Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Edukacyjny

ul. Szkolna 1, 66-220 Łagów
tel./fax (68) 341-27-28
www:   http://www.zelagow.pl
e-mail:   szkolagow@poczta.fm


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3797 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Obrońców Warszawy

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- nauka języka niemieckiego
- oddział przedszkolny
- biblioteka, świetlica, stołówka

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM

- przygotowanie do nauki w szkole ponadgimnazjalnej
- realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych
- nauka dwóch języków (angielskiego, niemieckiego)
- wycieczki edukacyjne
- sala gimnastyczna

Nasza szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kształtujemy takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im w przezwyciężaniu trudności. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształcimy młodzież, która wyposażona w wiedzę i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym.

Cele i zadania Zespołu Edukacyjnego w Łagowie:

 • kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz ich przygotowanie do życia we współczesnym świecie
 • umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności
 • realizacja programu nauczania
 • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych zgodnie z potrzebami uczniów
 • umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu
 • dostosowanie organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz istniejącej bazy lokalowej
 • organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi
 • organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • realizowanie indywidualnych programów nauczania
 • sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną na terenie placówek zespołu oraz w trakcie zajęć pozalekcyjnych
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o higienę, zdrowie i sprawność fizyczną

Ponad to Zespół Edukacyjny umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej. Stara się realizować potrzeby w zakresie dożywiania w szkole dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. W miarę możliwości zapewnia uczniom opiekę pielęgniarską w szkole. Dba o higienę sanitarną i bezpieczeństwo w obiektach i na zewnątrz szkoły. Organizuje i sprawuje nadzór nad realizacją indywidualnych form nauczania uczniów wymagającymi rewalidacji.

Każdy uczeń naszej szkoły ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo
 • poszanowania swojej godności, przekonań i własności
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych w miarę możliwości
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole
 • nauki religii na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów
 • do udziału w imprezach szkolnych
 • uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego
 • każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony szkoły
 • uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych i innych imprezach
 • w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń oraz jego prawni opiekunowie mogą złożyć skargę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni

Przedszkole

Przedszkole w Łagowie, znajdujące się przy Zespole Edukacyjnym, funkcjonuje cały rok. Sposób jego funkcjonowania ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Zespołu i Rady Rodziców.
Wspieramy rozwój najmłodszych podopiecznych poprze organizowanie zajęć dodatkowych: umuzykalniających, nauki języka obcego, gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w turniejach sportowych, piłki nożnej i koszykowej, osiągając wysokie lokaty. Są oni chlubą nie tylko swoich rodziców, ale i naszą.

Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej szkole panowała życzliwa atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie