Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 4

ul. Zgierska 10 , 95-050 Konstantynów Łódzki
tel/fax (042) 211-15-60
www:   http://www.zsskonst.neostrada.ple-mail:   zsskonst@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10683 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- zapewniamy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, naukę języka obcego, obowiązkowe zajęcia sportowe na basenie miejskim, indywidualną terapię

GIMNAZJUM

- szereg zajęć pozalekcyjnych
- sala gimnastyczna, boisko
- wycieczki, obozy wakacyjne
- współpraca z innymi instytucjami
- opieka pielęgniarki
- dobrze dobrana kadra pedagogiczna

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Nasza Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale także zabawy i wypoczynku. Dla uczniów przygotowaliśmy bogaty wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, na których każdy ma szansę rozwijać swoje zainteresowania i zdolności

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 • koło biblijne
 • koło plastyczno - techniczne
 • koło informatyczne
 • koło sportowe
 • koło teatralne
 • koło taneczne
 • koło rytmiczno - ruchowe
 • koło logorytmiczne
 • koło turystyczno - krajoznawcze
W SZKOLE ORGANIZUJEMY:
 • liczne: imprezy -(m. in. Ślubowanie Uczniów klas I, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia Szkolna, Bal karnawałowy, Walentynki, Dzień Dziecka, Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, dyskoteki z poczęstunkiem i konkursami),
 • zawody sportowe (tenis stołowy, pływanie, turniej siatkówki, turniej gry "dwa ognie")
 • konkursy (plastyczne, ekologiczne, konkurs ortograficzny)
 • wycieczki krajoznawcze i edukacyjne (piesze, rowerowe, autokarowe), obozy wędrowne
 • obozy wakacyjne oraz turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe (uczniowie w zależności od sytuacji materialnej korzystają z częściowego lub całkowitego dofinansowania)
 • Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej Umysłowo

Dodatkowo nasi uczniowie uczestniczą w różnych imprezach, konkursach i zawodach o charakterze lokalnym i regionalnym, odnosząc w nich liczne sukcesy.

COŚ DLA RODZICÓW:

Nasza Szkoła jest przyjazna nie tylko dla uczniów. Na życzliwą i miłą współpracę, a w razie potrzeby - na fachową pomoc i wsparcie - mogą liczyć także rodzice. Organizujemy dla nich spotkania szkoleniowo - instruktażowe oraz warsztaty z zakresu nauczania, wychowania, profilaktyki i terapii. Pomagamy im nawiązać współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się poradnictwem i specjalistyczną pomocą rodzinom i dzieciom, m. in. Poradnią Psychologiczo - Pedagogiczną, Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON. Nasi rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, a także mają szansę działać w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.

NASZE NAJMOCNIEJSZE STRONY:
 • kształcimy osoby niepełnosprawne już od 30 lat
 • posiadamy oddaną swojej pracy, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (w tym nauczycieli przedmiotów, terapeutów, logopedów, rehabilitantów),
 • dostosowujemy metody, formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia,
 • zapewniamy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, naukę języka obcego, obowiązkowe zajęcia sportowe na basenie miejskim, indywidualną terapię,
 • "mało liczne" klasy umożliwiające indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • zapewniamy bezpłatny dowóz uczniów mieszkających na terenie gminy,
 • budynek szkoły dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • bogato wyposażone sale lekcyjne, terapeutyczne, komputerowe,
 • a przede wszystkim miła, ciepła atmosfera panująca w całej społeczności szkolnej.
BAZA NASZEJ SZKOŁY:

Nasza Szkoła posiada:

 • rozległy, ogrodzony, zielony teren z boiskiem do gry w piłkę nożną, boiskiem do piłki siatkowej oraz placem zabaw,
 • działkę ogrodniczą
 • windę oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, które umożliwiają poruszanie się uczniom niepełnosprawnym ruchowo,
 • bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne klasopracownie do nauki poszczególnych przedmiotów
 • nowoczesną pracownię komputerową z stałym dostępem do Internetu
 • kuchnię ze sprzętem AGD
 • świetlicę szkolną
 • bibliotekę szkolną
 • gabinet terapeutyczny
 • nowy gabinet logopedyczny, przystosowany do specjalistycznej diagnozy uczniów z wadami wymowy, słuchu oraz wszechstronnej terapii logopedycznej (również z wykorzystaniem programów multimedialnych)
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • salę gimnastyczną i korekcyjną wraz z siłownią.
MISJA SZKOŁY

Nasza Szkoła powstała po to, aby zapewnić wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny i społeczny dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, przejawiającej specyficzne potrzeby edukacyjne i wychowawcze. Dążymy do tego, aby przygotować naszych uczniów do autonomicznego i aktywnego dorosłego życia. Pragniemy, aby każdy z nich odnalazł swoje miejsce w społeczeństwie i czuł się w nim potrzebny. W celu wypełnienia tak sformułowanej misji Szkoły, wszystkim naszym uczniom oferujemy:

 • gruntowne wykształcenie w zakresie wiedzy ogólnej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum
 • wnikliwą diagnozę każdego ucznia oraz opracowane na jej podstawie indywidualne programy oddziaływania rewalidacyjnego.
  • Prowadzimy: zajęcia logopedyczne korygujące wady wymowy,
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów przejawiających zaburzenia funkcji percepcyjno- motorycznych,
  • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze uzupełniające braki edukacyjne uczniów mających trudności w nauce,
  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • terapię dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
  • terapię pedagogiczną z wykorzystaniem komputera,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • terapię ruchową,
  • terapię manualną,
  • zajęcia profilaktyczne z pedagogiem szkolnym,
  • zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej.
PRACOWNICY SZKOŁY

Wielkim atutem naszej Szkoły są zatrudnieni w niej pracownicy, zarówno pedagodzy, jak i pracownicy administracyjno-obsługowi. Są to ludzie wielkiego serca, których codziennej pracy przyświecają słowa wybitnej patronki szkoły:

"Wpływ wielki wywierać może nauczyciel na losy ludzkości, na życie człowieka.
Im nauczyciel jest wartościowszym człowiekiem i lepiej do pracy przygotowanym
im ma większą dla ludzi życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności
za swoją pracę, tym głębszy zostawia ślad w duszy wychowanka."

M. Grzegorzewska

Grono pedagogiczne posiada specjalistyczne wykształcenie oraz przygotowanie do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. W jego skład wchodzą nauczyciele przedmiotów, pedagodzy resocjalizacji, terapeuci, logopedzi, rehabilitanci. Aby sprostać ideałowi nakreślonemu przez patronkę szkoły systematycznie poszerzają swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną, zdobywają nowe umiejętności na studiach podyplomowych, doktoranckich oraz warsztatach i kursach doskonalenia zawodowego. Pozwala im to na ciągłe doskonalenie warsztatu pracy oraz wprowadzanie nowych metod i form wychowania i nauczania osób niepełnosprawnych..

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie