Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

ul. Okrężna 4, 66-200 Świebodzin
tel. (68) 475-51-18
www:   http://www.sosw.swiebodzin.pl
e-mail:   szkola@sosw.swiebodzin.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6997 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁA SPECJALNA PODSTAWOWA

- zapewnienie opieki dziecku i wspomaganie jego rozwoju
- aktywne formy pracy
- Internat
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła stwarza uczniom sprzyjające warunki do nabywania wiedzy i umiejętności uczenia życia, aktywności w szkole, aktywności i wytrwałości
- wykwalifikowana kadra nauczycieli
- Szczep Harcerski Nieprzetartego Szlaku
- działalność SKKT
- Spółdzielnia Uczniowska
- Samorząd Szkolny

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA

- obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat
- w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko również powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat dziesięć
 

PUBLICZNE GIMNAZJUM SPECJALNE

- działalność wolontariatu
- liczne sukcesy sportowe
- unijne projekty i programy
- Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
- działalność ekologiczna
- ciekawe projekty edukacyjne
- szkoła bez przemocy
- zajęcia dodatkowe

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- szkoła bezpiecznego Internetu
- placówka kształcąca w zawodach:
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- piekarz i cukiernik
- kucharz
- krawiec
- stolarz-tapicer
- olimpiady specjalne


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- celem szkoły jest przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności zawodowej lub „parazawodowej” w warunkach pracy chronionej lub warsztatach terapeutycznych lub własnym gospodarstwie domowym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie jest jednym z największych tego typu w Polsce. Nasz ośrodek jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 7 do 24 lat. Przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Ośrodek umożliwia:
 • Udział w interesujących zajęciach dydaktycznych uwzględniających poziom rozwoju psychofizycznego ucznia.
 • Naukę i terapię w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Ośrodek posiada pracownię EEG biofeedback, 2 gabinety terapii pedagogicznej, gabinet Integracji Sensorycznej, 3 gabinety logoterapii, 2 sale doświadczania świata (Świebodzin oraz DPS Toporów), suchy basen, salę gimnastyki korekcyjnej, gabinet psychologa, gabinet higieny szkolnej. Zatrudniamy rehabilitanta masażystę dla dzieci młodszych.
 • Rozwijanie zainteresowań w oparciu o bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W ramach ośrodka działają koła: informatyczne, plastyczne i hafciarskie, europejskie, grupa teatralna ZETów Chochliki, grupa wsparcia dla rodziców prowadzona metodą Weroniki Sherborne, sekcja sportowa KUSY, sekcja sportowa PTTS Sprawni razem.
 • Udział w uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych i wycieczkach oraz udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży.

Szkoła podstawowa i Gimnazjum

W budynku szkoły podstawowej i gimnazjum znajduje się nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

Nasi wychowankowie mają tu możliwość skorzystania z porad specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, reedukatora, pielęgniarki.

Zajęcia wczesnego wspomagania
W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami będą organizowane w naszym Ośrodku zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez placówkę stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zajęcia wczesnego wspomagania będą prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz specjaliści (psycholog, logopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub placówki, przy której zespół został zorganizowany.

Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami (audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego. Od 2012 zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju ze specjalistami z SOSW i PPP.

Uczniowie uczestniczą również w zajęciach korekcyjnych, których celem jest wytworzenie nawyku prawidłowej postawy ciała, zapobieganie wadom postawy, poznawanie przez uczniów różnorodnych form aktywności fizycznej.

W skład naszego ośrodka wchodzą:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 • Grupy Wychowawcze (internat) przy ul. Sobieskiego
 • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze w DPS Toporów
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Oddziały Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy LORO w Świebodzinie (szkoła przyszpitalna)

Szkoła Zawodowa i SPDP

W naszej Szkole Zawodowej uczniowie mają możliwość nauki w zawodach: stolarz, tapicer, kucharz małej gastronomii (kucharz), krawiec, piekarz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Uczniowie uczący się specjalności stolarz-tapicer odbywają praktyki w Lubuskich Fabrykach Mebli.

Specjalności kucharz małej gastronomii i krawiec odbywają praktyki w odpowiednio wyposażonych pracowniach na terenie obiektów ośrodka. Pracownia kucharzy znajduje się w Szkole Podstawowej i Internacie. Praktyki uczniowie odbywają w stołówce. Pracownia krawiecka znajduje się w Internacie Szkoły Zawodowej. Jest wyposażona w maszyny przemysłowe oraz pomoce i sprzęty konieczne do nauki zawodu.

Nasza szkoła zawodowa uczestniczy w Partnerskiej Współpracy Szkół Socrates Comenius. Bierzemy udział w wymianie uczniowskiej wraz z Zawodową Szkołą Specjalną z Frankfurtu nad Odrą. Współpracujemy również z Zawodową Szkołą Specjalną z Neuenhagen w ramach programu Jugendwerk.

Metody terapeutyczne, które stosujemy to:
 • integracja sensoryczna
 • Sala Doświadczania Świata
 • BFB EEG
 • "Mała szkółka"
 • glottodydaktyka

Grupy wychowawcze (Internat)

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie funkcjonują Grupy wychowawcze (internat) dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dla młodzieży ze szkoły zawodowej specjalnej i szkoły przysposabiającej do pracy.

W internacie zapewnione jest wyżywienie i całodobowa opieka. Wychowankowie funkcjonują w grupach wychowawczych, w których otoczeni są fachową opieką, sprawowaną przez w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Na miejscu korzystają z posiłków przygotowywanych w kuchni internatu.
W internacie funkcjonują świetlice, sala komputerowa, siłownia, przy budynku znajduje się boisko do siatkówki i koszykówki. Teren wokół internatu jest ogrodzony, bezpieczny dla mieszkańców.
Świetlica szkolna

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają ponadto zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.

Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które kształtowane są poprzez rozmowy o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponowanie różnorodnych zabaw i gier, które wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą zaś sprawność fizyczną u uczniów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie