Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
tel. (41) 366-49-71, 345-58-04, fax (41) 366-39-26
www:   http://www.zdz.kielce.pl
e-mail:   zdz@zdz.kielce.pl

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- na podbudowie: gimnazjum, 8-letnia
  szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła
  zawodowa


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
(na podbudowie szkoły średniej)

- asystent osoby niepełnosprawnej
- florysta
- opiekun medyczny

- opiekun osoby starszej
- opiekun w domu pomocy społecznej
- technik sterylizacji medycznej

- technik administracji - klasa policyjna
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- asystent kierownika produkcji
  filmowej/telewizyjnej

- technik administracji
- technik administracji - klasa policyjna
- technik administracji - klasa służb więziennych

- technik archiwista
- technik drogownictwa
- technik geodeta
- technik informatyk

- technik ochrony fizycznej osób i mienia
- technik ochrony fizycznej osób i mienia
  klasa policyjna

- technik ochrony fizycznej osób i mienia
  klasa służb więziennych

- technik pojazdów samochodowych
- technik rachunkowości
- technik telekomunikacji
- technik transportu drogowego

- technik turystyki wiejskiej
- technik usług kosmetycznych
- technik weterynarii


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


KURSY I SZKOLENIA

- sprzedawca + HACCP + kasa fiskalna - dla
  rolników i ich domowników
  z woj. świętokrzyskiego - BEZPŁATNIE
- kursy BHP
- fryzjer
- kosmetyczka
- kucharz z organizacją przyjęć
  okolicznościowych

- minimum sanitarne
- obsługa kas fiskalnych

- operator koparki w zakresie III klasy
  uprawnień

- operator koparko-ładowarek w zakresie
  III klasy

- operator ładowarek w zakresie III klasy
  uprawnień

- operator narzędzi udarowych ręcznych,
  wszystkie rodzaje zasilania

- operator przecinarek do nawierzchni dróg
  w zakresie III klasy uprawnień

- operator walców drogowych w zakresie III
  klasy uprawnień

- operator zagęszczarek i ubijaków
  wibracyjnych w zakresie III klasy
  uprawnień

- opiekun osób starszych,
  niepełnosprawnych i dzieci

- palacz kotłów c.o.
- pełnomocnik ds. kontroli obrotu
  Wewnętrzny system kontroli (WSK)

- pełnomocnik i auditor systemu zarządzania
  środowiskiem wg normy
  PN-EN ISO 14001:2005

- podstawy obsługi komputera
- pracownik administracyjno-biurowy
  z obsługą komputerowych
  programów użytkowych

- profesjonalna obsługa klienta
- przewóz towarów niebezpiecznych
  w transporcie drogowym ADR

- kursy w ramach funduszy UE
- uprawnienia SEP

- florysta
- księgowość wspomagana techniką
  komputerową
- nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych


KURSY SPAWALNICZE

- Krajowe Specjalistyczne Centrum
  Kształcenia Zawodowego i Weryfikacji
  Spawaczy

- ul. Śląska 9, Kielce
- Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

GIMNAZJUM
- klasa mundurowa

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODZIEŻY


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

- rozszerzenie - klasa dziennikarska
- rozszerzenie - klasa kosmetyczna
- rozszerzenie - klasa multimedialna
- rozszerzenie - klasa plastyczna
- rozszerzenie - klasa policyjna
- rozszerzenie - klasa społeczno-prawna
- rozszerzenie - klasa strażacka
- rozszerzenie - klasa teatralna
- rozszerzenie - klasa wojskowa
- klasa ogólna

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

- profil: akordeon, flet, fortepian, obój,
  organy, perkusja, puzon, saksofon,
  skrzypce

- nauka trwa 6 lat (uczniowie w wieku 6-10
  lat)

- lub 4 lata (uczniowie w wieku 9-16 lat

TECHNIKUM ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY

- kelner
- technik architektury krajobrazu - klasa
  ekologiczna

- technik budownictwa
- technik budownictwa - klasa wojskowa
- technik budownictwa - klasa strażacka

- technik drogownictwa
- technik ekonomista
- technik ekonomista - klasa transportowa

- technik handlowiec
- technik handlowiec - klasa transportowa

- technik hotelarstwa
- technik informatyk
- technik informatyk - klasa
  bezpieczeństwa wewnętrznego

- technik informatyk - klasa dziennikarska
- technik informatyk - klasa policyjna
-technik informatyk - klasa strażacka

- technik informatyk - klasa wojskowa
- technik logistyk - klasa
  bezpieczeństwa wewnętrznego

- technik logistyk - klasa policyjna
- technik logistyk - klasa służb więziennych

- technik logistyk - klasa strażacka
- technik logistyk - klasa transportowa

- technik logistyk - klasa wojskowa
- technik obsługi turystycznej

- technik organizacji reklamy
- technik pojazdów samochodowych

- technik spedytor
- technik technologii odzieży
- technik teleinformatyk

- technik turystyki wiejskiej
- technik urządzeń i systemów energetyki
  odnawialnej

- technik usług fryzjerskich - klasa stylizacji
  i wizażu

- technik weterynarii
- technik żywienia i usług gastronomicznych
  klasa barmańska

- technik żywienia i usług gastronomicznych
  klasa wojskowa


SZKOŁA POLICEALNA DLA MŁODZIEŻY


KURSY DLA NAUCZYCIELI - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

- kurs pedagogiczny dla czynnych
  zawodowo nauczycieli

- oligofrenopedagogika (kurs kwalifikacyjny)
- organizacja i zarządzanie oświatą
- surdopedagogika (kurs kwalifikacyjny)
- tyflopedagogika (kurs kwalifikacyjny)
- kurs pedagogiczny dla wykładowców
  pozaszkolnych form kształcenia
  i instruktorów praktycznej nauki zawodu

- bibliotekoznawstwo (kurs kwalifikacyjny)
- terapia pedagogiczna
- kurs dla opiekunów przewozu dzieci
  i młodzieży (kurs pedagogiczny)

- kurs pedagogiczny dla wykładowców
  pozaszkolnych form kształcenia
  i instruktorów praktycznej nauki
  zawodu (kurs pedagogiczny)

- kurs dla opiekunów szkolnych zespołów
  tanecznych i nauczycieli prowadzących
  zajęcia rekreacyjno-ruchowe I stopnia
  (kurs doskonalący)

- wychowanie do życia w rodzinie
  (kurs kwalifikacyjny)


CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH ZDZ

- język angielski
- język francuski
- język hiszpański
- język niemiecki
- język rosyjski
- język włoski

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją szkoleniową w regionie, która posiada najbardziej rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych w regionie. Na terenie Kielc znajdują się dwie placówki szkoleniowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Każda z nich prowadzi działalność o odrębnej specjalizacji.

Przy ul. Paderewskiego znajduje się placówka kształcąca w szkołach i na kursach. Jednym z jej atutów jest upoważnienie do prowadzania szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych. W jej ramach znajduje się także ośrodek, który zajmuje się profesjonalnym nauczaniem języków obcych.

Kolejna placówka ma swoją siedzibę przy ul. Śląskiej i zajmuje się organizowaniem różnego rodzaju szkoleń, a specjalizuje się w kursach związanych z kierowaniem i obsługą wózków jezdniowych. W jej strukturze działa także instytucja kształcąca spawaczy we wszystkich metodach spawalniczych. W budynku ma również siedzibę jednostka, które kieruje swoją ofertę szkoleniową do nauczycieli oraz osób zajmujących się oświatą.

Wysoki poziom usług w zakresie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego jest potwierdzony Certyfikatem Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009 oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Na co dzień czuwają nad nim wyspecjalizowane komórki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

W ostatnich latach oba budynki dydaktyczne zostały poddane gruntownej modernizacji, podwyższając jeszcze bardziej wysokie standardy i komfort nauki. Kształcenie w nowoczesnych salach wykładowych wspomagają nowoczesne urządzenia multimedialne i pomoce naukowe. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach, dostosowanych do potrzeb kształcenia w danym zawodzie.

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

10 powodów dla których warto wybrać naukę w szkołach ZDZ
 1. Oferujemy naukę w blisko 90 zawodach i specjalnościach.
 2. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe w Czechach, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz we Francji i Włoszech, po których stażyści otrzymują uznawany przez pracodawców w całej UE certyfikat Europass-Mobilność.
 3. Zapewniamy naszym uczniom udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych.
 4. Kompleksowo przygotowujemy ich do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
 5. Wszystkie szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia.
 6. Kształcimy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 7. Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami dydaktycznymi (m.in.: komputerowymi, kosmetycznymi, fryzjerskimi, językowymi, mechanicznymi i gastronomicznymi).
 8. Dla naszych uczniów organizujemy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, m.in.: teatralne, sportowe, informatyczne i turystyczne.
 9. Młodzież doskonali u nas umiejętności w zespole artystycznym, koncertując w kraju i za granicą.
 10. Nasi uczniowie i słuchacze mają możliwość bezpłatnego zdobycia drugiego interesującego zawodu.

Kształcenie w ZDZ w Kiecach umożliwia uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień. Często jest to przepustka nie tylko na krajowy, ale również międzynarodowy rynek pracy.

Firma dysponuje siecią 28 terenowych i specjalistycznych placówek szkoleniowych, które obejmują zasięgiem województwo świętokrzyskie, południową część Mazowsza oraz powiat miechowski w woj. małopolskim

KLASY MUNDUROWE

Oferujemy młodzieży możliwość nauki w klasach mundurowych. W ofercie znajdują od roku szkolnego 2009/2010 młodzież ma do wyboru kształcenie w klasach „wojskowych” lub „policyjnych”. Natomiast od roku szkolnego 2010/2011 w szkołach ZDZ uruchomione zostały klasy „strażackie”. W ofercie szkół ZDZ na rok 2011/2012 pojawiły się także dodatkowe specjalności w klasach „wojskowych” - lotnictwo oraz marynarka wojenna i handlowa. W roku szkolnym 2012/2013 w ofercie klas mundurowych znalazły się dodatkowo klasy „służb więziennych” oraz „mundurowe ogólne (bezpieczeństwo wewnętrzne)”. W roku 2013/2014 można również wybrać kształcenie w klasie celnej lub wojskowej - kwatermistrzowskiej. Tego typu klasy to już kolejna nowatorska inicjatywa ZDZ skierowana do mieszkańców regionu.

Zakres kształcenia w klasach mundurowych jest regulowany programem nauczania dla wybranego typu szkoły i kierunku, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki temu po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu końcowego, uczniowie uzyskają tytuł technika w wybranym zawodzie. Co jednak bardzo ważne, absolwenci klas mundurowych będą posiadali dodatkową wiedzę i umiejętności, poszerzające ich kompetencje i zwiększające szanse na zatrudnienie.

Klasa "policyjna"
Klasy "policyjne" łączą w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z wybranym kierunkiem nauki w technikach lub szkole policealnej, z dodatkowymi zajęciami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu funkcjonowania służb mundurowych w postaci ponadprogramowych lekcji z przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. Patronat nad klasami "policyjnymi" sprawuje elitarna Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Uczniowie klasy "policyjnej" są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego i wiedzy o społeczeństwie:
 • są przygotowywani do przeciwdziałania przestępczości
 • uczestniczą w "szkole życia"
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • poznają tradycje kultury polskiej, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
 • zdobywają wiedzę o ochronie, bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz o prawie wykroczeń, negocjacjach, prewencji
 • są przygotowywani do posługiwania się bronią
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą "mundury"
 • zdobędą certyfikat Ratownika PCK wg standardów Unii Europejskiej
 • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe

Klasa "strażacka"
Klasy tego typu są najnowszą innowacją pedagogiczną szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Łączą one w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z wybranym kierunkiem nauki w technikach lub liceach, z dodatkowymi zajęciami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu funkcjonowania służb mundurowych w postaci ponadprogramowych lekcji z przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego.

Uczniowie klas "strażackich" są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego:
 • uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej
 • przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej
 • kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka
 • rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka
 • przygotowują się do działalności zawodowej strażaka
 • rozwijają zainteresowania ratownictwem
 • uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej
 • kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym
 • budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów
 • kształtują postawę patriotyczną

Klasa "wojskowa"
Zapraszamy młodzież do szkół ZDZ, w których edukacja prowadzona jest w klasach „wojskowych”., a od roku szkolnego 2011/2012 także na specjalnościach lotnictwo i marynarka wojenna i handlowa. Klasy takie łączą w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z kierunkiem nauki poszerzone o dodatkowe zajęcia z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. Patronat nad klasami "wojskowymi" objęły Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych, 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego i 1 Komenda Lotniska w Radomiu.

Uczniowie klas "wojskowych" są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego:
 • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
 • uczestniczą w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach
 • uczestniczą w „szkole życia"
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
 • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą „mundury"
 • zdobędą certyfikat Ratownika
 • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe

Szkoły ZDZ zapewniają uczniom odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy, a także realizowania własnych zainteresowań i ambicji. Młodzież, która interesuje się sprawami związanymi z działaniem służb mundurowych, ma tutaj doskonałą okazję do poznania ich funkcjonowania w praktyce. W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach z poszerzonym programem z zakresu wiedzy o społeczeństwie i przysposobienia obronnego. Natomiast w jedną sobotę w miesiącu biorą udział w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach.

Klasy "służb więziennych"
Klasy takie łączą w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z kierunkiem nauki w Technikach ZDZ, Liceach Ogólnokształcących ZDZ lub Szkołach Policealnych ZDZ, poszerzone o dodatkowe zajęcia z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. Absolwenci klas mundurowych otrzymują kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie, kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, a także zwiększają szanse na zatrudnienie w formacjach mundurowych.

Klasy mundurowe (bezpieczeństwo wewnętrzne)
Klasy te łączą w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z kierunkiem nauki poszerzone o dodatkowe zajęcia z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. Kształcenie w klasach „mundurowych (bezpieczeństwo wewnętrzne)” odbywa się we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Absolwenci klas „mundurowych (bezpieczeństwo wewnętrzne)” otrzymują pełne kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie. Mogą też kontynuować naukę na uczelniach wyższych (m.in. na kierunkach - bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, na specjalnościach - administracja systemami bezpieczeństwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona, ochrona granic państwa). Nauka w klasie „mundurowej (bezpieczeństwo wewnętrzne)” przygotowuje do egzaminów wstępnych do formacji mundurowych (policji, straży granicznej, wojska, straży pożarnej itp.), zwiększając tym samym szanse na zatrudnienie.


KURSY

ZDZ oferuje szeroką gamę szkoleń umożliwiających doskonalenie w danej dziedzinie, przekwalifikowanie, zdobycie zawodu, a także uzyskanie tytułów kwalifikacyjnych lub uprawnień zawodowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.

Wiodącą pozycję zapewniają: ponad 50-letnie doświadczenie, przeszkolenie 65 tysięcy spawaczy i kompleksowa oferta edukacyjna. Centrum dysponuje nowoczesną bazą lokalowo-sprzętową z ponad 50. stanowiskami spawalniczymi, a wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifikowana kadra wykładowców, instruktorów i egzaminatorów, legitymujących się wymaganymi licencjami i uprawnieniami spawalniczymi.

W budynku ma również siedzibę jednostka, które kieruje swoją ofertę szkoleniową do nauczycieli oraz osób zajmujących się oświatą.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia kadra wykładowców i instruktorów. Prowadzenie zajęć powierza się wyłącznie wykwalifikowanej kadrze rekrutującej się z doświadczonych specjalistów z wymaganymi uprawnieniami. Do bazy kadry nauczającej wpisanych jest ponad 1500 osób.

Kursy i seminaria organizowane są w oparciu o stale aktualizowane, modułowe programy nauczania, dostosowane do zmieniających się przepisów prawnych oraz wymagań pracodawców. We własnym banku programów nauczania ZDZ posiada ponad trzysta programów szkoleń w różnych zawodach i specjalnościach.

Szkolenia prowadzone są w bazie lokalowej, dostosowanej do prowadzonych zajęć. Nauka wspomagana jest przez nowoczesne środki dydaktyczne, w tym specjalistyczne urządzenia multimedialne, takie jak m.in.: tablice interaktywne, projektory i wizualizery. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia realizowane są we własnych specjalistycznych pracowniach (m.in.: komputerowych, fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych, spawalniczych) lub odbywają się w warunkach rzeczywistych.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej


Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie