Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Myślistwo i rybołówstwo"
Pod pojęciem myślistwa rozumiemy:
polowanie na zwierzęta, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu
polowanie na zwierzęta w celu zdobycia pożywienia i skór
sztukę polowania na zwierzynę zgodnie z prawem i etyką łowiecką
sztukę chwytania i tresowania zwierząt
Myśliwi okresu paleolitu polowali na stada:
koni, mamutów, żubrów, reniferów
lisów, danieli, muflonów, bażantów
jeleni, łosi, dzików, jenotów
saren, borsuków, łysek, danieli
Która z przyczyn zagłady zwierząt paleolitycznych nie jest prawdziwa?
brak mechanizmów obronnych przed masową epidemią chorób zakaźnych
brak mechanizmów obronnych przed atakiem ze strony człowieka
ntensywne polowania, zagrażające przetrwaniu gatunków
wytrzebienie roślinożerców spowodowało zagładę drapieżców
Do grubej zwierzyny łownej zaliczamy:
borsuka, jenota, kunę, piżmaka
dzika, łosia, muflona, lisa
sarnę, daniela, jelenia, łosia
szopa pracza, zająca szaraka, słonkę, jarząbka
Do drobnej zwierzyny (ssaków łownych) zaliczamy:
bażanta, piżmaka, daniela, kuropatwę
kunę, borsuka, jarząbka, słonkę
lisa, zająca szaraka, dzika, muflona
borsuka, kunę, tchórza, piżmaka
Do drobnej zwierzyny (ptaków łownych) zaliczamy:
słonkę, łyskę, piżmaka, jenota
gołębia grzywacza, gęś gęgawę, krzyżówkę, kuropatwę
gołębia grzywacza, jarząbka, piżmaka, kuropatwę
łyskę, cyraneczkę, szopa pracza, słonkę
U którego zwierzęcia uszy to "słuchy", a kończyny tylne "skoki"?
lisa
sarny
zająca szaraka
dzika
Które zwierzę, odżywiając się padliną, zapada często na wściekliznę?
sarna
łoś
lis
jeleń
Które ze zwierząt w listopadzie zrzuca poroże?
sarna
łoś
jeleń
daniel
Jak nazywa się samiec dzika?
knur
buhaj
odyniec
tryk
Które ze zwierząt buduje gniazda na ziemi, w trawie, w drzewach lub krzewach?
słonka
gołąb grzywacz
kaczka krzyżówka
bażant
Zgodnie z prawem łowieckim dozwolone jest polowanie na:
ptaki w okresie ich wędrówek
sztuki chore lub źle zbudowane
samice ciężarne
zwierzęta w okresie ochronnym
Racjonalna hodowla zwierząt łownych nie powinna polegać na:
planowaniu określonego stanu pogłowia zwierząt
odstrzale zwierzyny kalekiej, słabej lub niedorozwiniętej
ochronie biotopu
upolowaniu jak największej ilości najokazalszych sztuk
Rybołówstwo nie obejmuje połowu:
wielorybów
homarów
langust
krewetek
Wskaż poprawną odpowiedź:
kalmary zaliczamy do skorupiaków, ośmiornice do mięczaków
homary zaliczamy do skorupiaków, kraby do mięczaków
ostrygi zaliczamy do skorupiaków, krewetki do mięczaków
krewetki zaliczamy do skorupiaków, ostrygi do mięczaków
Miastem portowym nie jest:
Mrzeżyno
Darłowo
Władysławowo
Działdowo
Do ryb żyjących w Bałtyku zaliczamy:
szproty, śledzie, karasie
makrele, flądry, szproty
dorsze, leszcze, śledzie
płocie, sandacze, szczupaki
Do ryb słodkowodnych nie zaliczymy:
makreli
węgorza
lina
uklei
Ochroną prawną objęte są ryby:
flądra, kiełb Kesslera
strzebla, sieja
ciosa, strzebla
pstrąg, strzebla
U ryb parzyste są płetwy:
grzbietowe i ogonowe
brzuszne i odbytowe
piersiowe i brzuszne
odbytowe i piersiowe
Limity połowowe określają:
liczbę ryb, która powinna być złowiona w ciągu roku przez członków koła łowieckiego
masę ryb, jaką może pozyskać z morza flota rybacka danego kraju
proporcje złowionych ryb słodkowodnych do morskich w danym roku
minimalną masę ryb złowioną w kraju w ciągu roku
Który z czynników nie powoduje zakłócenia równowagi ekosystemów?
kurczenie się pastwisk dla zwierząt roślinożernych
niewystarczające zalesienie
nadmierne połowy rekinów
stosowanie planu odstrzału zwierzyny
Nadmierne połowy rekinów spowodowały:
namnożenie się pasożytów, dla których foki są żywicielami pośrednimi
nadmierne namnożenie się dorszy
nadmierne namnożenie się planktonu, co spowodowało ?zakwit wód?
zachwianie proporcji pomiędzy śledziami a szprotami
Polska czerwona księga zwierząt zawiera:
plan hodowlano-łowiecki dla każdego obwodu łowieckiego
wykaz gatunków zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce
plan odstrzału zwierzyny
prawo łowieckie
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie