Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych nr 14

os. Sportowe 28, 31-966 Kraków
tel. (012) 644-34-17
www:   http://www.zss14.ple-mail:   zss1krak@poczta.republika.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 9978 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra
  pedagogiczna

- dobra, przyjacielska atmosfera
- wspiera rodzinę w wychowaniu dziecka
 

GIMNAZJUM

- dobra atmosfera i poczucie bezpieczeństwa
- właściwe przygotowanie do egzaminu
  gimnazjalnego

- dbałość o dobro ucznia

SZKOŁA ZAWODOWA
3-letnia

- kucharz małej gastronomii
- cukiernik
- krawiec
- ślusarz
- ogrodnik
- monter instalacji sanitarnych
- mechanik pojazdów samochodowych
- malarz-tapeciarz
- pomocnik obsługi hotelowej
- posadzkarz
- murarz

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1

- kierunki kształcenia dostosowywane są do
  zainteresowań uczniów


Wśród pracowników pedagogicznych są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Wielu nauczycieli ma ukończone dwa kierunki studiów, wielu posiada stopnie specjalizacji zawodowej. Wśród grona są autorzy podręczników i programów nauczania.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Placówki przeznaczone są dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z defektami sprzężonymi (niepełno - sprawne ruchowo, niedosłyszące, niedowidzące, przewlekle chore, z zaburzeniami zachowania), a także w razie konieczności upośledzone w stopniu umiarkowanym.

Na I etapie edukacyjnym w kl. I - III realizowane jest nauczanie zintegrowane, metodą ośrodków pracy.

Na II etapie edukacyjnym w kl. IV - VI pracujemy metodą blokową (bloki humanistyczne, przyrodnicze, matematyczne) oraz przedmioty: technika, wychowanie fizyczne. Począwszy od II etapu edukacyjnego realizowane są ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo - dydaktycznym, realizowane cyklicznie, obowiązkowe dla uczniów. Tematyka ścieżek obejmuje edukację prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczo - medialną, wychowanie do życia w społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie regionalne oraz patriotyczno obywatelskie.

Na III etapie edukacyjnym w Gimnazjum prowadzimy nauczanie przedmiotowe (obowiązujące przedmioty to: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, chemia, fizyka, biologia, technika, geografia, wychowanie fizyczne oraz uczniowie mogą uczyć się języka obcego, jeśli pozwalają na to ich możliwości intelektualne). Na tym etapie nauczania realizowane są również ścieżki edukacyjne obejmujące: edukację czytelniczą i medialną, prozdrowotną, ekologiczną, regionalną, obronę cywilną, edukację europejską oraz kulturę polską na tle kultury śródziemnomorskiej. Ścieżki edukacyjne realizowane są w ramach przedmiotów lub jako odrębne moduły.

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum objęci są opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz korzystają z zajęć wyrównawczo - kompensacyjnych: reedukacji, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji, psychoterapii. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne: SKS w trzech grupach wyczynowych i jednej rekreacyjnej, koło plastyczne, zajęcia taneczno - muzyczne, koło rowerowe "Wędrosmoki", koło turystyki regionalnej i koło ekologiczne. Szkoła posiada również pracownie komputerową.

Szkoła Zawodowa

Uczniowie ZSS nr 1:

 • biorą udział w ogólnopolskich konkursach zawodowych i sportowych
 • odnoszą sukcesy artystyczne i sportowe
 • za wyróżniające osiągnięcia otrzymują nagrody, mogą mieć przyznane stypendium.
Szkoła zapewnia:
 • atrakcyjne praktyki i zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych
 • szkolenie w wyszukiwaniu pracy
 • możliwość wyboru przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego lub czeladniczego (szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla kierunku kucharskiego i ściśle współpracuje z Izbą Rzemieślniczą)
 • opiekę szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów oraz terapeutów
 • opiekę pielęgniarską i stomatologiczną
 • miejsca w internacie dla uczniów mieszkających poza Krakowem.
Szkoła organizuje:
 • ciekawe zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, warsztatowych, internetowej, sali gimnastycznej
 • koła zainteresowań: zespół wokalno-muzyczny, koła turystyczne, ekologiczne oraz sportowe
 • zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, obozy, wycieczki krajowe i zagraniczne
 • konkursy zawodowe szkolne i regionalne
 • coroczną wymianę uczniów z placówkami ze Słowacji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego.

Szkoła kształci młodzież z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównym zadaniem szkoły jest przysposobienie uczniów do pracy, a w szczególności kształtowanie określonych umiejętności i nawyków praktycznych oraz sferę zachowań, która obejmuje rzetelność wykonywanej pracy i przestrzeganie dyscypliny pracy. Kształtowane są umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności współżycia w grupie a uczniowie przygotowywani są do integracji ze społeczeństwem.

W czasie zajęć doskonalone są nabyte wiadomości i umiejętności przydatne w życiu codziennym. Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły nie dłużej niż do 24 roku życia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie