Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Średniowiecze-test wyboru

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4525 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Test ze średniowiecza. W zadaniach  może  być   kilka poprawnych  odpowiedzi. Za każdą uczeń otrzymuję 1 pkt. Mogą być też zadania gdzie nie ma prawidłowej odpowiedzi, jeżeli uczeń nie zaznaczy żadnej otrzymuję 1 pkt. Taka forma sprawdzianu wymaga od ucznia wiedzy i logicznego myślenia. Jest też łatwa do sprawdzania przez nauczyciela.

Test ze średniowiecza

Za początek średniowiecza uważamy:
a) upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego.

b) rok 476.
c) schizmę wschodnią.
d) pierwsze krucjaty. Styl romański charakteryzował się:
a) strzelistością i lekkością budowli.
b) ostrołukami.
c) ciężkimi sklepieniami krzyżowymi i kolebkowymi.
d) małymi półkolistymi łukami, często podzielonymi kolumienką.
Gotyk to :
a) styl w architekturze szczególnie popularny w Niemczech, Francji i Anglii.
b) architektura sakralna i świecka; kościoły ratusze, zespoły miejskie, zamki obronne.
c) grube mury budowli.
d) ostrołukowe sklepienia krzyżowo - żebrowe.
Inicjał to:
a) ręczna ilustracja tekstu rękopiśmiennego.
b) litera rozpoczynająca rozdział lub poszczególne ustępy tekstu.
c) litera zwykle większa, wykonana w sposób ozdobny.
d) niewielka, kunsztownie wykonana ilustracja w średniowiecznym rękopisie.
Hagiografia to:
a) dział literatury obejmujący gatunki o treści historycznej np. kroniki.
b) krótka dowcipna wstawka dramatyczna wplatana często między akty sztuki poważnej
c) charakterystyczna dla liryki średniowiecznej kompozycja intonacyjno - zdaniowa w każdym wersie jedno zdanie.
d) opis życia świętych i męczenników.
Cechy literatury średniowiecznej.
a) anonimowość.
b) dydaktyzm.
c) posługiwanie się symbolem i alegoria.
d) moralizatorstwo.
Zabytki języka polskiego epoki przedpiśmiennej to:
a) Kazania Świętokrzyskie
b) Biblia Królowej Zofii.
c) Dagome iudex.
d) Geograf Bawarski.
Literatura parenetyczna to:
a) najstarszy gatunek lirycznej poezji.
b) charakterystyczna dla średniowiecza literatura przedstawiająca tendencję filozoficzna, które postulowała objaśnianie i uzasadnianie prawd Kościoła na drodze rozumowej.
c) zbiór 150-ciu biblijnych psalmów w formie modlitewnika.
d) utwory przedstawiające legendy rycerskie.
Ascetą był:
a) św. Aleksy.
b) Roland.
c) św. Tomasz z Akwinu.
d) św. Augustyn.
„Pieśń o czynie” czyli „chansons de geste” to:
a) jeden z najstarszych gatunków średniowiecznych opiewający czyny świętych
b) jeden z najstarszych gatunków średniowiecznych opiewający bohaterskie czyny rycerzy np. „Pieśń o Rolandzie”.
c) legenda o życiu świętego
d) gatunek średniowieczny o charakterze
„Bogurodzica” jest:
a) wierszem zdaniowym.
b) wierszem intonacyjno - zdaniowym.
c) wierszem bezprzerzutniowym.
d) wierszem, w którym występuje składnia bezprzyimkowa.
Św. Augustyn w swej filozofii głosił:
a) celem życia człowieka jest poznanie Boga i własnej duszy.
b) człowiek ma określone miejsce w hierarchii bytów.
c) ideą radosnej wiary opartej na wszechobecnej miłości.
d) istnieje równorzędność i jednocześnie odrębność istnienia ducha i ciała.
Franciszkanizm to:
a) postawa umysłowa, która charakteryzuje przyjmowania poglądów na zasadzie ślepej wiary.
b) system filozoficzny wywodzący się z nauki głoszonej przez św. Franciszka.

c) system filozoficzny nakazujący: miłosierdzie, ubóstwo, braterstwo.
d) postawa otwarcia na miłość ogarniająca cały świat. Teocentryzm to:
a) pogląd stawiający w centrum zainteresowań człowieka Katolicyzm.

b) pogląd stawiający w centrum zainteresowań człowieka dążenie do ascezy.
c) pogląd stawiający w centrum zainteresowań człowieka Boga.
d) pogląd stawiający w centrum zainteresowań człowieka dążenie do zdobycia władzy. Idealnym władca był:
a) Karol Wielki.

b) Bolesław Chrobry.
c) Tristan.
d) Bolesław Krzywousty. W „Bogurodzicy” występują archaizmy leksykalne (słownikowe). Są to:
a) Gospodzin, Bogurodzica, dziela.

b) Maryja, Krzciciel, syn.
c) żywot, dziela, rajski.
d) zwolena, bożyc, Gospodzin. Uniwersalizm średniowieczny polegał na:
a) dążeniu do ujednolicenia całości życia społecznego, politycznego i kulturalnego epoki.

b) propagowaniu we wszystkich krajach jednakowych wzorców osobowych: ascety i rycerza.
c) anonimowości utworów, teocentryzmie, obowiązującej ogólnie łacinie.
d) dążeniu do tworzenia w językach narodowych Krucjata to:
a) rozłam religijny.
b) zbrojna wyprawa krzyżowa średniowiecznego rycerstwa dla uwolnienia Ziemi świętej spod panowania Turków ów.
c) wyprawa albo wojna przeciwko nie wiernym lub heretykom - uznawana przez Kościół rzymsko - katolicki.
d) wyprawa zorganizowana z myślą poznania i podbicia nie znanych krajów.

„Boska komedia” Dantego to utwór, który powstał w :
a) języku włoskim
b) języku łacińskim.
c) języku narodowym autora
d) języku greckim.
Jakie stany społeczne tworzyły kulturę średniowieczną?
a) magnaci i król.
b) duchowieństwo i rycerstwo.
c) chłopi i mieszczanie.
d) chłopi i król.
Pieśni maryjne to:
a) Lament Świętokrzyski.
b) Bogurodzica.
c) Stabat Mater Dolorosa.
d) Posłuchajcie bracia mila.
Motyw śmierci pojawia się w:
a) „Legendzie o św. Aleksym”.
b) „Kronice Galla Anonima”
c) „Lamencie Świętokrzyskim.
d) „O chlebowym stole”.
„Ty, który wchodzisz żegnaj się z nadzieją”
Powyższy cytat pochodzi z:
a) „Boskiej komedii”.
b) „Legendy o św. Aleksym”.
c) „Pieśni o Rolandzie”.
d) Bogurodzicy.
„Beatrycze” to postać z:
a) „Legendy o św. Aleksym”.
b) „Boskiej komedii”.
c) „Pieśni o Rolandzie”.
d) „Kazań Świętokrzyskich”.
Średniowiecze to:
a) epoka w dziejach kultury europejskiej pomiędzy starożytnością a czasami nowożytnymi

b) nazwa ( łac.media tempora; media aetas `czasy, wieki średnie`) używana od czasów renesansu na określenie tzw. Okresu przejściowego, czasów upadku, ciemnoty i zacofania między dwiema wielkimi epokami ( ten negatywny sąd o epoce trwał dość długo, zanim go zweryfikowano ); określenie wieki średnie wprowadził pod koniec XVII wieku Krzysztof Cellariusz Keller, oznaczając czas rozdzielający antyk i odrodzenie.
c) okres w którym królował pogląd zwany antropocentryzmem.
d) okres trwający ponad 1000 lat. Najważniejsze zjawiska w średniowieczu to;
a) uniwersalizm sztuki i literatury.

b) gospodarka feudalna.
c) dominacja języków narodowych w literaturze.
d) rozdział Europy na cztery kręgi kulturowe: zachodni (oparty na kulturze łacińskiej). wschodni (oparty na kulturze greckiej). południowy (oparty na kulturze włoskiej). północny (oparty na kulturze skandynawskiej).
Portal jest to:
a) wspaniały średniowieczny ołtarz.
b) wielkie główne wejście do budynku w postaci bramy lub drzwi.
c) otwór drzwiowy ozdobiony bogato i okazale.
d) małe okienko w budowlach romańskich.
Scholastyka to:
a) metoda myślenia nakazująca rozumowe udowadnianie podstawowych prawd.
b) skrajny odłam husytów.
c) jedna ze szkół poetyckich działająca od XI - XIII w.
d) metoda myślenia uznająca uzależnienie od uznanych autorytetów, sięganie do gotowych rozwiązań.
Czy Tristan i Izolda pokochali się:
a) od pierwszego wejrzenia,
b) po wypiciu miłosnego napoju
c) po kilku latach znajomości,
d) nie kochali się,
Która z nazw średniowiecza tu nie pasuje:
a) epoka miecza i krzyża,
b) epoka kontrastów,
c) epoka odkryć,
d) epoka krucjat,
Który z wymienionych twórców nie jest twórcą średniowiecznym:
a) Rafael Santi,
b) Hans Memling,
c) Michał Anioł,
d) Hieronim Bosh,
Katedra Notre Dame jest zbudowana w stylu:
a) neogotyckim,
b) neoromańskim,
c) romańskim,
d) barokowym,
Filozofia św. Tomasza zakładała:
a) niepokój związany z rozdarciem człowieka między ciałem a duszą,
b) harmonię z przyrodą,
c) ciągłą walkę z przeciwnościami,
d) życie na wyznaczonym miejscu w świecie,


Czy odpowiada Ci taka forma sprawdzania wiedzy:

a) tak

b) nieAgnieszka Sowińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie