Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Muzycznych

im. Marcina Józefa Żebrowskiego

ul. Jasnogórska 17, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324-56-49, fax. (34) 365-66-25
www:   http://www.zsmuz.edukacja.czestochowa.pl
e-mail:   zsmcz@poczta.onet.plPAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

- Wydział Instrumentalny - cykl nauczania
  6-letni

- Wydział Rytmiki - cykl nauczania 6-letni

KLASA MUZYCZNA

- wiek kandydatów od 5 lat
- odpłatna indywidualna nauka gry na
  fortepianie, organach, akordeonie, gitarze,
  skrzypcach, wiolonczeli, instrumentach
  dętych i perkusyjnych oraz zbiorowe
  zajęcia umuzykalniające

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

- cykl nauczania 6-letni
  - wiek kandydatów 6-8 lat, nauka gry
  na fortepianie, skrzypcach, gitarze,
  akordeonie, wiolonczeli i niektórych
  instrumentach dętych

- cykl nauczania 4-letni
  - wiek kandydatów 8-16 lat, nauka gry
  na fortepianie, organach, skrzypcach,
  wiolonczeli, kontrabasie, gitarze,
  akordeonie, instrumentach perkusyjnych,
  instrumentach dętych

- wiek kandydatów na fortepian i skrzypce
  do 11 lat


PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

- Wydział Instrumentalny - cykl nauczania
  6-letni

- Wydział Rytmiki - cykl nauczania 6-letni


OGNISKO MUZYCZNE


Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach przy ul. Jasnogórskiej 17 i 30. Przy szkole istnieje internat oraz stołówka, z której korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

W szkole funkcjonuje pracowania komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka, czytelnia, siłownia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Proponuje naukę muzyki dzieciom od 6. roku życia. Zadaniem szkoły jest umuzykalnianie dzieci poprzez kontakt z żywą muzyką a także przygotowanie do podjęcia nauki w szkole muzycznej II stopnia. Zajęcia - wyłącznie muzyczne - odbywają się po południu. Uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje z wybranego instrumentu (2 razy w tygodniu) i zbiorowe zajęcia umuzykalniające (2 razy w tygodniu). W starszych klasach - także na chór szkolny (1 raz w tygodniu) i zespoły kameralne, oraz na lekcje fortepianu dodatkowego, w przypadku uczniów grających na innych instrumentach, niż fortepian (zajęcia indywidualne 1 raz w tygodniu).

Uczniowie biorą udział w audycjach muzycznych, koncertach, popisach, konkursach i przesłuchaniach w szkole, na terenie miasta oraz poza jego granicami. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym z instrumentu głównego.

Kwalifikacja kandydatów do PSM I st. odbywa się w dwóch etapach:

Etap I - przesłuchanie wstępne, podczas którego sprawdzane są ogólne predyspozycje muzyczne. Kandydat proszony jest m.in. o zaśpiewanie piosenki. Przesłuchania wstępne odbywają się w środy, w II semestrze każdego roku szkolnego. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu otrzymują pisemną informację o terminie kolejnego sprawdzianu.
Etap II - przesłuchanie kwalifikacyjne, podczas którego szczegółowo bada się uzdolnienia muzyczne: słuch wysokościowy, poczucie rytmu, poczucie tonacji, muzykalność, pamięć muzyczną. Kandydat proszony jest m.in. o zaśpiewanie piosenki. Przesłuchanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy: kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie osiągniętej punktacji.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Proponuje naukę uczniom z przygotowaniem muzycznym. Zadaniem szkoły jest edukacja młodzieży chcącej kontynuować naukę muzyki, a także przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w Akademiach Muzycznych.

Zajęcia - wyłącznie muzyczne - odbywają się po południu. Uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje z wybranego instrumentu, zbiorowe zajęcia teoretyczne, chór szkolny, zespoły kameralne, lekcje akompaniamentu (w przypadku pianistów), lub fortepianu dodatkowego (w przypadku pozostałych instrumentalistów). Szczególnie uzdolnieni uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych z wybranej dziedziny; występują w koncertach organizowanych w Częstochowie i innych miastach Polski, a także za granicą (w Niemczech, Belgii, Francji), biorą udział w konkursach instrumentalnych i przedmiotowych.

Aby uzyskać pełne wykształcenie średnie uczniowie PSM II st. muszą jednocześnie uczęszczać do średniej szkoły ogólnokształcącej. Absolwent PSM II st. uzyskuje dyplom ukończenia szkoły, wraz z uprawnieniami zawodowego muzyka. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym z instrumentu głównego.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia ma 2 wydziały:
 1. Wydział Instrumentalny - cykl nauczania 6-letni
  • nauka gry na fortepianie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli i gitarze - dla kandydatów, którzy opanowali wybrany instrument i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie Szkoły Muzycznej I stopnia.
  • nauka gry na kontrabasie, instrumentach dętych i instrumentach perkusyjnych - dla kandydatów, którzy opanowali dowolny instrument i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie pozwalającym na przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia.
 2. Wydział Rytmiki - cykl nauczania 6-letni,
  dla kandydatów, którzy opanowali naukę gry na fortepianie i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie l Szkoły Muzycznej I stopnia. Na Wydziale Rytmiki uczniowie uczęszczają dodatkowo na blok przedmiotów specjalistycznych z elementami tańca, przedmioty pedagogiczne oraz na indywidualne zajęcia z improwizacji fortepianowej.

Egzamin wstępny do PSM II st. składa się z dwóch części:

Część I - egzamin z instrumentu głównego.
Część II - egzamin z kształcenia słuchu i zasad muzyki.
Kandydaci na Wydział Rytmiki przystępują dodatkowo do sprawdzianu przydatności rytmicznej.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

Szkoła z przedmiotami ogólnokształcącymi, w zakresie 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum profilowanego, proponuje naukę uczniom z przygotowaniem muzycznym. Zadaniem szkoły jest edukacja młodzieży chcącej kontynuować naukę muzyki, a także przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w Akademiach Muzycznych.

Zajęcia - ogólnokształcące i muzyczne - odbywają się do południa i częściowo po południu. Uczniowie, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczęszczają na indywidualne lekcje z wybranego instrumentu, zbiorowe zajęcia teoretyczne, chór szkolny, zespoły kameralne, lekcje akompaniamentu (w przypadku pianistów), lub fortepianu dodatkowego (w przypadku pozostałych instrumentalistów). Szczególnie uzdolnieni uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych z wybranej dziedziny; występują w koncertach organizowanych w Częstochowie i innych miastach Polski, a także za granicą (w Niemczech, Belgii, Francji); biorą udział w konkursach instrumentalnych i przedmiotowych.

Każdy rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym z instrumentu głównego. Nauka w szkole trwa 6 lat. Po trzech latach nauki (poziom gimnazjum) uczniowie zdają egzamin zewnętrzny na tych samych zasadach, co uczniowie gimnazjów ogólnokształcących. Po 6 latach nauki absolwent POSM II st. przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących i do egzaminu dyplomowego z przedmiotów muzycznych.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia ma 2 wydziały:
 1. Wydział Instrumentalny - cykl nauczania 6-letni
  • nauka gry na fortepianie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli i gitarze - dla kandydatów, którzy opanowali wybrany instrument i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie Szkoły Muzycznej I stopnia
  • nauka gry na kontrabasie, instrumentach dętych i instrumentach perkusyjnych - dla kandydatów, którzy opanowali dowolny instrument i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie pozwalającym na przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia.
 2. Wydział Rytmiki - cykl nauczania 6-letni,
  dla kandydatów, którzy opanowali naukę gry na fortepianie i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie Szkoły Muzycznej I stopnia. Na Wydziale Rytmiki uczniowie uczęszczają dodatkowo na blok przedmiotów specjalistycznych z elementami tańca, przedmioty pedagogiczne oraz na indywidualne zajęcia z improwizacji fortepianowej.

Egzamin wstępny do POSM II st. składa się z dwóch części:

Część I - egzamin z instrumentu głównego
Część II - egzamin z kształcenia słuchu i zasad muzyki.
Kandydaci na Wydział Rytmiki przystępują dodatkowo do sprawdzianu przydatności rytmicznej.

INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Internat Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie funkcjonuje i spełnia rolę placówki opiekuńczo – wychowawczej od roku 1988. Budynek internatu mieści się przy ulicy Józefa Sułkowskiego 1 i przylega do budynku Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Jasnogórskiej 30.

Internat posiada dobre warunki lokalowe. Obiekt jest po gruntownym remoncie. Nasi wychowankowie mieszkają w pokojach dwu- i czteroosobowych. Do dyspozycji mamy 48 miejsc. Pierwsze piętro zajmują chłopcy (24 miejsca), na drugim zakwaterowane są dziewczęta (24 miejsca). Internat posiada dużą świetlicę z TV oraz stołówkę z dobrze wyposażoną kuchnią.

Młodzież korzysta z pełnowartościowych i smacznie przyrządzonych trzech posiłków dziennie. Z obiadów mogą również korzystać nauczyciele i wszyscy uczniowie szkoły muzycznej. Wychowankowie mieszkają w naszym internacie przez 5-6 dni w tygodniu. Nasza młodzież to uczniowie szkoły muzycznej w wieku od 13 do 19-20 lat.

W internacie są dobre warunki do nauki. Młodzież ma do swojej dyspozycji 11 sal, tzw. „ćwiczeniówek”, gdzie może doskonalić swoje umiejętności gry na instrumencie. Ponadto lokalizacja placówki przy szkole, czyni z niej świetne miejsce spotkań dla całej naszej młodzieży. Tutaj odbywają się liczne spotkania, imprezy, próby zespołów i dyskoteki dla wszystkich uczniów szkoły muzycznej. W internacie jest sala komputerowa z dostępem do Internetu.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie