Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Zawodowych

im. Stanisława Staszica

Barlewiczki 13, 82-400 Sztum
tel. (55) 640-57-00, fax (55) 640-29-00
www:   http://www.barlewiczki.cku.vel.pl
e-mail:   zszbarlewiczki@interia.pl


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

- A.18.Prowadzenie sprzedaży
- R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
- R.16. Organizacja i nadzorowanie
  produkcji rolniczej

- R.6. Organizacja i prowadzenie
  przedsiębiorstwa w agrobiznesie

- T.6. Sporządzanie potraw i napojów
- M.19. Użytkowanie obrabiarek
  skrawających

- A.36. Prowadzenie rachunkowości
- A.28. Organizacja i nadzorowanie
  transportu

- B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich
  i betoniarskich

- B.33. Organizacja i kontrolowanie robót
  budowlanych

- B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz
  przygotowywanie dokumentacji
  przetargowej


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- czas nauki 3 lata, zaocznie - dla
  absolwentów gimnazjum i absolwentów
  szkoły podstawowej 8-klasowej

- czas nauki 2 lata, zaocznie - dla
  absolwentów zasadniczej szkoły
  zawodowej  (możliwość rozpoczęcia
  nauki od sem. III (druga klasa )

 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- z innowacją pedagogiczną:
  klasa mundurowa


TECHNIKUM (4 lata)

- technik budownictwa z innowacją
  pedagogiczną: budownictwo
  energooszczędne i pasywne

- technik pojazdów samochodowych
  z innowacją pedagogiczną:
  obsługa obrabiarek sterowanych
  numerycznie

- technik żywienia
  i usług gastronomicznych

- technik rolnik z innowacją pedagogiczną:
  rolnik XXI wieku

- technik handlowiec z innowacją
  pedagogiczną: menadżer biznesu,

- technik informatyk z innowacją
  pedagogiczną: zaawansowana grafika
  komputerowa

- technik hotelarstwa z innowacją
  pedagogiczną: sporządzanie potraw
  i obsługa konsumenta


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata)

Jedyna i niepowtarzalna szkoła w Polsce, partnerstwo i zaangażowanie pro-uczniowskie młodego grona nauczycieli oraz ogólny klimat tworzący przyjazne warunki do nauki sprawiają, że aż się chce wracać tu każdego dnia!


W technikum dla młodzieży realizowane są w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: informatyka, matematyka, biologia, język obcy, geografia i fizyka. Wybór przedmiotów zależeć będzie od wybranego przez ucznia zawodu.

Klasa wielozawodowa w ZSZ
Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole. Wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem) uczniowie zdobywają kursach zawodowych organizowanych w każdej klasie przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego.

W szkole realizowany jest projekt "Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" – usługi gastronomiczne. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji w obszarze kompetencji kluczowych i zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Zajęcia przeznaczone są dla wybranej grupy uczniów poprzez wdrożenie programu rozwojowego składającego się z cyklu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i cyklu wyjazdów dydaktycznych. Okres realizacji projektu: 30 sierpnia 2013r. – 31.07.2015r.

Baza dydaktyczna
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Barlewiczkach posiada pracownie:
 • języka polskiego, matematyczne
 • języków obcych
 • informatyczne (z dostępem do Internetu)
 • pracownie biologiczną
 • stolarską, mechaniczną, elektromechaniczną
 • gastronomiczna
 • fizyczną, chemiczną
 • historyczno-geograficzną
 • pracownię obsługi konsumenta
 • multimedialną
 • przedmiotów ekonomicznych
 • katechetyczną

Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, siłownię, saunę oraz boiska do koszykówki, piłki ręcznej, tenisa i piłki nożnej

Biblioteka z czytelnią wyposażoną jest w komputery z dostępem do Internetu. Gabinety szkolne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne; mają też miejsca na ekspozycję prac uczniowskich. Stan wyposażenia placówki dostosowany jest do kształcenia młodzieży w różnych typach szkół i zmienia się w zależności od potrzeb.

Przy naszej placówce funkcjonuje też internat, w którym mieści się też część hotelowa.

W 2010 roku w szkole odnowiono elewację oraz założono solary. Ponadto dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym dwie pracownie językowe zostały doposażone w sprzęt audio, a budynek warsztatów szkolnych wzbogacono o pracownię CMC.

Konkursy zawodowe
Zadaniem Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Barlewiczkach jest przygotowanie uczniów do pracy zawodowej i doskonalenie posiadanych umiejętności. Realizacja tego jest możliwa przede wszystkim dzięki kształceniu uczniów i słuchaczy w określonych zawodach, ale także dzięki organizacji najzdrowszej z istniejących form rywalizacji - konkursów zawodowych.

W każdym roku nauki odbywa się kilka takich konkursów, a są nimi:
 • konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
 • konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Sprzedawca
 • konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Ciastkarz
 • konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
 • Wojewódzki Konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Stolarz organizowany pod patronatem firmy Bosch


Tym, którzy nie uczą się wyżej uwzględnionych zawodów, szkoła zapewnia możliwość rywalizacji w:
 • Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
 • zawodach "Sprawni jak Żołnierze"
 • konkursach: ortograficznym, recytatorskim, fotograficznym
 • konkursach na projekty opracowywane za pomocą techniki komputerowej i informacyjnej
 • szkolnych, międzyszkolnych i rejonowych zawodach sportowych

Współpraca
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica przez wszystkie lata funkcjonowania prowadzi niezwykle owocną współpracę z zakładami szkolącymi uczniów. Dzięki tej współpracy uczniowie (młodociani pracownicy) uzyskują kwalifikacje, a Szkoła co roku jest doposażana w nowoczesny sprzęt. Właściciele i zarządy wszystkich współpracujących ze Szkołą zakładów dokładają starań, aby zajęcia u nich odbywały się w jak najlepszych warunkach.

Kadra
Wszyscy instruktorzy nauki zawodu szkolący naszych uczniów posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a także doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń organizowanych między innymi przez naszą placówkę.

INTERNAT

Internat znajduje się na terenie szkoły. Dysponuje miejscami w pokojach 2, 3 i 4-osobowych. Zajmuje dwa piętra (oddzielne dla chłopców i dziewcząt). W budynku internatu można korzystać ze stołówki (posiłki przygotowywane są na miejscu) oraz ze świetlicy wyposażonej m. in. w komputer z dostępem do Internetu czy telewizję cyfrową. W godzinach popołudniowych mieszkańcy internatu mogą spędzać czas wolny w świetlicy, sali multimedialnej i czytelni szkolnej, a w ramach zajęć SKS rozwijać aktywność ruchową na sali gimnastycznej.
W internacie może mieszkać każdy uczeń naszej szkoły. Ponadto przyjmowani są również uczniowie z innych szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Mieszkańcy internatu mają możliwość korzystania w godzinach popołudniowych z sali multimedialnej i czytelni szkolnej.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie