Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 169 - Zespół Szkół
Nr 123

ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa
tel./fax (22) 842 99-89
www:   http://zs123warszawa.edupage.org
e-mail:   g116@edu.um.warszawa.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 6496 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169
im. Orła Białego

- oddział przedszkolny
- ładne, kolorowe sale lekcyjne
- pracownia komputerowa
- plac zabaw
- biblioteka z czytelnią
- sala gimnastyczna, boisko sportowe
- ciekawe zajęcia pozalekcyjne
- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- tablice interaktywne
- opieka logopedy
- język angielski od klasy 0
- język niemiecki od klasy IV

Szkoła posiada czytelnię multimedialną, salę komputerową, dwie tablice interaktywne. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny i dostęp do Internetu.

Prowadzimy dziennik elektroniczny, uczniowie i nauczyciele korzystają również z internetowej platformy edukacyjnej. Systematycznie staramy się pozyskiwać granty na nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Cele i zadania szkoły

Celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie dzieci przygotowujące do dalszej nauki w szkołach podstawowych i życia we współczesnym świecie. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

Priorytety szkoły to:
 • bezpieczna szkoła - monitoring
 • przyjazna szkoła - współpraca nauczyciela z uczniem
 • środowiskowa szkoła - współpraca z rodzicami
 • otwarta szkoła - współpraca z Instytucjami i społecznością lokalną
 • szkoła XXI wieku - nauka języków obcych: angielski, niemiecki, pracownia informatyczna i czytelnia multimedialna,
 • programy edukacyjne - podstawa programowa rozszerzona o multimedia, teatr, muzeum, kino
 • szkoła równych szans - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • szkoła opiekuńcza - świetlica rozwijająca zainteresowania i zabawy rekreacyjne, stołówka szkolna prowadzi żywienie
 • szkoła promująca programy ogólnopolskie m.in.: "Cała Polska czyta dzieciom", "Wiem co jem", "Szklanka mleka", "Owoce w szkole", "Bezpieczna szkoła", "Otwarte obiekty sportowe", "Od zabawy do sportu"

Świetlica szkolna
Świetlica szkolna serdecznie zaprasza uczniów na różnorodne formy zajęć edukacyjnych, które dają wytchnienie po nauce szkolnej. Każdego dnia wychowawcy zapewniają:
  
 • przyjazną atmosferę
 • poczucie bezpieczeństwa
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • wyrabianie u wychowanków samorządności, samodzielności
 • pomoc w nauce szkolnej
 • aktywny wypoczynek
 • przygotowanie do udziału w życiu społecznym

Uczestniczymy w programach UE: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III", "Szklanka mleka", "Owoce w szkole".

Jesteśmy szkołą wspierającą uczniów uzdolnionych: W 2012 roku zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem m.st. Warszawy "WARS I SAWA". Wzbudzamy motywację do nauki, odpowiadamy na dziecięcą ciekawość świata organizując corocznie: Festiwal Sztuki, Festiwal Nauki, Dzień Języków Obcych. Organizujemy również imprezy i warsztaty rozwijające umiejętności społeczne.

W roku 2013 zdobyliśmy grant na realizację szkolnego projektu "Wrażliwi, dociekliwi, radośni".

Profilaktyka i wychowanie
Dbając o ucznia rozwijamy zaufanie, potencjał i możliwości:
  
 • samorealizacji
 • kreatywnego myślenia i działania
 • empirycznego poznawania
 • nawiązywania wielorakich kontaktów społecznych
 • wyrażania siebie w działalności plastycznej, muzyczno-ruchowej i werbalnej
 • swobodnego i harmonijnego rozwoju osobowości
 • gotowości do podejmowania inicjatyw
 • umiejętności radzenia sobie z problemami

ODDZIAŁ "0"

Szkoła Podstawowa Nr 169 im. Orła Białego to placówka z bogatymi tradycjami oraz wypracowanymi metodami pracy (kilkanaście lat pracy z małym dzieckiem). Oto argumenty za tym, że jesteśmy przygotowani na ich przyjęcie:

Sala "O"

Wyposażenie w salach jest dostosowane do potrzeb dziecka sześcioletniego i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Sześciolatki korzystają z niezbędnych pomocy dydaktycznych i zabawek wspomagających prawidłowy rozwój dziecka. W sali znajdują się: odpowiednie mebelki (dobrana wysokość, profil siedzeń, bez ostrych krawędzi, itp.), dywan na podłodze, sprzęt audio.

Plac zabaw

Plac zabaw dla sześciolatków jest zorganizowany na terenie szkoły. Wyposażony jest w urządzenia dostosowane do możliwości fizycznych dziecka sześcioletniego, gwarantujące bezpieczne zajęcia rekreacyjne.

Bezpieczeństwo

Szatnia jest wspólna, obsługa szatni pilnuje, aby sześciolatek nie był sam. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dziecko przyprowadzane jest do szkoły przez rodzica, który następnie pomaga mu się rozebrać, i tak jak w przedszkolu, odprowadza dziecko do właściwej sali.

Kadra

Nauczyciel szkolny nauczania zintegrowanego jest tak samo dobrze przygotowany do opieki nad sześciolatkiem jak nauczyciel przedszkolny. Nauczyciel szkolny ma w tym zakresie długoletnie doświadczenie zdobyte w oddziałach przedszkolnych, które istnieją w szkołach od wielu lat.

Po zakończonych zajęciach

Po zakończonych zajęciach edukacyjnych szkoła zapewnia sześciolatkom, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców, bezpłatną opiekę do czasu odebrania dziecka przez rodziców, z możliwością przebywania w grupie rówieśników pod opieką wykwalifikowanych wychowawców.

Zajęcia w świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci-rodziny, kolegów, szkoły, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski na mapie świata.


Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Proponujemy różnorodne gry i zabawy zgodne z upodobaniami dzieci. Odpowiednio dobrane, ciekawe gry i zabawy wzbogacają wiadomości, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie.

Prowadzimy zajęcia rozwijające umiejętności manualne dzieci: zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, modelowanie.

Zerówka jest integralną częścią naszej szkoły i aktywnie uczestniczy w imprezach i uroczystościach.

Opieka specjalistyczna

Szkoła zapewnia w przypadku wystąpienia takiej potrzeby - pomoc psychologa, pedagoga i reedukatora w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, adaptacyjnych bądź emocjonalnych dziecka. Opieka specjalistyczna obejmuje także diagnozę logopedyczną dziecka, a w razie potrzeby bezpłatne zajęcia logopedyczne organizowane są w szkole.

Opieka medyczna

Każde dziecko, a zatem i sześciolatek, w czasie pobytu w szkole ma zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej. W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnione są zajęcia rewalidacyjne organizowane w szkole zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.

Wyżywienie

Posiłki są przygotowywane na miejscu. Na życzenie rodziców sześciolatków szkoła zapewnia całodniowe wyżywienie, tzn. trzy posiłki. Dzieci sześcioletnie korzystają ze wspólnej stołówki, dyrektor tak organizuje jej pracę, by maluchy jadły o innej porze, niż dzieci starsze.

HISTORIA SZKOŁY

W roku 1956 ze Szkoły Podstawowej w Wilanowie wydelegowano cztery klasy do pracy w innym budynku. Tak przy ulicy Vogla w Powsinku rozpoczęła (jeszcze bez numeru) pracę nowa Szkoła Podstawowa. Gdy w roku 1958 zakończono pracę przy budowie budynku przy ulicy Uprawnej 9/17 powołano do życia szkołę o nr 169. Siedziba powstała w czynie społecznym mieszkańców Powsinka i Zawad.

W roku 1998 zostało nadane Szkole Podstawowej imię - Orła Białego. Natomiast rok później w roku 1999 za sprawą Reformy Edukacji w budynku zostało wydzielone jedno piętro dla nowo powstałego Gimnazjum nr 116. W maju 2013 roku placówka świętowała 55-lecie istnienia. Od 1 września 2013 roku szkoła, wraz z Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej, funkcjonuje w Zespole Szkół Nr 123.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie