Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 1

im. Ignacego Łukasiewicza

ul. Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353-60-40
www:   http://www.lukasiewicz.gorlice.pl
e-mail:   i.lukasiewicz@oswiata.org.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 2987 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieTECHNIKUM nr 1

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
oferujemy naukę w klasach

- klasa matematyczno-informatyczno-
  fizyczna
  z rozszerzonym programem
  nauczania z informatyki, matematyki
  i fizyki

- klasa biologiczno-chemiczna
  z rozszerzonym programem nauczania:
  biologii, chemii

- klasa "policyjna" z rozszerzonym
  programem nauczania geografii, wiedzy
  o społeczeństwie

- klasa lingwistyczna - rozszerzony
  program nauczania: języka
  angielskiego, języka polskiego, geografii


SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

- pokoje 3-osobowe
- obiekt całoroczny, dostęp do Internetu

Szkoła oferuje:
 • dobre przygotowanie do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • dobre przygotowanie do studiów technicznych, do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • absolwent technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje oprócz dyplomu technika będzie miał EUROPASS - suplement do dyplomu w języku angielskim stwarzający możliwości pracy w całej Europie
 • ukończenie kursu IT Essentials: PC Hardware and Software w ramach Cisco Networking Academy

   Oferujemy zajęcia dodatkowe i kursy w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską umożliwiające między innymi:
 • uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP
 • uzyskanie certyfikatu ECDL-Core
 • uzyskanie certyfikatu AutoCad - ECDL-CAD

Technikum Nr 1 otrzymało miano Złotej Szkoły 2015, a w 2014 nazwę Srebrnej Szkoły.
Technikum na "Górce" sklasyfikowano w Małopolsce na 9 pozycji i dodatkowo szkoła ta znalazła się w prestiżowej złotej setce najlepszych techników w Polsce w Rankingu Techników 2015; Technikum Nr 1 znalazło się w gronie 100 najlepiej ocenionych techników w całej Polsce, zajmując 75 miejsce

Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach nominowany został do Tytułu Lider Małopolski 2014 w kategorii Lider Edukacji.

Atuty szkoły - dlaczego warto wybrać naszą szkołę!
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu
 • nauczysz się biegle języka angielskiego (w tym zawodowego), poza tym możesz się uczyć języka niemieckiego, francuskiego, czy łacińskiego
 • na kierunku informatycznym realizowany będzie przedmiot Komputerowe Wspomaganie Projektowania CAD
 • uczniów i rodziców wspiera pedagog szkolny
 • organizacja praktyk zawodowych dla uczniów technikum w zakładach pracy
 • nauczanie języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego
 • uczestnictwo młodzieży w wymianie międzynarodowej z Nordseegymnasium w sankt Peter Ording w Niemczech
 • systematyczny udział młodzieży w spektaklach teatralnych, imprezach kulturalno-oświatowych, sportowych, wycieczkach, rajdach
 • udział w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych
 • szkoła posiada certyfikat "Szkoła z klasą"

Dodatkowo oferujemy:
 • edukację regionalną
 • spotkania ze znanymi ludźmi kultury, nauki, polityki
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną pedagoga szkolnego
 • stypendia socjalne i naukowe
 • zakwaterowanie w internacie i korzystanie z wyżywienia w stołówce
 • szeroką działalność samorządową młodzieży
 • w szkole działa szkolny ośrodek kariery
 • szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie

Od kilku lat realizujemy w szkole program "Stres pod kontrolą" w klasach maturalnych. Program został bardzo dobrze przemyślany, opatrzony w materiały merytoryczne dla prowadzących zajęcia jak i uczniów.
Pedagodzy naszej szkoły zwracają uwagę uczniów na zdrowy styl życia, a w tym aktywność ruchową oraz właściwą dietę. Takie zagadnienia propagowane są na lekcjach, sesjach naukowych, konkursach (coroczny "Konkurs wiedzy o zdrowiu"), zajęciach WF i SKS.

W naszej szkole realizowane są zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień. Młodzież uczona jest asertywności, podejmowania właściwych decyzji, informowana jest o szkodliwości działania używek. Problematyka ta jest podejmowana na zajęciach lekcyjnych w szkole i poza nią – na zielonej szkole oraz seminariach i sesjach naukowych.

Uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych zajęcia pozalekcyjne
 • kółko matematyczne
 • kółko informatyczne
 • kółko chemiczne
 • kółko języka niemieckiego
 • kółko geograficzne
 • SKS
 • koło strzeleckie
 • zespół teatralny
 • Dziedzictwo kulturowe w regionie
 • koło dziennikarskie
 • koło biologiczne oraz szkolne koło PCK
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości SKP

Uczniowie mogą się realizować w takich dziedzinach jak:
 • wolontariat - Szkolne Koło Caritas
 • samorządność - Samorząd Uczniowski
 • śpiew i muzyka - szkolny zespół wokalno -instrumentalny Ignis
 • integracja europejska - programy unijne realizowane w naszej szkole
 • problematyka zdrowotna - sesje prozdrowotne, akcje oddawania krwi
 • dziennikarstwo - współpraca z lokalnym portalem internetowym, gazetka szkolna
 • przedsiębiorczość - liczne projekty związane z propagowaniem przedsiębiorczej postawy w życiu

   W naszej szkole będziesz miał do dyspozycji:
 • multimedialne sale lekcyjne, dobrze wyposażone pracownie
 • możliwość korzystania z Internetu w pracowni informatycznej, multimedialnej oraz biblioteki szkolnej i czytelni
 • dobrze wyposażoną bibliotekę
 • nowoczesne sale gimnastyczne, salę fitness i siłownię
 • internat
 • sklepik, w którym zjesz kanapkę, wypijesz kawę

Internat dostępny dla uczniów innych szkół w Gorlicach. W internacie działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe - dysponując miejscami noclegowymi tak dla grup wycieczkowych jak i dla indywidualnych turystów. Schronisko to jest placówką całoroczną.
Dla potrzeb schroniska udostępniane są pokoje trzyosobowe. Oferujemy:
 • świetlicę z TV
 • łazienki z prysznicami
 • kuchnię samoobsługową
 • dostęp do Internetu

KLASA POLICYJNA

Klasa policyjna to klasa z rozszerzonym programem nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie. Przedmiotem uzupełniającym są: historia i społeczeństwo, wiedza o policji, podstawy postępowania procesowego, elementy edukacji prawnej. Języki obce: język angielski, język francuski lub język niemiecki.

Klasa "policyjna" to oferta skierowana do uczniów widzących swoją przyszłość w służbach mundurowych jak i wszystkich tych, których przyszły zawód wymagał będzie dobrej znajomości i interpretowania prawa.

Podstawowym celem kształcenia w klasie "policyjnej" będzie:
 • zapewnienie przyszłym absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego niezbędnego do zdania egzaminu maturalnego i podjęcia dalszej nauki
 • przygotowanie uczniów umożliwiające podjęcie dalszej nauki w szkołach służb mundurowych bądź uczelniach wyższych na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego

W trakcie nauki uczniowie przeszkoleni będą w zakresie:
 • teoretycznego przygotowania policyjnego obejmującego m.in.: prewencję, organizację policji, prawo o wykroczeniach, prawo karne, prawo o ruchu drogowym, podstawy samoobrony, procedury czynności służbowych i stosowania środków przymusu bezpośredniego, regulaminy, teorię strzelania oraz znajomość broni i sprzętu będącego na wyposażeniu policji
 • zajęć praktycznych obejmujących: musztrę ogólną i policyjną, wiedzę i umiejętności stosowania środków przymusu bezpośredniego, prowadzenie działań prewencyjnych, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi oraz treningi samoobrony i ćwiczenia sprawnościowe
Ponadto dla uczniów zostaną zorganizowane we współpracy z ośrodkami szkolenia policji raz w roku, 4-dniowe "obozy szkoleniowe" obejmujące m.in.: zajęcia praktyczne w terenie, naukę prowadzenia interwencji policyjnych, zabezpieczanie miejsca wypadku, przestępstwa, znajomość musztry policyjnej, opanowanie wiedzy i umiejętności strzeleckich.

Uczniów klasy "policyjnej" obowiązywać będzie noszenie umundurowania w trakcie zajęć szkolnych, podczas wystąpień na zewnątrz oraz uroczystości szkolnych i państwowych. Noszenie umundurowania wymagane będzie od dnia uroczystego ślubowania. Zakup umundurowania odbywa się na koszt własny ucznia przed rozpoczęciem nauki w szkole.

GALERA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie