Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Programowanie - język C- C++ - instrukcje"
Instrukcja grupująca to inaczej:
instrukcja przypisania
instrukcja blokowa
instrukcja warunkowa
Blok instrukcji jest ciągiem instrukcji ujętych w:
" " (cudzysłów)
{ } (nawiasy klamrowe)
[ ] (nawiasy prostokątne)
Polecenie IF opisuje:
instrukcję wyboru
instrukcję warunkową
instrukcję blokową
Instrukcje warunkowe można:
zagnieżdżać
stopniować
obie odpowiedzi są prawidłowe
Instrukcja switch:
jest instrukcją, która wybiera sekwencje instrukcji
jest instrukcją, która pozwala dokonać wyboru jednej z wielu sekwencji instrukcji
jest instrukcją, która pozwala dokonać wyboru jednej z wielu zmiennych
Instrukcja pętli, w której blok instrukcji realizowany jest cyklicznie, w przypadku gdy wartość logiczna wyrażenia sterującego pętlą wynosi true (jest różna od zera) to:
while
while to
for
Pętla do...while jest podobna do pętli while z tą różnicą:
że warunek sprawdzany w trakcie wykonywania pętli
że warunek sprawdzany jest przed każdym wykonaniem pętli
że warunek sprawdzany jest po każdym wykonaniu pętli
Pętla for jest rozwinięciem
instrukcji wyboru
instrukcji blokowej
pętli while
W pętli for zmienna licząca kolejne wykonania ciała pętli nazywa się:
indeksem
iteratorem
prefiksem
Instrukcję for można przedstawić posługując się instrukcją while w następujący sposób:
gdzie: W1 ? ustawienie początkowych wartości (inicjalizacja)zmiennej lub zmiennych sterujących pętlą; W2 - warunek pozostania w pętli; W3 - instrukcja lub instrukcje modyfikacji zmiennych sterujących; I ? blok instrukcji realizowany w ramach pętli

W1 while (W2) {I W3}
W1 while {W2, I W3}
W1 while [W2] [ W3]
Pętla opóźniająca to taka gdzie:
instrukcje inicjalizujące zmienne są puste
wartość wyrażenia logicznego jest true
blok operacji jest pusty
Ppętla nieskończona to taka, która:
nie posiada elementów składowych
wartość wyrażenia logicznego jest true
blok operacji jest pu
Instrukcja break powoduje:
zakończenie instrukcji switch
wyjście z pętli for
obie odpowiedzi są prawidłowe
Instrukcja continue powoduje:
w pętli for zakończenie realizacji bieżącej iteracji
w pętlach while i do while pominięcie dalszych instrukcji w bloku
obie odpowiedzi są prawidłowe
Instrukcję continue można zastąpić:
instrukcją wyboru
instrukcją warunkową
instrukcją blokową
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie