Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

Al. Solidarności 18, 33-100 Tarnów
tel. (14) 688-90-55
www:   http://16lo.tarman.pl
e-mail:   lo16tarnow@o2.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 2401 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieKLASA POLICYJNA

- specjalność BRD - bezpieczeństwo ruchu
  drogowego

- przedmioty rozszerzone od klasy I-III:
  język angielski, język polski

- przedmiot rozszerzony od klasy II (do
  wyboru): WOS, geografia, informatyka,
  biologia, chemia

- przedmiot dodatkowy: wychowanie
  komunikacyjne


KLASA POLICYJNA

- klasa z elementami kryminalistyki
  i kryminologii

- przedmioty rozszerzone od klasy I-III:
  język angielski, język polski

- przedmiot rozszerzony od klasy II (do
  wyboru): WOS, geografia, informatyka,
  biologia, chemia

- przedmiot dodatkowy: podstawy nauk
  kryminalistyki i kryminologii

 

XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Armii Krajowej

KLASA WOJSKOWA

- specjalność Bezpieczeństwo Narodowe
- przedmioty rozszerzone od klasy I-III:
  język angielski, matematyka

- przedmiot rozszerzony od klasy II (do
  wyboru): fizyka, geografia, WOS,
  historia

- przedmiot dodatkowy: przysposobienie
  wojskowe


KLASA SŁUŻBY GRANICZNEJ - NOWOŚĆ

- klasa z elementami służby granicznej
- przedmioty rozszerzone od klasy I - III:
  j. angielski, matematyka

- przedmioty rozszerzone do wyboru od
  klasy II: informatyka, fizyka, geografia,
  WOS, historia

- przedmiot dodatkowy: elementy służby
  granicznej


KLASA POŻARNICZA

- klasa z elementami taktyczno-bojowymi
- przedmioty rozszerzone od klasy I-III:
  język angielski, j. polski

- dwa przedmioty rozszerzone od klasy II
  (do wyboru): chemia, fizyka, biologia
  geografia, informatyka

- przedmiot dodatkowy: przysposobienie
  pożarnicze


KLASA MEDYCZNA

- klasa z elementami ratownictwa
  przedmedycznego

- przedmioty rozszerzone od klasy I-III:
  język angielski, j. polski

- dwa przedmioty rozszerzone od klasy II
  (do wyboru): chemia, fizyka, biologia,
  geografia, informatyka

- przedmiot dodatkowy: ratownictwo
  przedmeczyne

XVI LO przyjmując imię Armii Krajowej realizuje szerokie spektrum programu patriotycznego, "Semper fidelis – Bogu, Honorowi, Ojczyźnie i Nauce".
XVI Liceum Ogólnokształcące im Armii Krajowej to:
 • szkoła skuteczna - bo absolwenci naszej szkoły są dobrze przygotowani do podjęcia dalszej nauki lub pracy
 • szkoła przyjazna - bo proces nauczania jest atrakcyjny i inspirujący do dalszej, samodzielnej nauki
 • szkoła nowoczesna - bo baza dydaktyczna wspomaga kształcenie aby było skuteczne i praktyczne, uczymy przy pomocy nowoczesnych multimediów - tablice interaktywne, skomputeryzowane sale lekcyjne, Internet bezprzewodowy

XVI Liceum Ogólnokształcące mieści się w pięknym, zabytkowym budynku przy Alei Solidarności 18 w centrum Tarnowa. Pomimo młodego wieku, bo XVI LO istnieje dopiero od 1999 roku, szkoła ma wiele walorów. Do najważniejszych należy możliwość dostosowania programów do wymogów współczesności i potrzeb absolwentów gimnazjów. To w naszym LO powstały pierwsze w Tarnowie, a drugie w Małopolsce klasy o profilu wojskowym. Szkoła gwarantuje dobre podstawy wykształcenia dające możliwość kontynuacji nauki w każdej dziedzinie.

Nasza szkoła to Liceum Ogólnokształcące z trzyletnim cyklem nauczania, kończące się egzaminem maturalnym. Jest to szkoła z klasami mundurowymi; Straży Granicznej, wojskowa, pożarnicza, policyjna, ratownictwa przedmedycznego i wybranymi przedmiotami rozszerzonymi. Oferta edukacyjna naszej szkoły skierowana jest do Gimnazjalistów, którzy w przyszłości chcą związać swoje życie zawodowe ze służbą wojskową, graniczną, policyjną, pożarniczą, ratownika medycznego. Klasy te polecane są absolwentom gimnazjów zainteresowanych służbami mundurowymi, zdyscyplinowanych, otwartych na wzmożony wysiłek fizyczny, chętnych do poświęcenia wolnego czasu na potrzeby drugiego człowieka, środowiska i szkoły. Edukację militarną poszerzamy o wiedzę z bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego – tematy na topie, a także poprzez działania grupy badawczo-rozwojowej. Przedmioty wojskowe wykładają profesjonaliści w tych dziedzinach.

Szkoła współpracuje na poziomie klas partnerskich z wyższymi uczelniami: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Zakładami Mechanicznymi Tarnów, Komendą Miejską Policji w Tarnowie, Państwową Strażą Pożarną, 1. Regionalnym Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Kraków-Balice i Strażą Graniczną. W ramach programu kształcenia w tych klasach organizowane są dodatkowe zajęcia na basenie, strzelnicy, kung-fu, wspinaczka na ściance, samoobrona i wiele innych.

Nowopowołana klasa Straży Granicznej z dodatkowym przedmiotem "elementy służby granicznej", będzie miała na celu przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, jak również realizować szkolenie z zakresu ochrony granicy państwowej, elementów prawa, kryminalistyki, fałszerstw dokumentów, pirotechniki, bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, taktyki i techniki interwencji oraz języków obcych.

Współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego trwa od początku istnienia klasy policyjnej. Dzięki niej uczniowie mają okazję uczestniczyć w zajęciach przeprowadzanych w pracowni psychologicznej ośrodka oraz brać udział w konkursach i imprezach promujących bezpieczne poruszanie się po drodze, m.in. w „Konkursie na najlepszego instruktora nauki jazdy”.

Uczniowie klas pierwszych udają się na kilkudniowy obóz szkoleniowy, zwany poligonem, gdzie mogą w praktyce zastosować wiedzę i umiejętności oraz poznać nowe techniki i metody działania pod okiem doświadczonych instruktorów z zespołu Team 99 i kadry naszego liceum. o Zajęcia obejmują strzelectwo, bhp broni palnej, ratownictwo medyczne, techniki zjazdu na linach, samoobronę, a także musztrę, zajęcia z topografii i terenoznawstwa, wychowania fizycznego, służby wartowniczej, przysposobienia pożarniczego oraz survivalu.

Klasa o specjalności pierwsza pomoc przedmedyczna to program pilotażowy, prowadzony we współpracy z Rejonowym Zarządem PCK w Tarnowie. W 3-letnim cyklu kształcenia ogólnego dodatkowo realizowane są zagadnienia zawarte w programie pierwsza pomoc przedmedyczna, dotyczące pracy ratowników medycznych. W ramach tej innowacji współpracujemy z Powiatową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, która organizuje dla uczniów zajęcia warsztatowe, a także z PCK przygotowującym szkolenia i prelekcje. Po ukończeniu kursu uczniowie przystąpią do egzaminu i otrzymają unijny certyfikat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

XVI Liceum Ogólnokształcące proponuje szeroką ofertę dodatkowych zajęć sportowych (pływanie, kung-fu, judo, strzelanie), zajęć związanych z wolontariatem, programach unijnych. Organizujemy i uczestniczymy w miejskich i powiatowych uroczystościach patriotycznych, a nasze mundury militarne dodają blasku i powagi wszystkim wydarzeniom. Uczniowie klas mundurowych szkolą poczty sztandarowe tarnowskich szkół, przeprowadzają pokazy z ewakuacji ludności i mienia, działań antyterrorystycznych i pomocy przedmedycznej. XVI Liceum prowadzi wiele programów związanych z wolontariatem, troską o Małą Ojczyznę, współpracujemy ze Stowarzyszeniem "Kropla" i "Stowarzyszeniem Otwartych Serc dla Dzieci z Domu Małego Dziecka".

Realizujemy program patriotyczny pn. "By mądrzej kochać Ojczyznę". W ramach tego programu stworzyliśmy cykl dokumentów filmowych pt. "Walka i Pamięć", w których zarejestrowano odchodzące już pokolenie Polaków walczących o wolność w czasie II wojny światowej, okresu stalinizmu i komunizmu z rejonu tarnowskiego.

Jesteśmy uczniami szkoły otwartej na świat. Uczymy się języków obcych, uczestniczymy w programach unijnych, jesteśmy trzecią szkołą w Polsce, która jest beneficjentem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, bo kultura na drodze i bezpieczeństwo ich użytkowników, to dla nas, adeptów sztuki policyjnej sprawa pierwszorzędna. Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki nauczania, prawie w 100% zdają egzamin maturalny, świetnie odnajdują się w konkursach przedmiotowych i tematycznych w województwie i w Polsce.

Jesteśmy organizatorami konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych i militarnych jak również ich uczestnikami. Zdobywamy lepsze i gorsze miejsca, wyciągając wnioski na przyszłość. Zawsze walczymy fair – play i tej zasady uczymy młodszych kolegów i młodsze koleżanki.

Uczniowie przyjęci do klas mundurowych winni się liczyć z wydatkiem na obowiązkowe umundurowanie (istnieje możliwość uzyskania jednorazowego stypendium). Warunkiem przyjęcia do klas mundurowych, poza ustaloną liczbą punktów (powyżej 100), będzie pozytywny wynik z egzaminu sprawnościowego.

MAŁE CENTRUM BIBLIOTECZNE INSTYTUTU GOETHEGO

Od września 2008 roku rozpoczęło przy naszej szkole działalność Centrum Biblioteczne Języka Niemieckiego pod patronatem Instytutu Goethego w Krakowie.

Jest to jedyne tego typu Centrum Biblioteczne w Tarnowie. Większe medioteki Instytutu znajdują się w Krakowie, Kielcach, Gliwicach i Rzeszowie.

Celem Centrum jest udostępnianie nauczycielom języka niemieckiego z Tarnowa i okolic materiałów metodyczno-dydaktycznych do języka niemieckiego i poradnictwo w tym zakresie. Zapraszamy również studentów oraz zainteresowanych uczniów, przygotowujących się do matury/konkursów, pragnących doskonalić swe umiejętności językowe. Materiały te zgromadzone zostały w bibliotece szkolnej i wypożyczane są w godzinach otwarcia biblioteki.

   Dostępne materiały:
 • podręczniki z całą obudową
 • materiały "okołopodręcznikowe"
 • (gramatyki, repetytoria leksykalne, materiały krajoznawcze)
 • materiały przygotowujące do egzaminów językowych Instytutu Goethego
 • materiały audio-video
 • słowniki
 • aktualne czasopismo "Deutsch Perfekt"

W zbiorach Centrum znajduje się wiele ciekawych pozycji przeznaczonych dla różnych poziomów językowych, które wspomogą i urozmaicą lekcje języka niemieckiego oraz materiały przygotowujące do egzaminów językowych na różnych poziomach.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU

W ramach wolnego czasu oferujemy uczniom:
 • zajęcia w pracowni komputerowej
 • zajęcia w kole: Taktyczna Sekcja Medyczna "EIR"
 • zajęcia w szkolnym koło strzeleckim
 • zajęcia w kole: Szkolna grupa Patriotyczno-Turystyczna
 • możliwość korzystania z centrum multimedialnego
 • spotkania w bibliotece i w filii Instytutu Goethego
 • uczestnictwo w pracach kół przedmiotowych
 • uczestnictwo w zajęciach koła sportowo-obronnego
 • możliwość realizacji pasji turystycznych, narciarskich
 • możliwość uczestnictwa w programie wolontariatu, koła PCK
 • realizowanie się w programie Małej Przedsiębiorczości
 • udział w programie TAK w przyszłość - Twórczo, Aktywnie, Kompetentnie
 • udział w pracach Samorządu Uczniowskiego
 • możliwość tworzenia audycji radiowych w "Szkolnym Brzęczku"
 • praca w kole praw człowieka
 • praca w kole teatralnym
 • zajęcia na pływalni
 • zajęcia na strzelnicy
 • kung-fu
Nasza szkoła bierze udział w projekcie pn. Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska (IMTO.TV).

M.E.R.G.E

M.E.R.G.E. czyli Military English Research Group for Education

Powołana do życia w 2011 roku grupa M.E.R.G.E. powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na formację specjalizującą się w analizie zagrożeń skierowanych przeciwko społecznościom szkolnym, a następnie wykorzystując wszelakie dostępne zasoby oraz własną kreatywność i inteligencję, grupa ta modyfikuje już istniejące procedury lub tworzy nowe sposoby sprostania tymże zagrożeniom. Owoce tejże pracy, takie jak prezentacje, ulotki, notatki, mapy itp., są następnie prezentowane członkom społeczności XVI LO jak i innych szkół, w myśl uniwersalnej zasady „aby inni mogli żyć” dzięki wiedzy, którą im przekazujemy.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie