Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Spotkania z rodzicami; wywiadówka na sportowo

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 688 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI


Cele:
1. Współpraca szkoły (wychowawcy) z domem rodzinnym dziecka
2. Wzajemne wspieranie procesu dydaktycznego i wychowawczego
3. Zapoznawanie rodziców z wynikami w nauce i postępami w zachowaniu uczniów
4. Prowadzenie pedagogizacji rodziców


Prowadząc wychowawstwo klasy, jestem zobowiązany do systematycznego organizowania spotkań z rodzicami moich uczniów.
Jak zwykło się mawiać „szkoła uczy i wychowuje”, lecz bez wsparcia domu rodzinnego coraz trudniej nauczycielom podołać, szczególnie trudowi wychowywania młodego pokolenia. Dlatego ważnym jest aby kontakty z rodzicami były systematyczne i oparte na rzeczywistych potrzebach środowiska.
W Szkole Podstawowej w Górzycy przyjęto, iż w roku szkolnym odbywa się pięć obowiązkowych spotkań z rodzicami, ewentualnie więcej – w zależności od potrzeb. Wywiadówka z rodzicami to tradycyjna forma współdziałania z nimi. Rodzice informowani są o wynikach swoich dzieci w nauce i zachowaniu. Podczas tych kontaktów omawiam sprawy organizacyjne klasy oraz trudności wychowawcze. Staram się nadać tym spotkaniom atrakcyjny charakter, co często sprawia rodzicom wiele satysfakcji. Przeprowadzona wywiadówka na sportowo znalazła ogromne poparcie wśród rodziców, a frekwencja wyniosła wówczas niemal 100%!
Na początku roku szk. staram się zapoznać rodziców z treścią programu nauczania i metodami jego realizacji, a także z wymaganiami obowiązującymi uczniów. Przedstawiam zebranym kontrakt, który zawiera prawa i obowiązki uczniów na lekcjach wychowania fizycznego oraz plan wychowawczy realizowany podczas godz. wychowawczych w danym roku szk. Rodzice pozytywnie reagują na przedstawiane propozycje, ew. niejasności na bieżąco są wyjaśniane i korygowane. Kontrakt ten następnie przedstawiam uczniom klas IV–VI, omawiam a następnie wywieszam na gazetce szkolnej „Sportowe aktualności”. Uczniowie na bieżąco mogą przypominać sobie jego treść.
Uważam, że duże znaczenie ma zapoznawanie rodziców z metodami pracy dydaktyczno wychowawczej. Staram się zawsze przekazać chociażby drobne elementy z pedagogiki i psychologii. Zachęcam zebranych do czytania wybranych artykułów lub oglądania programów telewizyjnych poruszających tematy z tej dziedziny. Podczas zebrań staram się wytworzyć atmosferę sprzyjającą swobodnemu i szczeremu wypowiadaniu się rodziców, prowadząc z nimi wymianę poglądów na temat uczniów „trudnych”. Mobilizuje to rodziców do dalszych wysiłków na rzecz swojego dziecka. Ponieważ obecnie w mediach bardzo dużo mówi się na temat problemów wychowawczych w różnych szkołach, nierzadko dochodziło do burzliwej rozmowy na te tematy i co najważniejsze poszukiwania rozwiązań, które zapobiegałyby takim przypadkom w naszym zespole klasowym. Widać więc, że tzw. pedagogizacja rodziców ma bardzo duże znaczenie dla dobra dalszej wzajemnej współpracy, podniesienia poziomu świadomości rodziców oraz normalnego funkcjonowania dzieci w grupie, jaką stanowi klasa.
Bardzo ważną tematykę naszych rozmów stanowią nałogi i inne zagrożenia. Wśród uczniów klas IV – VI może nie występują one nagminnie i w dużym nasileniu, jednak te problemy pojawiają się, ponieważ z ciekawości lub młodzieńczej głupoty niektórzy zaczynają sięgać po różne używki. W ubiegłym roku szkolnym takim przypadkiem okazało się palenie papierosów wśród dziewcząt. Przeprowadziłem z rodzicami pogadankę na ten temat, a osobom zainteresowanym podpowiedziałem, aby częściej i skuteczniej przypatrywały się poczynaniom swoich córek.
Tematyka profilaktyczna często przewija się podczas naszych spotkań i poruszana jest nie tylko w momentach konkretnych zagrożeń. W miesiącu maju 2004r. po raz kolejny przeprowadzę z rodzicami rozmowę nt. zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży. Okres wakacyjny, który jest przed nami daje większą swobodę w zachowaniach nastolatków i sprzyja nieodpowiedzialnym postawom.
W ciągu trzech lat pracy wychowawczej kilkakrotnie zwracałem uwagę na różne zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z lekceważeniem problemów i tendencji współczesnej młodzieży. Chyba zaczyna nam wszystkim brakować z młodymi „wspólnego języka”, którym chcielibyśmy ich uchronić przed lansowanymi w mediach wzorcami, przeciwnymi do pożądanych społecznie i znanymi nam z naszego kręgu kulturowego. Ta „nowa” społeczność w zatrważająco szybkim tempie ulega moralnej degrengoladzie, więc należy szybko i skutecznie poszukiwać trafnych rozwiązań. Problemem ostatnich dni okazały się wątpliwe od strony moralnej stroje niektórych dziewcząt. Skąpe koszulki odsłaniające pępki to niezbyt trafna reklama trzynastolatki podczas zajęć wychowania fizycznego, zwłaszcza w grupie mieszanej. Podobnie dziewczęta ubierają się na szkolne dyskoteki. Podczas marcowego spotkania (‘04r.) z rodzicami szeroko przedyskutowaliśmy to zagadnienie. Widoczne są pierwsze efekty tych rozmów, choć niestety nie u wszystkich uczennic.
W kontaktach z rodzicami zauważam niedobrą tendencję, mianowicie zainteresowanie dzieckiem przejawiają tylko matki. Spotkanie z ojcem dziecka na wywiadówce graniczy niemal z cudem. I co gorsza, wniosek taki wyciągam na podstawie moich jedenastoletnich doświadczeń w roli pedagoga. Nie chcę dalej spekulować ale czasami wygląda to tak, jakby mężczyźni unikali odpowiedzialności za postawę i czyny swojej pociechy i w ogóle nie utożsamiali się ze swoim potomkiem. Wywiadówka na sportowo zmieniła ten stan rzeczy, niestety był to tylko pojedynczy akt. Jako jeden z celów, który stawiam sobie w przyszłości będzie próba zmiany tej sytuacji. Przecież nie chodzi tu o źle pojętą męską solidarność, raczej o niezbędne zainteresowanie się dzieckiem przez ojca. W dzisiejszych realiach wielu rodziców nie znajduje czasu dla dziecka a efekty tego wszyscy widzimy i ponosimy nie tylko w szkole.
Oprócz oficjalnych wywiadówek prowadzonych jest wiele rozmów indywidualnych z rodzicami. Szczególnie potrzebne są kontakty z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Większość rodziców przychodzi na takie spotkania i cierpliwie wysłuchuje uwag, na temat swojego dziecka. Trzeba jednak przyznać, iż w tych kontaktach tez pojawiają się niedomówienia. Czasem rodzic nadmiernie broni swojego dziecka z ogromną dozą subiektywizmu w swoich poczynaniach, innym razem jest tak zagubiony, iż trudno prowadzić jakikolwiek dialog. Rodzice jak każda społeczność, jako jednostki są bardzo zróżnicowani i wymagają indywidualnego traktowania. W rozmowach z nimi mam swoje sukcesy ale i porażki np. kiedy rozmowa przebiega nie tak, jak ją sobie wyobrażałem.
Nierzadko korzystam również z telefonu aby przekazać jakieś bieżące problemy dotyczące konkretnego dziecka. Krótko wówczas sygnalizuję problem i zapraszam do szkoły na rozmowę. Innym razem to rodzice wychodzą z inicjatywą dzwoniąc i pytając o postępy dziecka.

Systematyczna współpraca z rodzicami jest niezbędnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi młodego człowieka. Wzajemne wspieranie się w tej pracy to klucz do postępów wychowawczych dziecka. Wychowawca czuje się bardziej spełniony gdy rodzic polega na jego spostrzeżeniach i uwagach. Dzieci bardzo często inaczej zachowują się w domu, inaczej w szkole, w grupie. Jeśli rodzice rozumieją różnorodność w zachowaniach swojego dziecka szkoła zyskuje sprzymierzeńca, jeśli zaś nie, należy tę grupę dalej konsekwentnie edukować, by ostatecznie paralelizm procesu wychowawczego służył przede wszystkim ich pociechom.WYWIADÓWKA NA SPORTOWO – SPRAWOZDANIE

Cele:
1. Integracja środowiska rodziców i dzieci z wychowawcą
2. Promowanie i aktywne wdrażanie prostych form ruchu
3. Zapoznanie z bieżącą problematyką dotyczącą szkoły i klasy


Dnia 24.01.2002r. o godzinie 1730 na sali gimnastycznej Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy odbyła się wywiadówka klasy IVa. Było to nietypowe spotkanie, ponieważ omawianie bieżących problemów i zagadnień przeplatano konkurencjami sportowymi, z aktywnym udziałem rodziców i dzieci. Pomysł zebrania w takiej formie zrodził się kiedy pracowałem w Żabicach, a ponieważ się sprawdził nic nie stało na przeszkodzie aby tę odmianę wywiadówki kontynuować w nowej placówce.
Rodzice, otrzymali – przekazane za pośrednictwem dzieci - pisemne zawiadomienia o spotkaniu, ponieważ forma wywiadówki wymagała pewnych czynności wstępnych z ich strony. Od początku roku szkolnego, podczas dwóch pierwszych zebrań (we wrześniu i listopadzie) przygotowywałem rodziców mentalnie gdyż, na wieść o konkurencjach sportowych, u wielu osób pojawił się uśmiech na twarzy, u innych zakłopotanie... Zapewniałem więc, że nie powinni niczego się obawiać, a inna postać wywiadówki urozmaici nasze kontakty, pozwoli bliżej poznać się w odmiennych warunkach oraz wzajemnie zintegruje.
W zaplanowanym przedsięwzięciu ważną rolę odgrywały dzieci, ponieważ ich postawa i zaangażowanie były znakomitym bodźcem do aktywności dla ojców i matek. Wspólnie z uczniami ustalaliśmy konkurencje i zabawy, dzieci chętnie pomagały w przygotowaniu sali oraz sprzętu. Emocje jakie towarzyszyły im podczas tych czynności, zdawały się potwierdzać słuszność i celowość takiego zamiaru. Dla ich rodziców zaś możliwość odprężenia się i choćby na moment zapomnienia o codziennych kłopotach było równie ważnym celem. Nie mniej istotną kwestią było zwiększenie świadomości, iż w naszym społeczeństwie zapotrzebowanie ruchowe osób w średnim lub starszym wieku jest deficytem i na miarę swoich możliwości nie należy o tym zapominać.
Byłem przekonany, że nietypowa forma spotkania zmobilizuje rodziców i, że staną oni na wysokości zadania. I tak rzeczywiście było. Frekwencja podczas zebrań w tej klasie jest bardzo wysoka, niemniej ta wywiadówka przeszła do historii moich kontaktów z tym środowiskiem. Okazało się, że w kilku przypadkach zarówno ojciec jak i matka znaleźli czas aby wespół ze swą pociechą przystąpić do sportowej rywalizacji, wiele dzieci przyszło z jednym z rodziców, nieobecność odnotowano u dwojga zainteresowanych...
W klasie jeden z uczniów porusza się na wózku inwalidzkim, jednak nie stanowiło to problemu, aby zaangażować chłopca do zabawy. W razie potrzeby pomocą służyli koledzy oraz ojciec ucznia.
I chociaż wszelkie poczynania ruchowe miały charakter zabawowy, a wynik rywalizacji był sprawą drugorzędną, zaangażowanie wszystkich zebranych było optymalne.
Spotkanie trwało ok. 2 godzin, lecz w atmosferze zabawy i relaksu spędzony wspólnie czas na pewno nie był straconym.

Uwagi końcowe.
Wywiadówka na sportowo spełniła swoją rolę, a korzyść z tego zebrania odniosły dzieci, rodzice oraz ja, jako wychowawca.
Podsumowując skłaniam się do następujących wniosków:
 Dzieci poczuły się ważne i docenione ponieważ uczestniczyły w spotkaniu przewidzianym dla rodziców, mając swój udział w jego przygotowaniu.
 Konkurencje sportowe wyzwalały spontaniczną radość i zaangażowanie bez względu na końcowy wynik; uświadamiały także o konieczności podejmowania zadań ruchowych w każdym wieku.
 Rodzice pozytywnie zareagowali na propozycję nietypowego spotkania czym wykazali elastyczność w swoich poczynaniach i zaufanie do mnie jako wychowawcy.
 Możliwość wspólnej zabawy jeszcze bardziej uświadomiła im jakie to ważne dla rozwoju osobowości młodego człowieka, aby świadomie poświęcać mu swój czas i uwagę.
 Dzięki tej wywiadówce nabrałem większego przekonania do tego, aby dalej poszukiwać nowych i nietypowych rozwiązań w mojej pracy pedagogicznej.
Robert Wojtczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie