Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
II Liceum Ogólnokształcące

im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków
tel. (12) 633-73-92
www:   http://www.sobieski.krakow.pl
e-mail:   dyrekcjasobieski@tlen.pl
dyrekcjasobieski@gmail.com
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
oferowane klasy

- klasy matematyczne
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, WOS

- klasy ogólne
swobodny wybór trzech rozszerzeń od 2-iej klasy umożliwi rekrutację na każdy kierunek studiów


Oferujemy uczniom dodatkowe zajęcia z matematyki (Uniwersytecki Fakultet Matematyczny) , fizyki i chemii (Uniwersytecki Fakultet Chemiczny) prowadzone przez pracowników dydaktycznych UJ.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2013 - opublikowanym przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita" - II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie zajęło miejsce wśród 100 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2013".

Szkoła oferuje bardzo dobre przygotowanie w zakresie wiedzy ogólnej z naciskiem na przedmioty kierunkowe rzetelnie przygotowując do egzaminu maturalnego. Ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej oraz rozwoju etyczno-moralnego poprzez ceremoniał szkoły, imprezy związane z rocznicami i świętami państwowymi, konkursy Wiedzy o Patronie Szkoły, wyjścia i wycieczki do miejsc związanych z historią i kulturą narodową, lekcji religii zgodnie z deklaracjami młodzieży, zajęć z przygotowania do życia w rodzinie - zgodnie z deklaracjami.

Chlubimy się pokaźnym gronem olimpijczyków, laureatów konkursów i stypendystów MEN. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Dodatkowo przygotowujemy do egzaminu DSD. Od lat szkoła prowadzi liczne wymiany międzynarodowe

W dniu 23 marca 2011 "Sobieski" otrzymał prestiżową Nagrodę Jakości Nauczania SAPERE AUSO. Nagroda ta honoruje instytucje szczególnie dbające o rozwój i kształtowanie postaw małopolskiej młodzieży.

Język łaciński w II LO
Zajęcia z języka łacińskiego prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 3 lata. W klasie humanistycznej jest on obowiązkowy. Można też łacinę wybrać jako obowiązkowy drugi język i jest on wtedy nauczany w grupach międzyoddziałowych.

Wybór tego właśnie języka zalecany jest tym kandydatom do II LO, którzy chcą poznać korzenie kultury europejskiej lub chcą potem studiować medycynę czy kierunki humanistyczne (np.: prawo, neofilologie, archeologię itp.) Posiadanie bowiem oceny z tego języka na świadectwie ukończenia szkoły zwalnia na studiach z obowiązkowego lektoratu i egzaminu. Należy również pamiętać, że łaciny można nauczyć się tylko w liceum. Nie ma szkoły językowej, która oferowałaby nauczanie tego przedmiotu i wydawałaby jakiekolwiek certyfikaty. Uczniowie II LO chętnie startują w Olimpiadzie Języka Łacińskiego.

Oferujemy
Zapewniamy indywidualną opiekę dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów szczególnie zdolnych, przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych, kontrakty olimpijskie. Ponadto mamy bogatą ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematyki, informatyki i fizyki (kółka zainteresowań, zajęcia uniwersyteckie prowadzone przez pracowników UJ i AGH).

Rozwijaniu zainteresowań artystycznych i sportowych sprzyjają zajęcia pozalekcyjne (koło teatralne, plastyczne, chór szkolny). Od ponad czterdziestu lat szkoła jest organizatorem Festiwalu Małych Form Teatralnych. Międzyszkolne rozgrywki sportowe takie jak Święta Wojna pomiędzy I LO i II LO oraz Turniej Gwiazdkowy pomiędzy V LO i II LO budzą wielkie emocje. Szkoła posiada największą w Krakowie szkolną halę sportową i salę teatralno-konferencyjną.

Szkoła również udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez pracę pedagoga szkolnego i jego stały kontakt z młodzieżą, wychowawcami i rodzicami, współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zdrowia psychicznego i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie. Liceum organizuje opiekę nad uczniem niepełnosprawnym oraz dotkniętych przewlekłymi chorobami poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych i w oparciu o skierowanie Kuratora. Szkoła wprowadza okres adaptacyjny (w miesiącu wrześniu) dla uczniów klas pierwszych.

KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie we współpracy z Katedrą Informatyki AGH od września 2008 roku proponuje edukację w klasie z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki. Zajęcia z informatyki prowadzą pracownicy naukowi Katedry Informatyki AGH. W programie nauczania informatyki znajdują się: algorytmika, programowanie oraz elementy IT.

W każdym roku nauczania oferujemy: 4 godziny tygodniowo informatyki i do wyboru 4 godziny fakultetu informatycznego. Poza tym w pierwszej klasie 5, w drugiej 6 i w trzeciej klasie 5 godzin matematyki tygodniowo i do wyboru 6 godzin zajęć z matematyki (prowadzone we współpracy z Instytutem Matematyki UJ).

Zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli olimpijskich.

CENTRUM PROMOCJI TALENTÓW

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdolnych i zainteresowanych danym przedmiotem - prowadzone są przez nauczycieli olimpijskich.
Zajęcia dla gimnazjalistów w ramach Centrum Promocji Talentów organizowanego przez II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie:

  • grupa matematyczna
  • grupa biologiczna
  • grupa fizyczna

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdolnych i zainteresowanych danym przedmiotem - prowadzone są przez nauczycieli olimpijskich.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie