Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół w Baczynie

ul. Szkolna 1, 66-432 Baczyna
tel. (95) 731-42-20
www:   http://www.szkolabaczyna.edupage.orge-mail:   szkolabaczyna@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3470 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTWAOWA w Baczynie

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- nauka dwóch języków (angielskiego, niemieckiego)
- biblioteka, świetlica
- konkursy, olimpiady

GIMNAZJUM w Baczynie

- realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych
- przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
- nauka dwóch języków (angielskiego, niemieckiego)
- szkoła bez przemocy
- sala gimnastyczna

Zespół Szkół w Baczynie to szkoła wolna od przemocy i agresji. Kształtuje postawy umiejętnego słuchania, dialogu i rozumienia. Zapewniamy dostęp do informacji i udzielamy wskazówek na temat zdrowego i bezpiecznego życia.
Pracę w szkole organizujemy w taki sposób, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w różnych dziedzinach.
Naszym celem jest motywowanie uczniów do nauki. Staramy się zapewnić atmosferę życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Pragniemy otoczyć opieką dzieci z rodzin patologicznych i integrować środowisko lokalne. Uczymy zasad demokracji i szacunku dla wspólnego dobra, życia w rodzinie, patriotyzmu, ludzi starszych, niepełnosprawnych.

Cele i zadania Zespołu Szkół w Baczynie:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
 • umożliwia absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu
 • współdziała z rodzicami uczniów
 • organizuje bezpłatne i odpłatne zajęcia pozalekcyjne
 • umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej
 • umożliwia realizowanie obowiązku szkolnego na podstawie indywidualnego programu lub toku nauki pod opieką wyznaczonego nauczyciela
 • realizuje programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia
 • zezwala na działalność stowarzyszeń i organizacji niepolitycznych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • udziela pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają wsparcia
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w oddziale, do którego uczeń uczęszcza, stosownie do potrzeb ucznia i możliwości finansowych zespołu

W naszej szkole, stosownie do potrzeb uczniów i możliwości finansowych, działają koła zainteresowań i koła przedmiotowe nad którymi opiekę sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
Ponad to prowadzone są bezpłatnie pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów, w tym sekcje sportu kwalifikowanego.

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • rozwijania zainteresowań i zdolności
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób
 • opieki wychowawczej zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
 • ochrony i poszanowania godności, nietykalności osobistej
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego
 • pomocy w przypadku trudności w nauce
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce
 • uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych
 • wpływania na życie szkolne przez działalność w samorządzie uczniowskim oraz w innych organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego, boisk szkolnych i terenów przyszkolnych
 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych

Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie