Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji ekologicznej

 

Program edukacji ekologicznej "bądź przykładem dla innych w trosce o nasze wspólne dobro, którym jest to wszystko, co nas otacza, co pozwala nam żyć, pracować, uczyć się i odpoczywać"
I. Program został stworzony i będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Rodnowie przez:
1) Helenę Hładasz
2) Bożennę Bal
3) Irenę Biront

II. Czas realizacji – rok szkolny 2004/2005

III. Cele programu:

Uczniowie naszej szkoły co roku uczestniczą w Międzynarodowym Sprzątaniu Świata i Globu oraz szeregu innych działań proekologicznych. Wraz z rozwojem cywilizacji z roku na rok nasze lokalne środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczane różnymi odpadami, które mogą być wykorzystane wtórnie, z dużą korzyścią dla otoczenia.

Celem naszego przedsięwzięcia jest:
1) Wykształcenie umiejętności świadomego włączania się uczniów w dzieło ochrony i kształtowania środowiska.
2) Zaangażowanie rodziców w prośrodowiskową działalność dziecka i dopilnowanie konsekwencji w podjętych działaniach, przy jednoczesnym wsparciu postawy dociekliwości i refleksji.
3) Prezentowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za przyrodę.
4) Konsekwentne wdrażanie dzieci do oszczędzania energii.
5) Ciekawe i aktywne spędzanie czasu wolnego – rower zamiast samochodu.
6) Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
7) Angażowanie rodziców kształtowanie postaw proekologicznych siebie i własnych dzieci.


IV. Adresaci i miejsce realizacji:
Programem zostaną objęci uczniowie klas 0 – VI Szkoły Podstawowej w Rodnowie.

V. Metody stosowane podczas realizacji programu:

- cykl lekcji dotyczących wpływu człowieka na
środowisko naturalne.
- Szkolny konkurs zbiórki puszek, makulatury i baterii.
- Spotkanie z pracownikiem lasu.
- Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej
- Zorganizowanie w klasach i na korytarzu kącika
przyrodniczo– ekologicznego.
- Wykonanie przez uczniów albumów liści jesiennych,
grzybów jadalnych i trujących oraz zielnika
chwastów i roślin łąkowych.
- Konkursy plastyczne szkolne i poza szkolne.
- Konkurs szkolny z darów jesieni „Cudaczek wyśmiewaczek”.
- Gminny Quiz Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi.
- Wykonanie karmników dokarmianie ptaków w okresie zimy.
- Organizowanie wycieczek do lasu, na łąkę, nad zbiornik
wodny, do sadu – przeprowadzanie doświadczeń
i eksperymentów oraz wycieczek rowerowych
w ramach akcji „Rower zamiast samochodu”.
- Opracowanie ulotek ekologicznych.
- Odnowienie zobowiązania do oszczędzania energii.
- Przeprowadzenie ankiety „Czy Twój dom jest ekologiczny.”
- Referat dla rodziców „Dbajmy o ekologiczne wychowanie
naszych dzieci.”

VI. Harmonogram:
- Cykl lekcji dotyczących ochrony środowiska -
wrzesień/październik 2004r. i kwiecień/maj 2005r.
- Zbiórka makulatury i puszek – październik 2004r.
do maja 2005r.
- Spotkanie z pracownikiem lasu – kwiecień 2005r.
- Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej – styczeń/
luty 2005r.
- Opracowanie gazetek ulotek ekologicznych –
praca ciągła.
- Wykonanie albumów oraz konkurs z darów jesieni –
październik/listopad 2004r.
- Gminny Quiz Ekologiczny – kwiecień 2005r.
- Wykonanie karmników oraz dokarmianie – okres zimy.
- Organizowanie wycieczek, przeprowadzanie doświadczeń –
jesień 2004r. wiosna 2005r.
- Odnowienie zobowiązania do oszczędzania energii –
kwiecień 2005r.
- Przeprowadzenie ankiety – kwiecień 2005r
- Referat dla rodziców – kwiecień 2005r.

VII. Spodziewane efekty:

1) Wybór przez dzieci zdrowego stylu życia, aktywne spędzanie wolnego czasu na łonie natury.
2) Angażowanie się dzieci do dbania o czystość, porządek i estetykę najbliższego otoczenia.
3) Wyrobienie nawyku oszczędzania energii.
4) Poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska.
5) Ukształtowanie myślenia i zachowań proekologicznych życiu codziennym.

VIII. Ewaluacja:
- Analiza ankiet.
- Stopień aktywności w realizacji podjętych zadań.
- Wyniki poszczególnych konkursów.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:29:12
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:29:12) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie