Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Malachinie

Malachin, ul. Główna 11, 89-650 Czersk
tel./fax (52) 398-60-88
www:   http://www.malachin.szkolnictwo.pl
e-mail:   zsz_malachin@wp.pl


TECHNIKUM
im. Augustyna Szpręgi

- technik ekonomista
- technik informatyk
- z proponowanymi przedmiotami w zakresie
  rozszerzonym: język obcy i biologia lub
  geografia lub informatyka, język obcy
  nowożytny: angielski, niemiecki

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Augustyna Szpręgi

- ślusarz
- stolarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- sprzedawca
- klasy (oddziały) wielozawodowe
  w zawodach: fryzjer, kucharz, piekarz,
  rzeźnik wędliniarz, murarz, obuwnik,
  malarz-tapeciarz i innych


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- oddział wielozawodowy

Początek istnienia naszej szkoły sięga 1959 roku. Nasza trzecia z kolei siedziba mieści się małej wiosce na terenie powiatu chojnickiego w gminie Czersk. Podstawowym celem szkoły jest: umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadomego i odpowiedzialnego kierowania swoim życiem i uczestniczenia w życiu społeczeństwa. W swej pracy szkoła kieruje się obowiązującym prawem, zarządzeniami organów nadzorujących pracę szkoły, dobrem ucznia, troską o jego zdrowie i zasadą poszanowania jego godności.

Uczniowie szkoły mogą korzystać z biblioteki, czytelni, Centrum Edukacji Multimedialnej. Szkoła posiada salę sportową oraz salę korekcyjną. Przy szkole znajduje się kompleks boisk "ORLIK".

W procesie rekrutacji do szkoły zawodowej specjalnej uczeń musi dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Augustyna Szpręgi w Malachinie kształci absolwentów gimnazjów we wszystkich zawodach. W zawodach: stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz sprzedawca wszystkie przedmioty zarówno ogólne jak i zawodowe nauczane są w szkole, natomiast w przypadku pozostałych zawodów przedmioty ogólne realizowane są w szkole, a przedmioty zawodowe realizowane są w ramach czterotygodniowych kursów zawodowych organizowanych w ośrodkach kursowych w Chojnicach, Tczewie, Bydgoszczy, Świeciu n/W lub Zielonej Górze.

Staż pracy zalicza się do tzw wysługi lat, od której będzie zależała przyszła emerytura! Nauka kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu którego absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje tytuł zawodowy czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego w zawodzie.


Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo:

 • w kołach przedmiotowych
 • w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 • zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

PRAKTYKI

Praktyki są organizowane przez szkołę bezpłatnie. Odbywają się one w znanych z dobrej opinii placówkach handlowych i usługowych, zakładach budowlanych i remontowych, spółdzielczych. Uczniowie w trakcie zajęć praktycznych zdobywają wiedzę pod czujnym okiem instruktora i kierownika szkolenia praktycznego, który systematycznie przeprowadza kontrole w zakresie prawidłowości przebiegu praktyk. Ocena z praktycznej nauki zawodu jest równie ważna jak i inne oceny.

Do klas szkoły zawodowej przyjmowani są uczniowie mający zapewnioną praktykę zawodową w zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych, sklepach, hurtowniach. Uczniowie otrzymują od pracodawców wynagrodzenie uczniowskie wynoszące w klasie pierwszej 4% przeciętnego wynagrodzenia.

Nauka kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą poprzez Cech Rzemiosł Różnych, po zdaniu którego absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje tytuł zawodowy czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego w wyuczonym zawodzie.

Kierownik szkolenia praktycznego organizuje spotkania z uczniami, podczas których udziela wszelkich informacji na temat praktyk, m.in.

 • informuje o miejscu i terminie praktyk
 • informuje o czasie trwania praktyk
 • prowadzi zapisy uczniów, którzy chcą mieć organizowane praktyki przez szkołę
 • wskazuje rodzaj zakładu, w którym powinny odbywać się praktyki

Podmioty kształcące uczniów zapewniają:

 • stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, narzędzia i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego
 • odzież, obuwie robocze, środki higieny osobistej
 • dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych
 • nadzór nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu

GALERIA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie