Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku

im. marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk
tel. (58) 301-64-65, (58) 301-98-32,
www:   http://www.cku.gda.pl
e-mail:   sekretariat.stacjonarna@cku.gda.pl
sekretariat.zaoczna@cku.gda.pl
sekretariat@cku.gda.pl

SZKOŁA POLICEALNA ZAOCZNA


KURSY

- kursy przygotowujące do egzaminu
  maturalnego

- kursy przygotowujące do części
  praktycznej egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje zawodowe (w różnych
  zawodach)


KURSY DOSKONALĄCE W ZAWODZIE

- magazynier
- przedstawiciel handlowy
- obsługa sekretariatu
- obsługa komputera
- eksploatacja i dozór urządzeń
  energetycznych o napięciu do 1kV
  przygotowującego do egzaminu
  państwowego

- magazynier z obsługą komputera
  I i II stopnia

- sprzedawca - magazynier o obsługą kasy
  fiskalnej


KURSY INFORMATYCZNE

- E-marketing - reklama, pozycjonowanie,
  optymalizacja stron WWW

- Adobe Photoshop - kurs praktyczny
- Joomla! - kurs praktyczny
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(stacjonarnie, zaocznie)

- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla
  dorosłych na podbudowie Gimnazjum
  lub 8-letniej Szkoły Podstawowej

- słuchacze uczą się języka obcego
  (do wyboru: angielski, niemiecki
  lub rosyjski)


SZKOŁA POLICEALNA
(stacjonarna)


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
w zawodzie:


TECHNIKUM ZAOCZNE UZUPEŁNIAJĄCE (3 lata)
dla dorosłych na podb. ZSZ lub Szkoły Zasadniczej

- technik elektryk - semestr 3 oraz 5
- technik pojazdów samochodowych
  (semestr 3)

- nie jest prowadzona rekrutacja do klas I

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla dorosłych na podb. Gimnazjum lub 8-letniej SP - stacjonarna

- mechanik pojazdów samochowych - nabór
  do II i III klasy

- nie jest prowadzona rekrutacja do klas I

O Centrum
Jesteśmy publiczną placówką oświatową z tradycjami, mieścimy się w budynku jedynego w Wolnym Mieście Gdańsku Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej.
Centrum Kształcenia Ustawicznego jest publiczną placówką oświatową i posiada status szkoły publicznej. Nasza szkoła, utrzymuje najwyższe standardy kształcenia i realizuje program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem działania CKU jest ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie dorosłych. Kształcimy dorosłych w wielu zawodach i specjalnościach, w systemie stacjonarnym dziennym i wieczorowym, zaocznym i na odległość. Umożliwiamy także ukończenie wszystkich naszych szkół dla osób niepełnosprawnych, w dowolnym tempie uczenia się w domu lub w szkole. Oferujemy naukę w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod nauczania i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych (kształcenie modułowe sprzedawców, informatyków, mechatroników).

Za pośrednictwem platformy e-learning, szkoła proponuje również kształcenie na odległość, za pośrednictwem Internetu. Słuchacze mają dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych, a także bezpośredni i bieżący kontakt z wykładowcą.

Program kształcenia zawodowego, klasyfikacja zawodów i specjalności dostosowane są do przemian na polskim rynku pracy oraz jest ukierunkowana na potrzeby słuchaczy.

Metody pracy ze słuchaczami są bardzo różnorodne. W celu przygotowania ich do aktywnego poruszania się na rynku pracy szkoła poszukuje ciągle nowych metod pracy, modernizuje i tworzy nowe pracownie wyposażając je w nowoczesny sprzęt i pomoce techno-dydaktyczne.

Wiodąca metodą pracy w pracowniach jest metoda projektu kształcąca między innymi samodzielność i kreatywność słuchacza, a także umożliwiająca dobre przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jedną z nowoczesnych metod nauczania jest kształcenie modułowe. Umożliwia ono przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu poprzez realizację celów kształcenia wynikających z przyszłych zadań zawodowych.

W procesie kształcenia modułowego realizowane są zintegrowane teoretyczno - praktyczne treści programowe z różnych dyscyplin wiedzy, a układ treści umożliwia kształtowanie umiejętności zawodowych różnymi drogami (również indywidualnie wybranymi przez słuchacza w zależności od jego potrzeb i możliwości). Kształcenie to lepiej przygotowuje do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Oprócz oferty edukacyjnej, szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach: sprzedawca, drukarz, introligator, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik informatyk, technik BHP, technik ekonomista, technik administracji.

Szkoła nasza wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom regionalnego i lokalnego rynku pracy oferując kierunki w zawodach wskazujących jako dobrze rokujące w prognozach, a także szkolenia i kursy zmierzające do zmniejszenia bezrobocia, bierności zawodowej, zwiększenia stopnia zaangażowania ludności w procesie pracy, mierzonego wskaźnikiem zatrudnienia.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest takim miejscem, gdzie osoby dorosłe mogą zdobyć wykształcenie lub je uzupełnić, nauczyć się zawodu lub przekwalifikować Wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania oraz doświadczona w pracy z dorosłymi kadra pedagogiczna i nowocześnie wyposażone pracownie pozwalają zrealizować stawiane przed Centrum zadania. Nasi nauczyciele są wysoko wykwalifikowani, dokształcając się dla potrzeb kształcenia ustawicznego poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii.

Nasze atuty
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie szkolnictwa zawodowego
 • upoważnienie do prowadzenia etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • możliwość podjęcia nauki na kursach przygotowujących do egzaminów maturalnego oraz dojrzałości
 • możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • bogata baza dydaktyczna
 • kształcenie w ścisłej relacji z rynkiem pracy
 • wdrażanie i propagowanie nowatorskich form nauczania i oceniania oraz dostosowywanie ich do europejskich standardów i wymogów gospodarki rynkowej
 • pracownie komputerowe, węzeł internetowy
 • profesjonalne pracownie: poligraficzna, elektryczno-elektroniczna, mechaniki, BHP, historii, rachunkowości, językowe
 • pracownia symulacyjna
 • sala gimnastyczna
 • biblioteka i czytelnia multimedialna
 • aula przeznaczona na sympozja naukowe i imprezy artystyczne z możliwością prezentacji multimedialnych, m.in. poprzez Internet
 • umożliwiamy także ukończenie wszystkich naszych szkół eksternistycznie, w dowolnym tempie uczenia się w domu lub w szkole
Ponadto

Oferujemy naukę w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod nauczania i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych (kształcenie modułowe sprzedawców, informatyków, mechatroników). Nasi wykładowcy gwarantują wysoki poziom merytoryczny prowadzonych przez siebie zajęć.

Mamy też specjalną ofertę dla nauczycieli - w naszej placówce znajduje się Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, który oferuje wiele ciekawych form dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Nauka w naszej szkole to szansa dla Ciebie - nie zmarnuj jej!

PRACOWNIA SYMULACYJNA

Pracowania symulacyjna to szansa na nową jakość kształcenia. Przy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku od 2006 roku działa firma symulacyjna Przedsiębiorstwo Handlowe "Centrum" Sp. z o.o. Firma Symulacyjna została założona dla umożliwienia słuchaczom odbywania praktyki zawodowej.

Zadaniem firmy symulacyjnej jest:
 • opanowanie przez słuchaczy wiadomości i umiejętności praktycznych w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec,
 • nabycie umiejętności pracy w zespole,
 • kształtowanie u młodych ludzi samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych.

Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe są identyczne jak w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Poprzez pracę z rożnego rodzaju dokumentami, drukami i formularzami słuchacze wyrabiają w sobie umiejętność funkcjonowania w prawdziwej firmie.

Słuchacz będący pracownikiem firmy symulacyjnej przechodzi przez wszystkie działy firmy, poznaje obieg dokumentów, uczy się samodzielnego podejmowania decyzji a popełnione przez niego błędy nie pociągają za sobą skutków finansowych i prawnych.

Odbycie praktyki zawodowej w firmie pozwala na lepsze przygotowanie do egzaminu zewnętrznego. Projekty realizowane w pracowni przygotowują do egzaminów zawodowych na tytuł technika ekonomisty, technika handlowca oraz technika rachunkowości.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie