Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Rzemieślniczych

ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
tel./fax (91) 482-15-31
www:   http://www.zsrz.szczecin.pl
e-mail:   zsrz@miasto.szczecin.pl
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 7

- oddziały wielozawodowe - wszystkie zawody występujące w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego o 3 letnim cyklu nauczania


KSZTAŁCENIE KURSOWE

- przygotowujące do składania egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego i mistrza

Zespół Szkół Rzemieślniczych jest pierwszą tego typu w Polsce szkołą, powstałą w 1991 roku i kształcącą na rzecz rzemiosła i prywatnych zakładów pracy różnych branż. Szkoła jest placówką oświatowa publiczną, której organem prowadzącym jest Miasto Szczecin. Jest to szkoła przyszłości - kształcenie zawodowe realizuje w oparciu o znowelizowaną ustawę o systemie oświaty i wymogi kształcenia europejskiego. Nowe programy nauczania korelują nauczanie teorii z praktyką. Daje to dobre podstawy przygotowania zawodowego, a także możliwości szybkiego przekwalifikowania, zgodnie z potrzebami rynku. Szkolenie praktyczne realizowane jest na bazie zakładów rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych.

Zespół Szkół Rzemieślniczych kształci na poziomie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół gimnazjalnych - dziewczęta i chłopcy, którzy na mocy podpisanej umowy z zakładem pracy szkolącym uczniów w części praktycznej, otrzymują status pracownika młodocianego i dzięki temu po ukończeniu szkoły mają większą szansę uzyskania pracy, a w przyszłości założenia własnej firmy. Umowa o naukę zawodu może być podpisana a zakładem posiadającym uprawnienia do szkolenia młodocianych - w przypadku, gdy zakład nie posiada uprawnień to pracodawca składa pisemne oświadczenie, że w roku szkolnym ukończy kurs pedagogiczny.

Do klas pierwszych przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy nie przekroczyli 18 roku życia i posiadają odpowiedni stan zdrowia. Pierwszeństwo w kwalifikacji mają uczniowie zatrudnieni w zakładach zrzeszonych w organizacji rzemieślniczej oraz kończący w danym roku gimnazjum. Absolwenci gimnazjum ubiegający się o status młodocianego pracownika, przyjmowaniu są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu niezależnie od wyników egzaminu gimnazjalnego.

Nauka w Szkole Zasadniczej
 • klasa I – 3 dni teorii + 2 dni zajęć praktycznych + 4 tygodnie kursu z przedmiotów zawodowych
 • klasa II – 2 dni teorii + 3 dni zajęć praktycznych + 4 tygodnie kursu z przedmiotów zawodowych
 • klasa III – 1 dzień teoria + 4 dni zajęć praktycznych + 4 tygodnie kursu z przedmiotów zawodowych
 • egzamin zawodowy przed OKE lub egzamin czeladniczy

Posiadamy dobrą bazę dydaktyczną i przy ścisłej współpracy z zakładami pracy, Izbą i Cechami Rzemieślniczymi zapewniamy wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. Zgodnie z podpisana umowa patronacką szkoła została na stałe wpisana w środowisko rzemieślnicze i kultywuje jego tradycje.

Absolwent szkoły otrzymuje dwa istotne dla jego przyszłości dokumenty końcowe: świadectwo ukończenia szkoły zawodowej z możliwością dalszej nauki oraz świadectwo czeladnika w rzemiośle, które ściśle związane jest z uzyskaniem dobrej pracy i podwyższeniem kwalifikacji do tytułu mistrza w zawodzie.

Zdobycie zawodu bez uczęszczania do Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, młodociani pracownicy mogą odbywać tylko samą naukę zawodu - dotyczy to tych, którzy mają problemy w opanowaniu wiedzy ze wszystkich przedmiotów teoretycznych ujętych w planie nauczania - realizują wtedy praktyczną naukę oraz teoretyczne przedmioty zawodowe w formie kursowej.

Ukończenie nauki zawodu w części praktycznej przy jednoczesnym ukończeniu kursu z przedmiotów zawodowych uprawnia młodocianego do składania egzaminu z nauki zawodu i zdobycia tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie lub składania egzaminu czeladniczego i zdobycia tytułu czeladnika w rzemiośle.

Inne formy kształcenia
Szkoła prowadzi kształcenie kursowe przygotowujące do składania egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodach zgodnie z Rozporządzeniem MEN i MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

O tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mogą ubiegać się osoby, które przepracują w zawodzie okres równy okresowi trwania nauki zawodu (3 lata), natomiast o tytuł mistrza w zawodzie mogą ubiegać się robotnicy wykwalifikowani lub czeladnicy, którzy posiadają 3 lata stażu w danym zawodzie.

Szkoła jest organizatorem konkursów zawodowych:
 • Konkurs Fryzjerski "Srebrny Lok"
 • Konkurs o Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz
 • Konkurs Wiedzy o Rzemiośle
 • Konkurs Wiedzy z Zakresu BHP

Ponadto uczniowie szkoły z dużymi sukcesami uczestniczą w konkursach wojewódzkich i krajowych organizowanych przez inne placówki szkolne.Zespół Szkół Rzemieślniczych to szkoła nowoczesna. Placówka posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu, gabinety przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących wyposażone w pomoce naukowe. Młodzież może korzystać ze szkolnej biblioteki z czytelnią - centrum informacji multimedialnej, z hali sportowej, boiska i siłowni do ćwiczeń ogólnorozwojowych

Ważnym atutem szkoły jest sprawnie działający Samorząd Szkolny, stojący na straży praworządności i respektowania Regulaminu Szkoły. Uczniowie spoza Szczecina mają zapewnione miejsce w internacie.
 • nad zdrowiem uczniów sprawuje opiekę gabinet lekarski
 • uczniowie za odpłatnością mogą korzystać ze stołówki, internatu, sklepiku - bufetu
 • swoje zainteresowania i umiejętności uczniowie mogą rozwijać w kołach zainteresowań:
  • Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne
  • Szkolne Koło sportowe
  • koło żywego słowa
  • koło żywieniowca
  • koło ekologiczne
 • istnieje możliwość odbywania okresowych zagranicznych praktyk
 • uczniowie zatrudnieni w celu nauki zawodu otrzymują wynagrodzenie wypłacane przez zakład szkolący, obliczone w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie