Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa nr 3

im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie

ul. Lenartowicza 1, 13-200 Działdowo
tel. (23) 697-42-64, fax (23) 697-48-50
www:   http://www.sp3dzialdowo.pl
e-mail:   sp3dzialdowo@wp.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w DZIAŁDOWIE

- język angielski
- dodatkowo język niemiecki

- pracownie informatyczne z Internetem
- szereg zajęć pozalekcyjnych
- od klasy IV nabór do klasy sportowej
  o profilu koszykówki (dziewczęta
  i chłopcy)

- od klasy IV nabór do klasy sportowej
  o profilu szachowym (dziewczęta
  i chłopcy)

- współpraca z innymi instytucjami
- opieka pedagoga, pielęgniarki
- dobrze dobrana kadra pedagogiczna
- wyjazdy na basen
- sala gimnastyczna, boisko
- stołówka, świetlica
- wycieczki, obozy wakacyjne
- dowożenie uczniów
- Samorząd Uczniowski

Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów, przygotowuje ich do życia we współczesnym świecie. Posiada bogatą ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie z powodzeniem uczestniczą w różnych konkursach przedmiotowych. Odnoszą liczne sukcesy sportowe. Nauczyciele to specjaliści o wysokich kwalifikacjach, dzięki czemu SP 3 osiąga wysokie wyniki i jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym.

Szkoła zdobyła tytuły: "Szkoły promującej zdrowie", "Szkoły z klasą", "Szkoły przyjaznej ortografii", "Szkoły przyjaznej środowisku", międzynarodowy certyfikat ekologiczny "Zieloną Flagę". Wszyscy uczniowie klas I-VI zostali objęci nauką języka angielskiego, a od września 2009r wprowadzono język niemiecki jako język dodatkowy. W ramach szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki realizowane są profesjonalne programy profilaktyczne. Szkoła współpracuje z domem rodzinnym uczniów, wspiera rodziny opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju "Przedwiośnie" i "Katarzynka Cup" w Minikoszykówce Dziewcząt i Chłopców. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Młodego Europejczyka, ZHP, PCK. Swoje osiągnięcia szkoła promuje w lokalnych mediach.

Klasy sportowa o profilu szachowym.

Szachy wyzwalają i pobudzają aktywność twórczą, rozwijają pamięć i uwagę, doskonalą myślenie logiczno – wyobrażeniowe, rozwijają pozytywne sfery osobowości, uczą konsekwencji i wytrwałości w działaniu. W klasie realizowany będzie ukierunkowany etap szkolenia sportowego (szachowego) mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia specjalistycznego.

Cele szczegółowe realizowane na zajęciach szachowych:
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań strategiczno-taktycznych.
 • Ćwiczenie pamięci i uwagi w czasie stosowania charakterystycznych dla szachów elementów gry.
 • Wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy.
 • Kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki.
 • Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie typowych umiejętności gry w szachy.
 • Poszerzenie wiadomości o historii szachów w Polsce i zagranicą.
 • Szczegółowe zapoznanie się z przepisami Kodeksu Szachowego.

Zaplecze dydaktyczne
Bazę szkolną po kilku dobudowach stanowią obecnie trzy części. Dwie zawierają sale lekcyjne, pomieszczenia socjalno-administracyjne, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów. Piwnice zaadaptowano na szatnie, pomieszczenia gospodarskie, harcówkę oraz salkę katechetyczną. Trzecią część budynku stanowi sala gimnastyczna, sale do gimnastyki korekcyjnej, szatnie, magazyny sprzętu sportowego, pokój nauczycieli w-f, sale komputerowe, biblioteka oraz świetlica. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany przez boiska sportowe, w tym od 2009 r.„Orlik”. Poza tym placówkę otaczają trawniki, ogródek, co roku przybywa kilka drzew. W 2008 r. szkoła zyskała piękny wygląd dzięki nowej elewacji.

Ekologiczna działalność "Trojki" datuje się od 1989 roku, kiedy powołano Sekcję Ekologiczną Samorządu Uczniowskiego. Od tej pory edukacja ekologiczna jest jednym z priorytetów Programu Wychowawczego i Profilaktyki szkoły oraz elementem programów nauczania wszystkich przedmiotów. Co roku realizują projekty ekologiczne wyrażające się w różnych formach: happeningi, wystawy, konkursy, debaty, sesje tematyczne, biwaki itp.

Szkoła uczestniczyła w akcjach lokalnych i ogólnopolskich m.in: Czysta Wisła i Rzeki Przymorza, Selektywna Zbiórka Odpadów, kilka lat działały rodzinne ekozespoły (GAP). Od 1999 roku współpracują z Ekologicznym Związkiem Gmin" Działdowszczyzna" oraz Działdowskim Centrum Edukacji Ekologicznej (byli inicjatorem powołania tego stowarzyszenia). Systematycznie bierze udział i organizuje seminaria, szkolenia i warsztaty o tematyce ekologicznej. Wieloletnim priorytetem w "Trójce" jest program Selektywnej Zbiorki Odpadów.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie stara się realizować nadrzędny cel działań edukacyjnych, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia.
Funkcję wychowawczo-opiekuńczą szkoły wspierają działania licznych organizacji, kół, klubów. Prężnie pracuje Samorząd Uczniowski współdziałający ze Szkolnym Klubem Młodego Europejczyka. Wydawana jest szkolna gazetka. W szkole działa Rada Rodziców.

Oferowane są liczne zajęcia pozalekcyjne:
 • gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy (odrabianie pracy domowej)
 • terapia pedagogiczna
 • Zajęcia muzyczne
 • zajęcia językowe
 • zajęcia grafomotoryczne
 • logopedia
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia wspierające
 • koło polonistyczne
 • koło komputerowe
 • koło plastyczno-techniczne
 • SKS (LA, tenis)
 • Zajęcia szachowe
 • gry i zabawy ruchowe

Serdecznie zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie