Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn
tel./fax (89) 355-52-80
www:   http://www.sosw.olsztyn.pl
Strona na Facebooku
e-mail:   sosw_olsztyn@poczta.onet.pl

PRZEDSZKOLE NR 18

- dla dzieci z umiarkowaną i znaczną
  niepełnosprawnością intelektualną


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

- dla uczniów z lekką niepełnosprawnością
  intelektualną

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- zajęcia logopedyczne
- gimnastyka korekcyjna
- terapia zajęciowa
- zajęcia sportowe
- zajęci artystyczne
- zajęcia turystyczno-rekreacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

- dla uczniów z umiarkowaną lub głęboką
  niepełnosprawnością intelektualną

- zajęcia edukacyjne w zespołach
  klasowych (6-8 osób)

- zajęcia w grupach rewalidacyjno-
  wychowawczych (2-4 osób)

 

GIMNAZJUM NR 18

- dla uczniów z lekką niepełnosprawnością
  intelektualną

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia rewalidacyjne

GIMNAZJUM NR 21

- dla uczniów z umiarkowaną i znaczną
  niepełnosprawnością intelektualną

- zajęcia rewalidacji indywidualnej
- indywidualne programy nauczania
- metoda projektów edukacyjnych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 SPECJALNA


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dekoratorstwo
- zajęcia kulinarne
- dom i posesja
- tkactwo i szycie

O NAS

Nasze szkoły mieszczą się w nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo budynkach przy Al. Piłsudskiego 42 oraz 56, w dogodnym punkcie komunikacyjnym miasta.

Wszystkim chętnym i potrzebującym uczniom zapewniamy całodobową opiekę z wyżywieniem.

Z ogólnego celu szkoła ustaliła sobie następujące cele główne:
 • wyposażenie uczniów w potrzebne wiadomości i umiejętności
 • wdrażanie do samodzielności w różnych przejawach życia codziennego
 • przygotowanie uczniów do nauki w szkole zawodowej
 • przygotowanie do czynnego uczestnictwa i funkcjonowania w środowisku i życiu społecznym
 • wyrabianie poczucia własnej wartości i rozwijanie zainteresowań

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jest to: wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. Przeznaczone jest dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Wczesne wspomaganie to także wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie dziecka.

   Dysponujemy:
 • przestrzennymi, klimatyzowanymi i nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, pracowniami symulacyjnymi i do zajęć praktycznych
 • klimatyzowaną salą gimnastyczną
 • pracowniami specjalistycznymi: komputerową z dostępem do internetu, psychologiczną,
 • logopedycznymi, muzyczną, rewalidacyjną, korekcyjną

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
 • zajęcia sportowe na basenie i kręgielni oraz w obiektach sportowych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
 • gimnastyka artystyczna
 • zespół wokalno-taneczny
 • zajęcia ekologiczne i plastyczne
 • "Ekonomia na co dzień - czyli decyduj o sobie"
 • zajęcia z ceramiki "Spotkania ze sztuką"
 • zajęcia kształtujące kreatywność

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla młodzieży szkoły zawodowej mieszkającej poza Olsztynem, która nie ma możliwości dojazdu z domu do szkoły.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Szkoła Zawodowa nr 6 mieści się w nowoczesnych budynkach, bez barier architektonicznych w dogodnym punkcie komunikacyjnym miasta. Nauka w tej szkole trwa 3 lata.

Kształcimy w zawodach:
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • kucharz
 • koszykarz-plecionkarz
 • ślusarz
 • piekarz
 • krawiec
 • ogrodnik


W trakcie kształcenia umożliwiamy młodzieży, nabywanie kompetencji zawodowych oraz cech osobowościowych takich jak: sumienność, systematyczność, odpowiedzialność.

Uczniowie po zakończeniu nauki mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać certyfikat honorowany w Unii Europejskiej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie