Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego

ul. Aleja Leśna 2, 87-300 Brodnica
tel./fax (56) 498-32-91
BEZPŁATNA NAUKA
www:   http://www.rckpiu.edu.pl
e-mail:   ckpiu@wp.pl


GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- nauka trwa 3 lata po Gimnazjum i 8-letniej
  Szkole Podstawowej

- nauka trwa 2 lata po Zasadniczej Szkole
  Zawodowej

- po skończeniu nauki można przystąpić
  do egzaminu maturalnego


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- bogata oferta kursów w zakresie kursów
  w zawodach administracyjno-biurowych
  i usługowych


KURSY I SZKOLENIA ODiDZ

- kurs obsługi prasy zbierającej
- kurs operatora kombajnu zbożowego
- kurs operatora ładowacza
- szkolenie w zakresie stosowania środków
  ochrony roślin

- kurs spawania w osłonie gazowej
- kurs obsługi kasy fiskalnej
- kurs obsługi komputera
- kurs operatora wózków widłowych
- kurs instruktora praktycznej nauki zawodu
- kurs obsługi kasy fiskalnej i rozpoznawania
  autentyczności środków płatniczych

- kurs kroju i szycia
- kurs mistrza w zawodzie sprzedawcy
- kurs palacza
- kurs obsługi programu komputerowego
  EdgeCAM

 

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

- kurs spawania metodą MAG (135)
- kurs spawania metodą TIG (141)
- kurs kierowca operator wózków
  jezdniowych

- magazynier z obsługą wózków
  jezdniowych

- kurs obsługi kasy fiskalnej
  z fakturowaniem i rozpoznawaniem
  autentyczności środków płatniczych

- ABC Przedsiębiorczości
- podstawowy kurs fryzjerski
- zaawansowany kurs fryzjerski
- kurs stylizacji paznokci, manicure
  i pedicure oraz wizaż

- kurs szwaczki
- kurs kelnera i dekoracji stołów
- kurs carvingu
- podstawowy kurs komputerowy
- kurs obsługa komputera z Internetem

- grafik komputerowy
- tworzenie stron www
- kurs ECDL
- kurs opiekunka osób starszych
  i niepełnosprawnych
- kurs brukarza
- kurs pracownik robót wykończeniowych
  w budownictwie
- kurs malarz - szpachlarz
- kurs sekretarki
- podstawowy kurs księgowości
- kurs florystyki

- kurs bukieciarstwa
- kurs wykonywania ozdób z filcu
- "kurs obsługi kos spalinowych"
- "kurs obsługi pilarek mechanicznych"


SZKOLENIA Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

- warsztaty z zakresu umiejętności
  poruszania się po rynku pracy

- trening motywacji
- trening interpersonalny
- terapia psychospołeczna grupowa
- terapia psychospołeczna indywidualna
- warsztaty z zakresu psychoterapii
  związanej z uzależnieniami

- warsztaty prowadzenia gospodarstwa
  domowego


Organizujemy praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w wybranych zawodach

Wizja szkoły
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy jest szkołą zapewniającą swoim słuchaczom zdobywanie wiedzy w warunkach życzliwej i bezpiecznej atmosfery. Wszystkim podejmującym naukę pomaga dobrze wykształcona i wszechstronnie przygotowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele współpracują ze słuchaczami, a współpraca oparta jest na wzajemnym szacunku, akceptacji i pomocy. Wspierają słuchaczy w ich rozwoju, są kompetentni, pomagają rozwiązywać problemy. Zajęcia przygotowywane i prowadzone są ciekawie, dostosowywane do możliwości percepcyjnych słuchaczy. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji swoich zadań w stosunku do osób, które w przeszłości miały problemy z nauką.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Oznaczenie
kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji/ kwalifikacyjnego
kursu zawodowego
Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono
daną kwalifikację
ADMINISTRACJA/ BIUROWOŚĆ
A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum 441403 Technik archiwista
A.36 Prowadzenie rachunkowości 331403 Technik ekonomista
A.18 Prowadzenie sprzedaży 522301
522305
Sprzedawca
Technik handlowiec
A.22 Prowadzenie działalności handlowej 522305 Technik handlowiec
E.13 Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami
351203 Technik informatyk
USŁUGI
Wykonywanie kompozycji florystycznych 343203 Florysta
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 514105 Fryzjer
T.10 Organizacja usług gastronomicznych 513101 Kelner
T.6 Sporządzanie potraw i napojów 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.15 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
Z.3 Ochrona osób i mienia 541315 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
T.5 Produkcja przetworów mięsnych
i tłuszczowych
751107 Wędliniarz
T.6 Sporządzanie potraw i napojów 512001 Kucharz
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów
maszyn, urządzeń i narzędzi
722204 Ślusarz
M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń
i narzędzi stosowanych w rolnictwie
834103 Mechanik - operator pojazdów i maszyn
rolniczych
M.2 Obsługa techniczna oraz naprawa
pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych
w rolnictwie
834103 Mechanik - operator pojazdów i maszyn
rolniczych
R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej 613003
314207
331402
Rolnik
Technik rolnik
Technik agrobiznesu
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji
rolniczej
314207 Technik rolnik
R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie
331402 Technik agrobiznesu

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego prowadzi kursy i szkolenia w szerokim zakresie. Jednostka organizuje także praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w wybranych zawodach.

Wykwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia wysoki poziom kształcenia, którego efektem są bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów w sprawdzianach i egzaminach.

Posiadamy pracownie:

 • elektrotechniki
 • technik spawalniczych
 • obróbki mechanicznej
 • obróbki plastycznej i cieplnej
 • obróbki ręcznej
 • kontroli jakości
 • robót i krajalnia
 • komputerową
 • budowlaną
 • krawiecką
 • fryzjerską
 • kosmetyczną

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Od marca 2005 r. w strukturach RCKPiU funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Za sprawą ODiDZ o brodnickim RCKPiU stało się głośno daleko poza granicami województwa kujawsko-pomorskiego. ODiDZ zgodnie ze swoimi statutowymi zadaniami prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników uczęszczających do klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych jak i odbywający wyłącznie naukę u pracodawcy. Odbywa się również doskonalenie zawodowe dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy. ODiDZ kształci w blisko 30 zawodach. Dzięki sumiennej i rzetelnej pracy w roku szkolnym 2006/2007 był Ogólnopolskim Koordynatorem Dokształcania Zawodowego Młodocianych Pracowników. Przyczynił się do powstania wyszukiwarki on-line ośrodków ODiDZ (CKP i CKU) zbierając dane z całej Polski dla Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zlokalizowanego w Warszawie. Owocem tego jest powstanie raportu Ministra Edukacji Narodowej o roli i zadaniach Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie