Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I i II stopnia

im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

ul. Sosnowa 9, 93-102 Łódź
tel. (42) 684-63-84, 681-15-68/69
www:   http://www.muzyczna-sosnowa.pl
OSM I i II stopnia na Facebooku
e-mail:   sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 33606 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


OGÓLNOKSZAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

- nauka trwa 6 lat
- przedmioty ogólnokształcące prowadzone
  są zgodnie z programem nauczania
  szkoły podstawowej

- uczymy gry na fortepianie, skrzypcach,
  wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie,
  gitarze, harfie, instrumentach
  dętych (flet, klarnet, obój, fagot,
  trąbka, puzon, róg), perkusji

- w klasach IV-VI prowadzimy dwa
  działy kształcenia muzycznego: dział
  instrumentalny  i dział muzykowania
  zespołowego

 

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

- nauka trwa 6 lat
- przedmioty ogólnokształcące prowadzone
  są zgodnie z programem nauczania
  gimnazjum i liceum ogólnokształcącego

- nauka w liceum kończy się egzaminem
  dyplomowym i egzaminem maturalnym

- prowadzimy naukę na dwóch wydziałach:
  instrumentalnym i rytmiki

- uczymy gry na fortepianie, skrzypcach,
  altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze,
  harfie, instrumentach dętych,
  perkusji i akordeonie

- klasa talentów przeznaczona dla
  uczniów klas licealnych wydziału
  instrumentalnego


ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

- zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat

PUNKT KONSULTACYJNY

O Nas

"Sosnowa" jest Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego. Jest to szkoła państwowa, w której poza nauką gry na instrumencie dzieci i młodzież uzyskują wykształcenie przewidziane takim samym programem nauczania, jak w każdej innej placówce. Uczniowie naszej Szkoły grają na wielu różnych instrumentach, śpiewają w chórze, tworzą zespoły i orkiestry oraz zdobywają gruntowne wykształcenie, które umożliwia im wybranie w przyszłości dowolnej drogi życiowej. Naukę na Sosnowej można rozpocząć już w przedszkolu uczęszczając na dodatkowe popołudniowe zajęcia "Przedszkola muzycznego".

Szkoła może poszczycić się licznym gronem absolwentów, muzyków, pedagogów oraz melomanów, a dzięki zaangażowaniu dyrekcji, grona pedagogicznego i szerokiej działalności koncertowej stanowi ważny ośrodek kulturotwórczy. Liczne osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne potwierdzają wysoki poziom kształcenia w Szkole, a sukcesy uczniów odnoszone na konkursach i przesłuchaniach to powód do dumy. Są one efektem wieloletniej pracy wybitnych pedagogów. Ich doświadczenie artystyczne, połączone z umiłowaniem przekazywania wiedzy, przyczynia się do rozwoju umiejętności i wrażliwości muzycznej wychowanków. Nauka odbywa się tylko w systemie dziennym.

Bogaty program dydaktyczno-wychowawczy realizują nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i wysoko wykwalifikowana kadra muzyków instrumentalistów.

Nasi wychowankowie zdobywają nie tylko wszechstronne wykształcenie, ale przede wszystkim przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Świadczy o tym udział wielu z nich w licznych konkursach, festiwalach, przeglądach muzycznych w kraju i za granicą oraz zdobywane nagrody i wyróżnienia. Prawie wszyscy absolwenci (90%) podejmują wyższe studia muzyczne.

W Szkole działają następujące sekcje:
 • skrzypiec (w szkole I stopnia)
 • skrzypiec i altówki (w szkole II stopnia)
 • fortepianu (w szkole I stopnia)
 • fortepianu (w szkole II stopnia)
 • gitary, harfy i akordeonu
 • wiolonczeli i kontrabasu
 • instrumentów dętych i perkusji
 • teorii i rytmiki

NASZE PRZEDSZKOLE
Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 4-6 lat na zajęcia umuzykalniające.

Odbywają się one w dwóch grupach: młodszej (4, 5 lat) i starszej (6 lat). Dzieci bez względu na predyspozycje mają możliwość umuzykalnienia się przy piosenkach, zabawach ruchowych, a wszystkim tym działaniom towarzyszy "żywa" muzyka. Grupa 6-latków przygotowuje się do egzaminów do naszej szkoły.

DYSPONUJEMY:
 • salą koncertową
 • kameralną
 • studiem nagrań
 • wieloma klasami do zajęć indywidualnych
 • pracownią komputerową
 • biblioteką książek
 • biblioteką nut
 • fonoteką
 • dwiema salami gimnastycznymi
 • świetlicą
 • stołówką i bufetem

W 2013 roku Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi zrealizowała zadania pn. "Doposażenie OSM I i II stopnia w Łodzi w niezbędny sprzęt komputerowy". W ramach realizacji zadania dokonano zakupu: 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (biurowe, antywirusowe), drukarka, akcesoriów komputerowych.

Klasa talentów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

Klasa talentów powołana została przez dyrektora OSM II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi w roku szkolnym 2009/2010. Celem działalności klasy talentów jest stworzenie odpowiednich warunków nauki dla uczniów uzdolnionych, a w szczególności zintensyfikowanie ich rozwoju artystycznego. Klasę talentów tworzy od 2 do 6 uczniów (w wyjątkowej sytuacji dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę uczniów w danej klasie).

Funkcjonowanie klasy talentów
 1. Klasa talentów stanowi osobną klasę na danym poziomie nauczania.
 2. Zakres zajęć obejmuje wszystkie przedmioty wynikające z ramowego planu nauczania dla klas IV – VI OSM II st.
 3. Plan zajęć ułożony jest tak, aby umożliwić uczniom ćwiczenie na instrumencie i indywidualne zajęcia muzyczne także w godzinach przedpołudniowych.
 4. Każdemu uczniowi przyznawana jest dodatkowa godzina lekcyjna z instrumentu głównego oraz, w zależności od potrzeb, dodatkowy czas pracy z akompaniatorem i dodatkowe zajęcia z pozostałych przedmiotów artystycznych.
 5. Uczeń klasy talentów zobowiązany jest reprezentować szkołę podczas przesłuchań i konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w swojej specjalności oraz brać udział w prestiżowych z punktu widzenia szkoły imprezach artystycznych.
 6. Promocja do klasy wyższej odbywa się na zasadach określonych w statucie szkoły, jednak w przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązków wymienionych w punkcie 5. dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów klasy talentów i przeniesieniu do klasy równoległej.

Do klasy talentów może zostać przyjęty uczeń, którzy na egzaminie wstępnym lub promocyjnym uzyskał ocenę bardzo dobry za 24 punkty lub celujący za 25 punktów z instrumentu głównego oraz spełnił pozostałe warunki przyjęcia do szkoły lub promowania do wyższej klasy określone w statucie szkoły.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi jest:
 • do klasy pierwszej jest nieprzekroczenie 14 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub szkoły podstawowej
 • klasy wyższej niż pierwsza jest posiadanie świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub gimnazjum lub liceum

Szkoła prowadzi dla kandydatów:
 • poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęcia, warunkach nauki i programie kształcenia
 • nieodpłatne konsultacje w zakresie przedmiotów wchodzących w skład egzaminu wstępnego
 • wstępne badanie uzdolnień kandydatów w celu określenia możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie