Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

Szczaniec 75, 66-225 Szczaniec
tel. (068) 341-02-18
www:   http://www.szczaniec.strefa.pl
e-mail:   gimnazjum_szczaniec@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2510 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Szczańcu

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- realizowanie projektów edukacyjnych
- nauka dwóch języków (angielskiego, niemieckiego)
- szkoła bez przemocy

PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 1 w Szczańcu

- przygotowanie do nauki w szkole ponadgimnazjalnej
- realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych
- nauka dwóch języków (angielskiego, niemieckiego)
- biblioteka, świetlica, stołóka
- sala gimnastyczna i stadion sportowy
- sala widowiskowa i kinowa
- scena plenerowa

Nasza szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kształtujemy takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im w przezwyciężaniu trudności. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształcimy młodzież, która wyposażona w wiedzę i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym.

Zadania szkoły:

 • wyposażanie naszych uczniów w wiedzę, umiejętności i przygotowanie uczniów do dalszej nauki w gimnazjum
 • promuje zdrowy styl życia, preferuje życie bez nałogów, prawidłowe odżywianie, uprawianie sportu i rekreacji na świeżym powietrzu
 • wzmacnia poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej, umożliwia uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej, dbającą o czystość mowy ojczystej i kulturę języka
 • wspiera twórcze działania i inicjatywy uczniów
 • umożliwia wzrastanie w duchu tolerancji oraz poczuciu szacunku do siebie i innych
 • kształtuje człowieka wrażliwego, gotowego do bezinteresownej pomocy, pozytywnie nastawionego do świata i ludzi
 • troszczy się o rozwój zainteresowań dzieci i organizację ich czasu wolnego
 • uwzględnia w planowaniu pracy opinie rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania
 • podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej

Realizacja projektów edukacyjnych

Projekt „Na tropach skarbu szczanieckiej przyrody” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczańcu przedstawiał wizję ochrony przyrody oraz działania rozbudzające potrzebę kontaktu z nią. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz zajęć przyrodniczo-plastycznych, redakcyjno-teatralnych, informatyczno-fotograficznych, z edukacji regionalnej, a także językowych, w czasie których uczniowie rozwijali swoje zainteresowania. Organizowane były wyjazdy na basen, do teatru oraz koncerty w filharmonii, a także wycieczki turystyczne piesze i rowerowe, poznając przyrodę najbliższej okolicy. W ramach działań zorganizowano turniej przyrodniczy oraz sportowy.

Projekt „Pokaże mapa brudną twarz świata” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczańcu zakładał dostarczenie inspiracji do organizowania zajęć pobudzających myślenie ekologiczne, by poprzez zaplanowane działania wpłynąć na świadomość uczniów oraz dorosłych. W ramach projektu organizowano zajęcia logopedyczne, wyrównawcze i korekcyjne, zbierano informacje o znaczeniu ekologii i roli człowieka, o stanie środowiska w naszej małej Ojczyźnie, o miejscach zagrożonych zanieczyszczeniem i dewastacją w Gminie, poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach, organizowanie wystaw plastyczno-fotograficzno-literackich z poczynionych obserwacji. Zorganizowaliśmy również wycieczki podczas których uczniowie poznali zasady segregacji śmieci, a także poszerzyli wiedzę o sposobach ochrony środowiska naturalnego. Ponadto uczestniczyli w wycieczkach pieszych i rowerowych, szukając zabytków przyrody, a także miejsc zagrożonych zanieczyszczeniem i dewastacją.

Absolwent naszej szkoły jest:

 • mądry życiowo, odpowiedzialny za to co mówi, robi
 • twórczy - podejmujący działania przedsiębiorcze
 • umie komunikować się, posiada zdolność uważnego słuchania i mówienia, respektując normy i zasady współżycia społecznego
 • tolerancyjny - respektuje odmienność i inność drugiego człowieka, jest wyrozumiały
 • kulturalny - z szacunkiem odnosi się do innych ludzi
 • wrażliwy - widzi problemy innych, stara się bezinteresownie pomagać
 • pozytywnie nastawiony do świata i ludzi
 • umie sobie radzić w trudnych sytuacjach, akceptuje i naśladuje pozytywne wzorce zachowania
 • rozumie potrzebę zdobywania wiedzy
 • posiada umiejętność bycia z "naturą", docenia wartość przyrody dla człowieka
 • preferuje zdrowy styl życia

GIMNAZJUM

Zadania szkoły

 • dba o wysoki poziom i profesjonalizm pracy pedagogicznej, zatrudniającą wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, przestrzegających zasad etyki zawodowej
 • praca w atmosferze odpowiedzialności uczciwości i dążenia do sukcesu, towarzyszącą uczniowi w drodze do poznania i spełnienia siebie
 • dba o współpracę nauczycieli, uczniów i rodziców
 • wzmacnia poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej, umożliwiającą uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej, dbającą o czystość mowy ojczystej i kulturę języka
 • współpracuje ze społecznością lokalną, gotową do wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu i kraju
 • kształtuje człowieka wrażliwego, gotowego do bezinteresownej pomocy, pozytywnie nastawionego do świata i ludzi
 • szanuje prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i twórczego myślenia oraz uczy szacunku dla siebie i innych
 • promuje zdrowy styl życia, a zatem preferującą życie bez nałogów, prawidłowe odżywianie, uprawianie sportu i rekreacji na świeżym powietrzu

Realizacja projektów edukacyjnych

Projekt „Pod Lupą – Studio Dziennikarskie” realizowany w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Szczańcu, to odpowiedz na potrzeby i zainteresowania, uczniów. W ramach projektu nabyliśmy umiejętności dziennikarskie, redakcyjne, plastyczno reklamowe, językowe, fotograficzno-informatyczne, radiotechniczne, uruchomiliśmy szkolny radiowęzeł, nagrywaliśmy audycje radiowe, stworzyliśmy ulotkę informacyjno-reklamową o naszym gimnazjum oraz prezentacje multimedialną, zorganizowaliśmy wystawy fotograficzne oraz plakaty reklamowych, rozpoczęliśmy wydawanie szkolnej gazetki „Pod Lupa”. Braliśmy udział w warsztatach z profesjonalnym dziennikarzem i fotografikiem. Pracę dziennikarza radiowego i prasowego poznamy u źródła uczestnicząc w wycieczkach do Radia Zachód i Gazety Lubuskiej.

Projekt "Sięgnąć po sukces" zakłada przygotowanie uczniów gimnazjum do świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz efektywnego zarządzania czasem wolnym, a także rozwijania wśród uczniów umiejętności niezbędnych do adaptowania się do ciągłych zmian w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Projekt realizowany jest we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Szczańcu oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi, a także partnerem zagranicznym.
Uczniowie gimnazjum poznawać będą podstawy przedsiębiorczości, zasady funkcjonowania lokalnego rynku pracy na terenie gminy, a także rozwijać umiejętności porozumiewania się w językach obcych i posługiwania się technologią informacyjną. Istotnym elementem projektu będzie opracowanie i realizowanie przez uczniów indywidualnych i grupowych projektów edukacyjnych dotyczących lokalnego środowiska i tematyki rynku pracy. W trakcie realizacji projektu organizowane będą imprezy, konkursy, debaty, prezentacje z udziałem społeczności lokalnej, władz samorządowych. Specjalne prezentacje multimedialne przygotowane zostaną przez uczniów dla osób bezrobotnych z terenu gminy. Uczniowie zajmą się również promocją walorów gminy Szczaniec i edukacją regionalną, dokumentując obiekty wspólnie ze szkołą podstawową i partnerem zagranicznym.

Absolwent naszej szkoły jest:

 • człowiekiem prawym, wrażliwym na potrzeby innych
 • dba o swój rozwój intelektualny. odczuwa potrzebę korzystania z dóbr kultury
 • zna techniki uczenia się i umie je wykorzystywać
 • umie odnaleźć swoje miejsce w grupie i z nią współpracować
 • swobodnie komunikuje się z innymi ludźmi
 • posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym
 • potrafi korzystać z technologii informatycznej
 • dba o środowisko naturalne, docenia wartości przyrody dla człowieka
 • zna swoje prawa i obowiązki, umie je egzekwować i respektować
 • preferuje zdrowy styl życia, jest świadomy konsekwencji uzależnień i potrafi być asertywny
 • odczuwa więź z najbliższym otoczeniem, czuje się współgospodarzem
 • zdolny do dojrzałego patriotyzmu, polegającego na przywiązaniu do narodowej tradycji, krytycyzmu w osądzie przeszłości historycznej, poczucia odpowiedzialności za losy własnej ojczyzny
 • rozumie i akceptuje zasady demokracji w życiu społecznym i przygotowuje się do roli dojrzałego obywatela


Organizacje i kluby:

 • Samorząd Uczniowski
 • Rzecznik Praw Ucznia
 • Koło Teatralne
 • Klub Szachowy
 • Aktyw biblioteczny
 • Szkolny Klub Ligi Ochrony Przyrody
 • Uczniowski Klub Sportowy
 • Grupa flecistów
 • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
 • Szkolna Agencja Informacji Zawodowej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie