Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku

ul. Portowa 1, 66-530 Drezdenko
tel./fax (95) 762-09-52
www:   http://www.zs.drezdenko.oswiata.org.ple-mail:   gim2drezdenko@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6062 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

- tytuł "Szkoły z Klasą"
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- oddział "0"
- biblioteka z Internetem dla każdego
- liczne projekty edukacyjne
- wykwalifikowana kadra nauczycieli

GIMNAZJUM NR 2

- tytuł "Szkoły bez przemocy"
- działalność Samorządu Uczniowskiego
- dobra baza dydaktyczna
- Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
- działalność ekologiczna
- aktywne formy pracy
- szkoła bez przemocy
- cyklicznie organizowane imprezy szkolne

O nas

Nasza szkoła prowadzi Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny. Stwarzamy środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Nasza placówka:
 • kształtuje umiejętność zasad współżycia społecznego, tolerancji, życzliwości, wrażliwości i rzetelności
 • przygotowuje do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku
 • kształtuje postawy patriotyczne
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym
 • Prowadzi profilaktykę zagrożeń społecznych młodego człowieka
 • Kształtuje umiejętność podejmowania prawidłowych wyborów
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej
 • Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości

W zakresie działalności dydaktycznej realizujemy szkolne zestawy programów nauczania
 • szkoła dostosowuje treści i metody organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pomyślnego zaliczenia sprawdzianu klasy szóstej i egzaminu gimnazjalnego, dającego możliwości dalszego kształcenia
 • rozwija zainteresowania uczniów przez organizowanie kół zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów


Zapewniamy każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego oraz przygotowujemy do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Zajęcia dodatkowe

W naszym zespole dla rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów tworzymy koła zainteresowań lub przedmiotowe
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia wyrównawcze
 • kółko matematyczne
 • kółko przyrodnicze
 • kółko ortograficzne
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • trening ortograficzny
 • zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego
 • gimnastyka korekcyjna
 • kółko informatyczne

Do realizacji celów statutowych posiadamy następującą bazę:
 • ale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem
 • pracownię komputerową
 • salę gimnastyczną, wraz z zapleczem
 • boisko sportowe
 • gabinet lekarski
 • pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe
 • zaplecza kuchenne i jadalnię
 • sekretariat
 • gabinety dla dyrektora i wicedyrektora
 • gabinet pedagoga

Projekty

W ramach współpracy z Fundacją „Barka”, realizujemy program, którego głównym celem jest wyposażenie młodzieży gimnazjalnej w wiedzę dotyczącą powstawania uzależnień (alkoholizm, narkotyki) oraz pokazanie na przykładzie mieszkańców w domu wspólnoty dla bezdomnych, efektów i konsekwencji uzależnienia. Młodzież poznaje przyczyny zachowań agresywnych oraz skutków takich zachowań na podstawie kontaktu i rozmowy z osobami, które opuściły zakłady karne.

Gimnazjaliści są świadomi, że sami muszą podejmować decyzje o swoim postępowaniu i sami odpowiadać za swoje zachowanie. W ramach programu odbywają się spotkania w Domu Wspólnoty dla wszystkich klas gimnazjalnych. Każde spotkanie składa się z kilku etapów:
 • obejrzenie Domu Wspólnoty
 • spotkanie przy herbacie i poczęstunku z niektórymi mieszkańcami
 • mini-wykład – czym jest uzależnienie i jak do niego dochodzi?
 • rozmowy z mieszkańcami Domu – dlaczego tu mieszkają, jak doszło do utraty rodziny, pracy, domu
 • dyskusja, pytania uczniów
 • informacja o możliwościach otrzymania pomocy przez osoby uzależnione, ofiary przemocy
 • indywidualne poradnictwo i inne informacje

 • Po zakończeniu programu następuje podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych oraz jego podsumowanie. W programie mogą uczestniczyć również rodzice uczniów mających problemy dydaktyczne i wychowawcze.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie