Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Przedszkole Miejskie Nr 13

im. Mikołaja Kopenika

ul. Konstytucji 3 Maja 14, 87-100 Toruń
tel./fax (56) 648-67-02
www:   http://www.pm-13.ple-mail:   pm13@poczta.onet.pl
 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 13

- oddziały podzielone na grupy wiekowe
- opieka nad dziećmi w godzinach od 6.00
  do 16.30

- nad prawidłową wymową dzieci czuwa
  zatrudniony specjalista logopeda

- ciekawa oferta zajęć dodatkowych
- prowadzona jest katecheza
  przez nauczycielkę z przygotowaniem
  teologicznym

- oferujemy autorskie programy
  wychowawczo-dydaktyczne

Przedszkole Miejskie nr 13 im. M. Kopernika położone jest w dzielnicy Torunia - "Na Skarpie". Budynek został oddany do użytku 01.09.1984r. z przeznaczeniem na działalność oświatową. Przedszkole mieści się w pięknym, zielonym, parkowo - leśnym otoczeniu. Na terenie przedszkola znajdują się oddzielne place zabaw dla poszczególnych grup wiekowych.

W przedszkolu znajdują się sale zajęć, sala gimnastyczna, profesjonalna sala teatralna, gabinet logopedyczny. Sale dziecięce są jasne, przestrzenne, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Placówka dysponuje bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną (komputery, środki audiowizualne, szeroki wachlarz pomocy do różnego typu zajęć).

W każdej sali urządzonych jest wiele kącików zabaw stałych takich jak: książek, lalek, konstrukcyjny, przyrodniczo - badawczy, matematyczny, muzyczny, plastyczny i teatralny. Oprócz tego organizowane są kąciki związane z aktualnie poznawaną tematyką.

Placówka dysponuje bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną (komputery, środki audiowizualne, szeroki wachlarz pomocy do różnego typu zajęć).

Placówka nasza proponuje również szeroką gamę dodatkowych zajęć w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, m. in.: rytmikę, język angielski, taniec towarzyski i gimnastykę korekcyjną.

Nasze przedszkole ściśle współpracuje z Muzeum Okręgowym i Planetarium. Celem tej współpracy jest propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez osobę naszego patrona Mikołaja Kopernika.

KADRA

Przedszkole dbając o wysoki poziom świadczonych usług daje możliwość poszczególnym nauczycielkom rozwijania własnej inwencji twórczej. Efektem tego jest opracowanie innowacji pedagogicznych, programów autorskich i artykułów do czasopism pedagogicznych.

Dorobkiem każdego nauczyciela jest także wypracowanie własnych narzędzi badawczych. Są to: ankiety, arkusze obserwacji, diagnozy pedagogiczne, kwestionariusze pracy indywidualnej. Wyniki uzyskane w toku badań prowadzonych przy pomocy wyżej wymienionych narzędzi badawczych służą nauczycielom do diagnozowania dziecka i wytyczają kierunki dalszej pracy.

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Program wychowania przedszkolnego "W kręgu zabawy" Jadwigi Pytlarczyk
Program opracowany zawiera:
  1. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
  2. Treści programowe obejmujące:
    • edukację zdrowotną
    • edukację emocjonalną i wprowadzenie w świat wartości
    • edukację społeczną i otoczenie techniczne
    • edukację językową
    • edukację przyrodniczą i ekologiczną
    • edukację matematyczną
    • edukację artystyczną
  3. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dziecka

Program edukacji europejskiej "Razem do Europy" powstał w oparciu o cykl działań edukacyjnych zmierzających do przybliżenia dzieciom treści europejskich. Realizacja programu ma na celu kształtowanie świadomości narodowej i europejskiej wychodząc od poznania najbliższego środowiska ? własnego miasta, kraju, zmierzając ku krajom Europy. Poprzez zabawę zawierająca różne formy aktywności, dzieci 5-, 6?letnie poznają charakterystyczne cechy danego państwa. Mając na uwadze harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka dążymy do kształtowania u dzieci postaw proeuropejskich. Osiągnięciu tej postawy sprzyja posiadanie przez dziecko określonej wiedzy i umiejętności.

Jeśli chodzi o zakres wiedzy to dzieci:
  • poznają historyczne znaczenie naszego miasta dla Polski
  • znają słowa i melodię hymnu Polski
  • znają symbole narodowe i ich znaczenie
  • nazywają stolicę danego państwa
  • poznają hymn i flagę
  • wiedzą z czego słynie dane państwo
  • poznają sławnych ludzi i ich dorobek
  • znają podstawowe zwroty w obcym języku
  • znają symbole Unii Europejskiej, jej instytucje i maskotkę unijną
  • wiedzą co to jest "euro"

Jeśli mówimy o umiejętnościach to dzieci:
  • rozpoznają i nazywają symbole, zabytki i charakterystyczne cechy swojego miasta, ojczyzny oraz poszczególnych krajów Europy
  • wymieniają i wskazują na mapie główne rzeki, charakterystyczne regiony Polski, a także pokazują na mapie Europy poznawane kraje
  • rozpoznają zabytki własnego kraju oraz zabytki charakterystyczne dla krajów Europy


W przedszkolu realizowane są również programy:
  • "Od przedszkolaka do pierwszaka" Program wychowania przedszkolnego Iwony Brody, WSiP
  • "Nasze przedszkole" Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wydawnictwa Mac Edukacja
  • Program profilaktyczny "Bezpieczny przedszkolak"

PROGRAM ZDROWIA EMOCJONALNEGO "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"

Program promowany na świecie przez Partnership for Children - Partnerstwo na Rzecz Dzieci nosi tytuł "Przyjaciele Zippiego". Jest to międzynarodowy program, który zakłada kształcenie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u małych dzieci.

Bohaterowie programu to Zippi - patyczak i jego przyjaciele - grupa dzieci.

   Program zawiera sześć części:
  1. Uczucia.
  2. Komunikacja.
  3. Nawiązywanie, zrywanie więzi.
  4. Rozwiązywanie konfliktów.
  5. Przeżywanie zmiany i straty.
  6. Dajemy sobie radę.
Każda z w/w części składa się z czterech zajęć tematycznie ze sobą związanych i opracowanych do jednego opowiadania. Program został opracowany z myślą o dzieciach 6-letnich będących na różnym poziomie rozwoju. Jego założeniem jest promowanie zdrowia emocjonalnego.

Nauczyciel ma do dyspozycji bogatą bazę dydaktyczną w postaci: ilustracji, scenariuszy zajęć, różnorodnych akcesoriów dla dzieci i licznych narzędzi badawczych.

Program "Przyjaciele Zippiego" jest uniwersalny, ponieważ nie koncentruje się na dzieciach mających konkretne problemy lub trudności, a pomaga wszystkim dzieciom szukać własnych rozwiązań tych problemów i mówić o nich, wykorzystywać nabyte umiejętności w codziennym życiu oraz doskonalić relacje dzieci z innymi ludźmi Nie koliduje z realizowaniem zaplanowanej przez nauczycielki tematyki zajęć dydaktycznych.

Realizacja programu "Przyjaciele Zippiego" w grupie dzieci 6-letnich pomoże dzieciom w przezwyciężeniu stresu związanego z podjęciem nauki w szkole.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie