenius (2011-2013), projekt POKL (2010-2013).

Misja i wizja szkoły

"Szkoła jest dziecku przyjazna i w atmosferze życzliwości oraz miłości rozwija jego osobowość i przygotowuje do życia w społeczeństwie. Uczy samodzielności, przedsiębiorczości, poczucia odpowiedzialności oraz godności przy akceptacji niepełnosprawności własnej i współtowarzyszy.
W pracy dydaktycznej i wychowawczej odróżnia nas od innych stałe doskonalenie metod pracy, podmiotowe postrzeganie uczniów i partnerskie traktowanie rodziców."


Wizją szkoły jest wychowanie ucznia, który będzie samodzielny i odniesie sukces w swoim życiu. Dlatego hasło naszej szkoły to: "Szkoła samodzielności i sukcesu."

Terapia

Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi obliguje do wdrażanie metod działających na wszystkie sfery każdego wychowanka. Wśród wielu stosowanych w szkole, na uwagę zasługują:
 • terapia z wykorzystaniem metody Tomatisa
 • terapia biofeedback
 • terapia Warnkego
 • terapia uwagi, koncentracji i pamięci Reha Com, Play Attantion,
 • metoda Montessori
 • symultaniczno-sekwencyjna metoda wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej
 • metoda Dennisona
 • metoda projektu
 • metody aktywizujące
 • metoda Knilla
 • Metoda Integracji Sensorycznej
 • terapia muzyczno-ruchowa Soundbeam
 • metoda W. Sherborne
 • Cztery pory roku – polisensoryczne poznawanie
 • sposoby komunikacji pozawerbalnej (piktogram, PSC, Bliss, tablice komunikacyjne, gesty itp.)
 • artterapia
 • bajkoterapia
 • ergoterapia
 • muzykoterapia
 • metoda dobrego startu
 • metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • terapia czaszkowo-krzyżowa
  Wyposażenie

Z roku na rok szkoła wzbogaca się w coraz nowocześniejszy, specjalistyczny, sprzęt do edukacji, rewalidacji, rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Obecnie uczniowie mogą korzystać z:


  
 • nowoczesnej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu (EFS)
 • tablic interaktywnych, laptopów
 • sprzętu do stosowania Metody Tomatisa (EFS)
 • sprzętu do terapii biofeedback (EFS)
 • sprzętu do terapii metodą Warnkego
 • sprzętu do terapii i rehabilitacji Soundbeam
 • sprzętu do terapii Reha Com
 • sprzętu do terapii Play Attention
 • wyposażenia sali Montessori
 • multimedialnej pracowni logopedycznej (EFS)
 • nowoczesnego wyposażenia w sali biologicznej (EFS)
 • nowoczesnego wyposażenia sali fizycznej i chemicznej (EFS)
 • nowoczesnych pomocy w pracowni kształcenia zintegrowanego (EFS)
 • wysokiej technologii sprzętu i programów do porozumiewania się uczniów niemówiących (komunikatory, oprzyrządowanie komputerowe)
 • wyposażenia do zajęć umuzykalniających i muzykoterapii
 • wyposażenia pracowni ceramicznej (EFS)
 • sprzętu do terapii SI (integracji sensorycznej) (EFS)
 • pomocy polisensorycznych (słuchowo, wzrokowo, dotykowo, węchowych)

Zajęcia pozalekcyjne

 • gazetka "Iskierka"
 • zespół teatralny "Dziesiątka"
 • zespół muzyczny "Iskierki"

Wdrażanie nowych programów, programów autorskich, podejmowanie nowych inicjatyw, tworzenie tradycji, wyposażanie w nowoczesny sprzęt, stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz stałe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną powoduje, że szkoła staje się placówką specjalistyczną w pełni tego słowa znaczeniu.

Tradycje

Od lat organizowane uroczystości szkolne, związane z realizacją programu wychowaczego stały się tradycją naszej placówki. W ciągu każdego roku szkolnego w inny sposób przebiegają zajęcia i imprezy, podczas których realizujemy założone cele. Niektóre z nich są uroczystościami szkolnymi, inne organizowane są na forum miasta, w celach integracyjnych. Są to takie między innymi:
 • Dni Patrona
 • Rajdy Tischnerowskie
 • Cała Polska czyta dzieciom
 • Festiwal Poezji Dziecięcej
 • Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • Dzień Życzliwości
 • Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

Rekrutacja

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 (wczesnego wspomagania, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum) przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, słuchową, wzrokową, sprzężoną, z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, na wniosek rodziców, a ponadto posiadają:
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej lub gimnazjum
 • lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • skierowanie wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

Serdecznie Zapraszamy!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie