Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego

ul. Aleja Leśna 2, 87-300 Brodnica
tel. (56) 498-32-91
BEZPŁATNA NAUKA
www:   http://www.rckpiu.edu.pl
e-mail:   sekretariat@rckpiu.edu.pl
ckpiu@wp.pl


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- bogata oferta kursów w zakresie kursów
  w zawodach administracyjno-biurowych
  i usługowych

- R.16. Organizacja i nadzorowanie
  produkcji rolniczej

- E.12. Montaż i eksploatacja komputerów
  osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

- A.23. Projektowanie fryzur
- T.06. Sporządzanie potraw i napojów

Oferujemy kursy dla zawodów:

- technik usług kosmetycznych
- fryzjer

- technik usług fryzjerskich
- kucharz

- kelner
- technik usług gastronowmicznych

- rolnik
- technik rolnik

- ślusarz
- operator obrabiarek skrawajacych

- sprzedawca
- technik handlowiec

- murarz-tynkarz
- technolog robót wykończeniowych
  w budownictwie

- stolarz
- technik technologii drewna

- tapicer
- mechanik pojazdów samochodowych
 


GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

- nauka w formie stacjonarnej 3 lub 4 razy
  w tygodniu


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- nauka trwa 3 lata po Gimnazjum i 8-letniej
  Szkole Podstawowej

- nauka trwa 2 lata po Zasadniczej Szkole
  Zawodowej

- po skończeniu nauki można przystąpić
  do egzaminu maturalnego

- jednocześnie możesz zdobywać
  kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach
  zawodowych


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH


Organizujemy praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w wybranych zawodach

KURSY UMIEJĘTNOŚCI
oferta kursów dla osób indywidualnych

- kurs komputerowy - podstawowy
- grafik komputerowy
- tworzenie stron www
- kurs obsługi kasy fiskalnej
  z fakturowaniem

- kurs obsługi kasy fiskalnej
  z fakturowaniem i rozpoznawaniem
  autentyczności środków płatniczych

- kurs spawania MAG (135) podstawowy
- kurs spawania TIG (141) podstawowy
- kurs operator wózków jezdniowych
- magazynier z obsługą wózków widłowych
- kurs carvingu
- kurs florystyczny
- kurs wykonywania biżuterii

Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego jest placówką złożoną. Oferta RCKPiU jest skierowana zarówno do osób dorosłych jak i młodzieży. Prowadzi kształcenie w różnych formach, dostosowując ofertę do zmian wprowadzanych przez MEN jak i potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach działalności RCKPiU dokształcać można się również na kursach umiejętności zawodowych oraz kursach umiejętności ogólnych. W placówce prowadzona jest także praktyczna nauka zawodu. RCKPiU organizuje ponadto różnego rodzaju kursy dotowane ze środków zewnętrznych. Jest również upoważnione do przeprowadzania egzaminów zawodowych w różnych zawodach.

Wizja szkoły
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy jest szkołą zapewniającą swoim słuchaczom zdobywanie wiedzy w warunkach życzliwej i bezpiecznej atmosfery. Wszystkim podejmującym naukę pomaga dobrze wykształcona i wszechstronnie przygotowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele współpracują ze słuchaczami, a współpraca oparta jest na wzajemnym szacunku, akceptacji i pomocy. Wspierają słuchaczy w ich rozwoju, są kompetentni, pomagają rozwiązywać problemy. Zajęcia przygotowywane i prowadzone są ciekawie, dostosowywane do możliwości percepcyjnych słuchaczy. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji swoich zadań w stosunku do osób, które w przeszłości miały problemy z nauką.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest adresowany głównie do osób dorosłych, które są zainteresowane uzyskiwaniem lub uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, bez względu na aktualne wykształcenie. Kursy zawodowe mogą być realizowane poprzez kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych. RCKPiU realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach, dzięki czemu absolwent otrzymujący zaświadczenie o ukończeniu kursu może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu na poziomie technikum - średnie.

Organizując kwalifikacyjny kurs zawodowy zapewniamy:

 • kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie Karty Nauczyciela
 • odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki
 • nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w wybranych zawodach.
Wykwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia wysoki poziom kształcenia, którego efektem są bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów w sprawdzianach i egzaminach.
Zapewniamy profesjonalną naukę zawodu w następujących pracowniach:

 • operator obrabiarek skrawających
 • ślusarz
 • murarz-tynkarz
 • kucharz
 • fryzjer
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • krawiec
 • sprzedawca

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Od marca 2005 r. w strukturach RCKPiU funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Za sprawą ODiDZ o brodnickim RCKPiU stało się głośno daleko poza granicami województwa kujawsko-pomorskiego. ODiDZ zgodnie ze swoimi statutowymi zadaniami prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników uczęszczających do klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych jak i odbywający wyłącznie naukę u pracodawcy. Odbywa się również doskonalenie zawodowe dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy. ODiDZ kształci w blisko 30 zawodach. Dzięki sumiennej i rzetelnej pracy w roku szkolnym 2006/2007 był Ogólnopolskim Koordynatorem Dokształcania Zawodowego Młodocianych Pracowników. Przyczynił się do powstania wyszukiwarki on-line ośrodków ODiDZ (CKP i CKU) zbierając dane z całej Polski dla Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zlokalizowanego w Warszawie. Owocem tego jest powstanie raportu Ministra Edukacji Narodowej o roli i zadaniach Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie