Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Mechanicznych

im. Tadeusza Wendy

ul. Morska 79, 81-222 Gdynia
tel. (58) 621-68-91/92, fax (58) 621-82-32
www:   http://www.zsm.gdynia.pl
ZSM na Facebooku
e-mail:   zsm@zsm.gdynia.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 7855 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

 

TECHNIKUM MECHANICZNE NR 1

- technik mechanik - klasa Mercedes-Benz
- technik mechanik - klasa MAN
- technik mechanik
- nauczane języki obce: angielski,
  niemiecki

- przedmioty nauczane w zakresie
  rozszerzonym (uczeń wybiera dwa):
  matematyka, fizyka lub chemia
  lub geografia


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- M.18. Diagnozowanie i naprawa
  podzespołów i zespołów pojazdów
  samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • technik pojazdów samochodowych

- M.20. wykonywanie i naprawa elementów
  maszyn, urządzeń i narzędzi
 • ślusarz
 • technik mechanik

Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni uczestniczy w projekcie: Pomorskie – dobry kurs na edukację „Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy”, który pozwala uzyskać dodatkowe kwalifikacje Współpracuje z Akademią Marynarki Wojennej, Politechniką Gdańską i Akademią Morską.

Placówka posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Dla uczniów z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej ujęte w planie lekcyjnym.

W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik", współpracujący z "Arka Gdynia Rugby", w którym uczniowie trenują rugby. Z klubu wywodzi się kilku reprezentantów Polski w tej dyscyplinie sportu, a zajęcia są prowadzone przez trenera reprezentacji Polski rugby.

Oferta ZSM im. Tadeusza Wendy:
 • Prowadzi zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów oraz zajęcia przygotowujące do matury.
 • Zapewnia pomoc psychologa i pedagoga.
 • Zapewnia bezpieczeństwo. System ochrony wspomaga całodobowy monitoring korytarzy, szatni, terenu przed szkołą i parkingu. Indywidualne identyfikatory noszone zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, przyczyniają się również do podniesienia bezpieczeństwa w szkole.
 • Szkoła posiada własną gazetkę „Małe co nieco”, redagowaną przez uczniów i będącą ich głosem. Wydano już ponad 120 numerów.
 • Co roku organizowany jest „Przegląd Twórczości Własnej” – impreza o charakterze artystycznym, na której każdy może zaprezentować siebie i swoje prace i zdolności.

Szkoła posiada bogate wyposażenie, między innymi:
 • własne warsztaty szkolne, realizujące zajęcia praktyczne, z pracownią komputerową, oprogramowaniem do wirtualnej obróbki skrawaniem CMC EdgeCAM, wyposażeniem do diagnostyki pojazdów samochodowych firmy Bosch, pracownie specjalistyczne
 • 3 pracownie komputerowe ze stałym podłączeniem do Internetu
 • bogatą bibliotekę wyposażoną w stanowiska komputerowe
 • nowoczesną strzelnicę szkolną
 • 2 sale gimnastyczne, siłownię, salę do tenisa stołowego
 • 5 boisk na otwartym terenie
 • bufet szkolny z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku


Szkoła posiada 6 Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji:
 1. "Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego działaniu"
 2. "Praca wychowawcza szkoły umożliwia harmonijny rozwój osobowościowy"
 3. "Przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój"
 4. "Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy"
 5. "Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach"
 6. "Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych"

Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki nauki. Posiada wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, w przeważającej większości egzaminatorów egzaminu maturalnego, którzy prowadzą wiele kół zainteresowań, np.: koło prasowe, Szkolny Klub Ekologiczny, koła przygotowujące do matury, koło gitarowe, SKS-y koło strzeleckie, koło turystyczne, UKS Mechanik Rugby, Klub Honorowych Dawców Krwi.

Bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski, który z powodzeniem realizuje bardzo wiele interesujących przedsięwzięć, takich jak debaty szkolne i organizację świątecznych dni w w roku szkolnym.

We wrześniu 2013r. Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni zgłosił swój udział do ogólnopolskiego programu edukacyjnego realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy pt.: "ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program został opracowany w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych”. Głównym celem Projektu było ograniczenie używania alkoholu, tytoniu, narkotyków i środków zastępczych tzw. „dopalaczy” przez młodzież, w tym głównie przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 r.ż.

LICEUM
TECHNIKUM MECHANICZNE NR 1

Klasy patronackie

Propozycje przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w klasach technikum, spośród których uczeń realizuje dwa:
 • od klasy I – matematyka
 • od klasy II – fizyka albo chemia albo geografia

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej: język polski, język angielski lub niemiecki, matematyka, informatyka.

Nauczane języki obce: angielski i niemiecki.

Technikum prowadzi klasy patronackie Mercedes – Benz, których absolwenci mogą uzyskać tytuł mechanika obsługowego Mercedes – Benz oraz klasy patronackie MAN Trucks & Bus Polska Sp. z o.o., których uczniowie mogą dodatkowo zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu technik pojazdów samochodowych na terenie całej Unii Europejskiej. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Współpracuje z pracodawcami, umożliwiając kształcenie oparte na najnowszych technologiach, np. SIM Gdynia w zakresie obróbki skrawaniem. Uczniowie - technicy pojazdów samochodowych uzyskują certyfikat firmy Bosch o przeszkoleniu w zakresie wykorzystania sprzętu diagnostycznego tej firmy.

Szkoła prowadzi zajęcia we własnych warsztatach szkolnych oraz zapewnia uczniom zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakładach pracy. Podczas nauki uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła przygotowuje uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej  i funkcjonowania na rynku pracy. Prowadzi zajęcia z języka obcego zawodowego: technik mechanik – język angielski, technik pojazdów samochodowych – język niemiecki.

W ramach nauki uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych odbywają kurs prawa jazdy kat. B.

Absolwenci z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i zawodowe. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą z powodzeniem przygotować się do Olimpiady Wiedzy Technicznej, której laureaci ogólnopolscy mają wolny wstęp na uczelnie techniczne. Absolwentem naszej szkoły jest laureat OWT oraz kilku finalistów etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Do szkoły zapraszamy również dziewczęta.

Uczeń w wyniku kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych uzyskuje kwalifikacje zawodowe do:
 • diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej: język polski, język angielski, matematyka, informatyka.

Nauczany język obcy: angielski

Szkoła kształci w poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Prowadzi zajęcia we własnych warsztatach szkolnych oraz zapewnia uczniom zajęcia praktyczne w zakładach pracy. Współpracując z pracodawcami, umożliwia kształcenie oparte na najnowszych technologiach. W zakresie obróbki skrawaniem, np. z SIM Gdynia (który w ostatnich latach zatrudnia absolwentów szkoły). W zawodach motoryzacyjnych z wieloma renomowanymi serwisami samochodowymi, np. Serwis Haller. Podczas nauki uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła przygotowuje uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej  i funkcjonowania na rynku pracy. Prowadzi zajęcia z języka obcego zawodowego – język angielski. W ramach nauki uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywają kurs prawa jazdy kat. B. Dzięki dodatkowym zajęciom organizowanym przez szkołę w ośrodku egzaminacyjnym, absolwenci z powodzeniem zdają egzaminy zawodowe.

Do szkoły zapraszamy również dziewczęta

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie