Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ
tel./fax (18) 266-24-08
www:   http://www.soswnr1.nowytarg.pl
e-mail:   soswnr1@nowytarg.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7786 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

- dla dzieci z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności

PUBLICZNE GIMNAZJUM

- dla młodzieży z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

- cukiernik
- krawiec
- rękodzielnik wyrobów włokienniczych
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie
- kucharz małej gastronomii
- obejmuje kształceniem, wychowaniem
i opieka młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim


UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- profil ogólny
- dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu szczyci się już 35-letnią tradycją. Placówka obejmuje kształceniem dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W skład SOSW Nr 1 wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Nr 9
 • Publiczne Gimnazjum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 • Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym(Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy)
 • Internat

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

Program szkoły umożliwia kształtowanie sprawności manualnych poprzez zwiększoną ilość godzin techniki i wychowania fizycznego. Realizowana tematyka zajęć ukierunkowuje uczniów do wyboru i zdobycia najbardziej odpowiedniego dla nich zawodu.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość:

 • korzystania z bezpłatnych podręczników do wszystkich przedmiotów
 • nieodpłatnego zakwaterowania
 • odpłatnego całodziennego wyżywienia w Ośrodku (internacie)

Podstawowymi formami prowadzonej działalności dydaktyczno–wychowawczej są obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz indywidualne zajęcia specjalistyczne. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną posiadającą wykształcenie kierunkowe i specjalistyczne.

Wszystkim uczniom naszej szkoły zapewniamy opiekę:

 • terapeuty – który usprawnia i wspomaga ogólną sprawność psychoruchową, manualną, grafomotoryczną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwija orientację w schemacie własnego ciała
 • logopedy – który zajmuje się korektą wad wymowy
 • psychologa – który prowadzi bieżącą ocenę psychologiczną

Zajęcia w szkole odbywają się w estetycznie urządzonych i metodycznie wyposażonych klasach, gabinetach rewalidacji indywidualnej, salach gimnastycznych i terenie. Dzieci mają możliwość korzystania z biblioteki, świetlicy, pracowni komputerowej, pomieszczeń do nauki własnej z niezbędnym dla ucznia wyposażeniem, sal gimnastycznych ze sprzętem sportowym i rekreacyjnym.

PUBLICZNE GIMNAZJUM

Oferta edukacyjna Publicznego Gimnazjum:

 • wszechstronny rozwój wychowanków
 • przygotowanie do przyszłego samodzielnego życia w zintegrowanym społeczeństwie
 • tworzenie właściwych warunków wychowawczych, zdrowotnych i bytowo-materialnych
 • organizacja właściwego procesu rewalidacji dzieci i młodzieży
 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna, resocjalizacyjna i rehabilitacyjna
 • świadczenie pomocy materialnej najbardziej potrzebującym wychowankom
 • współpraca z rodzicami oraz prawnymi opiekunami w zakresie nauczania i wychowania

Uczniowie mają zapewnioną:

 • opiekę pielęgniarki
 • bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej

Wszystkim uczniom gimnazjum zapewniamy opiekę:

 • terapeutyczną - rozwijającą percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną i grafomotoryczną

 • rehabilitacyjną - kompensującą braki w zakresie rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej (gimnastyka korekcyjna)
 • logopedyczną - korygującą wady wymowy, kształtującą percepcję słuchową
 • psychologiczną - wystawianie bieżącej oceny psychologicznej oraz opinii dla absolwentów ubiegających się o uzyskanie stopnia niepełnosprawności

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5

Za główny cel

stawiamy sobie przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej i do w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Oferujemy:

Atrakcyjne miejsca praktyk w warsztatach szkolnych oraz w instytucjach zlokalizowanych na terenie Nowego Targu i powiatu nowotarskiego. W zawodzie fryzjer praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach fryzjerskich, na podstawie umów zawieranych przez pracodawców z pracownikami młodocianymi.

Umożliwiamy:

Zdobycie umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz suplementu do dyplomu, zwanego „europassem”, po zdaniu egzaminu.

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Za główny cel

Stawiamy sobie wyrównanie szans edukacyjnych naszych wychowanków oraz przygotowanie ich do życia społecznego i zawodowego.

Oferujemy:

Kompetentną kadrę pedagogiczną, indywidualizację nauczania, edukację w małych zespołach klasowych (do 16 osób), bogatą w księgozbiór bibliotekę, nowoczesną pracownię komputerową, przyjazną atmosferę pracy.

Umożliwiamy:

Zdobycie umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz naukę języka angielskiego i włoskiego. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym. W zakresie rozszerzonym nauczamy przedmiotów język polski i geografia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie