Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
International School of Poznan

ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań
tel. (61) 646-37-69, fax +48 (61) 646-37-65
kom. 501-437-275
www:   http://www.isop.pl
e-mail:   info@isop.pl
iwonarichter@o2.pl
iwona.richter@isop.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 22922 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE

- realizacja treści programowych gimnazjum
  po polsku w zwiększonej o 50%
  liczbie godzin

- stopniowe wprowadzanie nauczania
  w języku angielskim

- język angielski 8-9 godz./tyg.: realizacja
  programu licealnej klasy wstępnej "0"

- język niemiecki lub hiszpański
  2 godz./tyg. od klasy II

Absolwenci mają prawo do kontynuowania nauki w programie licealnym Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme).


PROGRAM DYPLOMOWY - MATURA MIĘDZYNARODOWA

- biura rekrutacyjne uczelni wyższych
  całego świata zabiegają o absolwentów
  IB, wiedząc jakich dobrych studentów
  mogą pozyskać dla swojej uczelni

 

Program PYP - SZKOŁA PODSTAWOWA

- The Primary Years Programme /PYP/
- dla uczniów w wieku od 4 do 11 lat
- sześć ścieżek tematycznych, które
  pozwalają im zdobyć wiedzę
  i umiejętności, a także zrozumieć
  współzależności  między nimi
Zapraszamy do punktu przedszkolnego International School of Poznan


Program MSP - GIMNAZJUM

- The Middle School Programme /MYP/
- dla uczniów w wieku od 10 do 16 lat
- 8 grup przedmiotowych i trzy zasady,
  które stanowią fundamenty programu:
 • wszechstronnego kształcenia
 • świadomości międzykulturowej
 • komunikacji stanowią


KLASA WSTĘPNA LICEUM ("zerówka")

- rok nauki poświęcony kształceniu języka
  angielskiego, przygotowujący uczniów
  do podjęcia nauki w programie licealnym
  Matury Międzynarodowej (International
  Baccalaureate Diploma Programme) lub
  w liceach dwujęzycznych

- intensywny kurs języka angielskiego
- przedmioty ogólnokształcące

W kwietniu 2008 szkoła została autoryzowana przez IBO do prowadzenia licealnego programu Matury Międzynarodowej (Diploma Programme).
W grudniu 2010 szkoła została autoryzowana przez IBO do prowadzenia programu szkoły podstawowej (Primary Years Programme).

The International School of Poznan zapewnia międzynarodowy program edukacyjny o wysokim poziomie nauczania, którego nadrzędnym celem jest przygotowanie do życia wartościowych "obywateli świata".

Placówka promuje aktywne nauczanie na wysokim poziomie w przyjaznych i bezpiecznych dla ucznia warunkach. Pomaga także uczniom stać się odpowiedzialnymi i wrażliwymi członkami narodowej i międzynarodowej społeczności.

Szkoła zachęca uczniów do podejmowania działań mających na celu zdobycie wiedzy i nauczenia się samodzielnego myślenia poprzez:
  
 • wszechstronny rozwój w zakresie kultury, nauki języków i życia w społeczeństwie
 • nacisk na poznanie i kształtowanie uniwersalnych wartości humanistycznych
 • stymulowanie aktywnych postaw w procesie edukacji mających na celu osiągnięcie satysfakcji z poznania
 • wyposażenie ucznia w umiejętności konieczne do zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach nauki
 • stosowanie różnorodnych metod pedagogicznych, dopasowanych do potrzeb ucznia
 • zapewnienie właściwych form oceniania

PROGRAM DYPLOMOWY - MATURA MIĘDZYNARODOWA

Wymagania Programu Dyplomowego:
Trzy lub cztery z wybranych przedmiotów uczeń realizuje na poziomie wyższym /Higher Level/ i odpowiednio trzy lub dwa na poziomie średnim /Standard Level/. Na nauczanie przedmiotów na poziomie wyższym przeznacza się 6 godzin tygodniowo, na poziomie średnim 4 godziny.

TOK - /Theory of Knowledge - teoria wiedzy/ - przedmiot obowiązkowy , gdzie uczeń zapoznaje się z metodami analizy informacji i logiki praktycznej, nabywając umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia.

CAS - /Creativity Action Service/ - stanowi integralną część programu, w ramach którego uczeń zobowiązany jest do podejmowania szeregu pozalekcyjnych zadań dowodzących jego ogólnego rozwoju twórczego, aktywności fizycznej i umiejętności niesienia pomocy innym. Ta część programu służy kształceniu ludzi odpowiedzialnych i wrażliwych.

EE - /Extended Essay - esej rozszerzony/ - oprócz szeregu zadań uczeń, by wypełnić wymogi egzaminacyjne, musi napisać esej badawczy (na poziomie pracy licencjackiej) z wybranej dziedziny liczący 4000 słów /ok.16 stron znormalizowanego maszynopisu/, który ma sprawdzić umiejętność samodzielnego analizowania problemu, wyciągania wniosków, formułowania i precyzowania myśli. Esej ten spełnia wymogi pracy naukowej.

Ocenianie wewnętrzne
Podczas trwania kursu uczniowie piszą i wykonują prace z poszczególnych przedmiotów, prowadzą badania, wykonują doświadczenia, które są następnie przez nich analizowane, opisywane i oceniane przez nauczycieli; zdają również egzaminy ustne z języków (ojczystego i obcego). Są to tzw. internal assesments (prace oceniane wewnętrznie przez nauczyciela; ocena jest następnie weryfikowana przez egzaminatora zewnętrznego, który sprawdza rzetelność ocen wystawionych przez nauczyciela prowadzącego). Uczeń może uzyskać od 25% – 50% oceny końcowej – dyplomowej za prace wykonane w trakcie kursu.

Ocenianie zewnętrzne – egzamin dyplomowy – matura
W sesji egzaminacyjnej (maj) przez ok. 3 tygodnie abiturienci składają pisemne egzaminy w języku angielskim z 6 przedmiotów. Każdy egzamin podzielony jest na dwie lub trzy części, pisane w różnych terminach (w sumie ok. 30 godzin egzaminów dla każdego abiturienta). Kryteria oceny wszystkich części egzaminu zamieszczone są w syllabusach przedmiotowych. Są one powszechnie dostępne, służą nauczycielowi podczas układania programu, a uczniom pomagają dostosować się do wymogów egzaminacyjnych (uczeń musi znać kryteria oceny).

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Matura Międzynarodowa /International Baccalaureate jest najlepszym programem w świecie na poziomie szkolnictwa średniego, funkcjonującym od roku 1968. Program Matury Międzynarodowej jest wyważonym kompromisem pomiędzy systemem nauczania preferującym daleko posuniętą specjalizację a nauczaniem o bardziej ogólnym profilu. Istotnym elementem programu jest aspekt praktyczny - nacisk na kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej.

Absolwenci z dyplomem IB są studentami poszukiwanymi przez renomowane uczelnie wyższe w całym świecie. Akredytacja szkoły do programu IB poddana jest surowym zasadom, a autoryzacja w programie stanowi swoisty znak międzynarodowy jakości edukacyjnej danej placówki.

Program IB jest przeznaczony dla wysoce motywowanych, ambitnych uczniów, którzy poza dążeniem do doskonałości w sferze dokonań akademickich czują potrzebę refleksji nad pojęciami takimi jak prawda, dobro czy służba innym.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkolne kółka zainteresowań:

 • basen
 • kółko języka niemieckiego
 • kółko sportowe
 • kółko języka hiszpańskiego
 • kółko plastyczne
 • kółko muzyczne
 • kółko szachowe
 • kółko naukowe
 • kółko filmowe
 • kółko informatyczne
 • klub sztuk walki

Obiekty sportowe szkoły przy ul. Taczanowskiego: sala gimnastyczna + boiska do piłki nożnej i koszykówki.
Inne obiekty: sala sportowa oraz basen w Gimnazjum 54 przy ul. Newtona 2 (ok. 700 m od budynku szkoły przy ul. Taczanowskiego).
Wycieczki rekreacyjne i edukacyjne (np. sporty zimowe w Karpaczu i w Alpach (obóz narciarski, snowboardowy), obóz językowy nad jeziorem, dla dzieci starszych tj. powyżej 14 lat sześciotygodniowy obóz w USA).
Sztuka/Muzyka: zajęcia zgodnie z programem nauczania oraz zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne dla zainteresowanych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie