Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Jana Pawła II

ul. Wolności 24, 28-221 Osiek
tel. (15) 867-12-01
www:   http://www.zsosiek.ple-mail:   zsosiek@gmail.com


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5247 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

- nauka języka angielskiego
- zajęcia z rytmiki
- zajęcia w kole ekologicznym i teatralnym
- opieka logopedy, pedagoga

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- zajęcia pozalekcyjne
- świetlica szkolna
- "Szkoła bez przemocy"
- pracownia komputerowa
- zajęcia sportowe
 

GIMNAZJUM

- wysoki poziom nauczania
- biblioteka, centrum multimedialne
- pracownia językowa
- gazetka szkolna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- profil humanistyczny
- profil matematyczno-przyrodniczy
- język angielski oraz do wyboru niemiecki lub rosyjski

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


ZAOCZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- dwuletnia nauka zakończona egzaminem maturalnym

Program Wychowawczy naszej placówki opiera się na wartościach:
 • prawda i mądrość – w poznawaniu i rozumieniu świata, człowieka, wartości i sensu życia
 • miłość i tolerancja – rozumianych jako kreowanie wzrastania w człowieczeństwie, kształtowanie humanizmu i humanitaryzmu
 • wolność – w dokonywaniu wyborów w zgodzie z prawdą swojego życia, w wierności wyznawanym wartościom, również poprzez stworzenie warunków dla postaw twórczych i poszukujących
 • szacunek – do siebie i innych, kształtowanie podmiotowych relacji międzyludzkich, odpowiedzialności za siebie i innych

Wychowanie w naszej szkole ma charakter:
 • integralny - dążymy do rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia: fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej
 • personalistyczny – w centrum zainteresowania stawiamy osobę ucznia
 • indywidualny – uwzględniamy indywidualne możliwości psychiczne ucznia, biorąc pod uwagę tempo nauczania, dobór treści i metod

Cele pracy wychowawczej

Nadrzędnym celem wychowawczym jest wspieranie rodziców i opiekunów w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Do najważniejszych celów pracy wychowawczej należy stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia w wymiarze fizycznym, psychicznym, intelektualnym, moralnym, duchowym i społecznym.

Oznacza to w szczególności:
 • przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi
 • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz szacunku dla tradycji patriotycznych
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • kształtowanie dbałości o mienie społeczne
 • promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • wdrażanie zasad kultury osobistej
 • uświadamianie istniejących zagrożeń i przeciwdziałanie im
 • przygotowanie do podjęcia decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia się i pracy zawodowej
 • rozwijanie zainteresowań

Absolwent w naszej szkole swój system wartości opiera na: miłości, mądrości, bezpieczeństwie i poszanowaniu tradycji.

Powinien on:
 • być przygotowanym do życia w społeczeństwie i w rodzinie
 • umieć porozumiewać się i współpracować z innymi
 • znać i szanować historię, kulturę i tradycję narodową z ich regionalnym bogactwem
 • być przygotowanym do samokształcenia i podjęcia dalszej edukacji lub pracy zawodowej
 • umieć żyć w atmosferze tolerancji, szacunku i godności dla siebie i drugiego człowieka
 • być kreatywnym
 • znać języki obce, umieć posługiwać się nimi i być przygotowanym do życia w zintegrowanej Europie
 • umieć dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje
 • być wrażliwym na piękno przyrody i mieć poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
 • umieć posługiwać się nowoczesnymi środkami informatycznymi, łącznie z Internetem

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie