Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Schemat blokowy algorytmu"
Schemat blokowy jest
graficznym przedstawieniem zbioru operacji tworzących pełny algorytm i wzajemnych powiązań między nimi, uwzględniający kolejność wykonywania operacji
graficznym przedstawieniem zbioru operacji tworzących pełny algorytm i wzajemnych powiązań między nimi, nie uwzględniający kolejność wykonywania operacji
graficznym przedstawieniem zbioru operacji tworzących pełny algorytm nie uwzględniając wzajemnych powiązań między nimi, oraz kolejności wykonywania operacji
graficznym przedstawieniem danej operacji algorytmu nie uwzględniając kolejności wykonywania operacji
Do tworzenia schematu blokowego wykorzystujemy:
klocki
skrzynki
bloki
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Za pomocą bloków przedstawiamy:
poszczególne operacje tworzące pełen algorytm
powiązania poszczególnych operacji tworzących algorytm
obie odpowiedzi są prawidłowe
Schematy blokowe pozwalają na prostą zamianę instrukcji na instrukcje programu komputerowego.
prawda
fałsz
Prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru to:
predykat
etykieta
operand
blok wejścia
Perdykad to:
prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru
romb, do którego wpisywane są wyłącznie instrukcje wyboru
owal służący do oznaczania początku bądź końca sekwencji schematu
element, który wskazuje jednoznacznie powiązania między blokami
Za pomocą jakiego elementu oznaczamy początek bądź koniec sekwencji schematu blokowego
strzałki
operatora
etykiety
perdykatu
Rysunek przedstawia

blok wejścia
blok wyjścia
blok operacyjny
Rysunek przedstawia

blok decyzyjny
blok operacyjny
blok wejścia
Blok operacyjnyw schemacie blokowym:
posiada jedno połączenie wejściowe, dwa wyjściowe
występuje jedno połączenie wejściowe i jedno wyjściowe
posiada jedno połączenie wchodzące
posiada dwa połączenia wejściowe, dwa wyjściowe
Schemat blokowy posiada tylko jedną skrzynkę START i tylko jedną skrzynkę STOP
prawda
fałsz
W schemacie blokowym ze skrzynki START można przejść do skrzynki STOP poruszając się po sieci działań
prawda
fałsz
W schemacie blokowym kolejność wykonywania operacji wyznaczają:
połączenia między skrzynkami
bloki decyzyjne
etykiety
perdykaty
Każda operacja, relacja lub informacja jest umieszczana w:
etykiecie
operandzie
skrzynce
perdykacie
Schemat blokowy liniowy występuje w zadaniach:
w których każda z operacji elementarnych nie zawiera relacji (warunku) i powtórzeń (iteracji)
w których każda z operacji elementarnych zawiera relacje (warunki) i powtórzenia (iteracje)
w których operacje elementarne zawierają warunki
w których warunki zawierają operacje elementarne
Algorytmy dla problemów wymagających powtarzania poszczególnych etapów procesu obliczeniowego nazywamy
double
cyklicznymi
powtórkowymi
wszystkie odpowiedzi są poprawne
W każdej pętli musi wystąpić:
skrzynka decyzyjna z warunkiem
co najmniej jedna skrzynka operacyjna
obie odpowiedzi są prawidłowe
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Instrukcja warunkowa działa według schematu:
wykonuj instrukcję A dokładnie n razy
powtarzaj wykonywanie instrukcji A aż do spełnienia warunku W
jeśli spełniony jest warunek W, to wykonaj instrukcję A; w przeciwnym razie wykonaj instrukcję B
jeśli spełniony jest warunek W, to wykonaj instrukcję A lub wykonaj instrukcję B
Pętla działa wg schematu:
jeśli spełniony jest warunek W, to wykonaj instrukcję A; w przeciwnym razie wykonaj instrukcję B
wykonuj instrukcję A dokładnie n razy
jeśli spełniony jest warunek W, wykonaj instrukcję A
jeśli spełniony jest warunek W, to wykonaj instrukcję A lub wykonaj instrukcję B
Poniższy schemat blokowy przedstawia algorytm:

wartości bezwzględnej z liczby
obliczania kwadratu liczby
obliczania silni liczby
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie