Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 16

im. Wandy Szuman w Toruniu

ul. Dziewulskiego 2, 87-100 Toruń
tel. (056) 648-19-72
www:   http://www.zs16torun.edupage.org
e-mail:   zs16torun@zs16torun.win.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6302 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM NR 16
(z oddziałami integracyjnymi)

- dbałość o dobro ucznia
- ciekawe zajęcia pozalekcyjne
- dobrze wyposażone pracownie

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana i troskliwa kadra pedagogiczna
- szkoła bezpieczna
- klasy integracyjne

Oddziały przedszkolne

Jak pracujemy w zerówce?

Przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole korzystamy z serii książek Stanisławy Łukasik, Heleny Petkowicz, Stanisława Karaszewskiego "Wesoła szkoła sześciolatka". Ponadto realizujemy następujące programy w zerówce:
 • Międzynarodowy Program "Przyjaciele Zippiego", który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci,
 • Edukacja Zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli, Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska. DKW – 4013 – 9/01,
 • "Czyste powietrze wokół nas". Program edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych, Janusz Szymborski i inni.

W ciągu roku szkolnego dzieci poznają 23 litery, cyfry 0 – 10. Zajęcia z 6 – latkami Prowadzimy w formie zabawowej, ćwiczymy analizę i syntezę słuchową, spostrzegawczość wzrokową i orientację przestrzenną.

Kształtowanie pojęć matematycznych łączymy z działaniem, zabawą, manipulacją i ruchem. Najpierw uczymy dzieci pojęć a później wprowadzamy symbole, które to pojęcie oznaczają.

Dzieci poznają dni tygodnia, pory roku, pory dnia, porównywanie ciężaru, figury geometryczne i odmierzanie czasu.

Oprócz codziennych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dzieci uczestniczą w:

 • zajęciach rytmicznych (opłata na miesiąc 6zł),
 • religii (bezpłatnie,
 • języka angielskiego (opłata na miesiąc 20zł).

Wychodzimy m.in. do teatru, kina muzeum, Planetarium, Ogrodu Zoobotanicznego. Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach dostosowanych do ich możliwości.

Jakie są główne zadania naszej pracy z dziećmi?

 • przygotowanie do nauki czytania,
 • przygotowanie do nauki pisania poprzez rozwój grafomotoryczny,
 • kształtowanie zachowań prospołecznych,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami,
 • zachęcanie do podejmowania wyzwań,
 • utrwalanie wiary we własne możliwości i poczucie własnej wartości,
 • wzbogacanie języka i kształcenie umiejętności ładnego wypowiadania się,
 • wdrażanie do obowiązków szkolnych.
Absolwent zerówki potrafi:
 • porównywać, klasyfikować, uogólniać, analizować, systematyzować, wnioskować,
 • wyjaśniać swój tok myślenia (dowodzić),
 • kompleksowo spostrzegać (środowisko),
 • dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe,
 • poszukiwać różnych rozwiązań jednego problemu (myślenie twórcze).

Klasy I - III

Absolwent klas I - III SP w Zespole Szkół nr 16 w Toruniu
 • Umie uczyć się i korzystać z różnych źródeł wiedzy
 • Akceptuje siebie i jest pozytywnie nastawiony do świata
 • Dużo wie o swojej "małej Ojczyźnie"
 • Właściwie zachowuje się wobec osób słabszych, starszych i niepełnosprawnych
 • Ma przyjaciół, z którymi chętnie się bawi i uczy oraz potrafi współdziałać w grupie
 • Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce, a swoje zainteresowania rozwija uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych
 • Jest otwarty i tolerancyjny
 • Potrafi sobie poradzić w różnych trudnych sytuacjach i udzielić pierwszej pomocy
 • Jest świadomy czychających zagrożeń i wie jak dbać o swoje zdrowie i rozwój fizyczny

Klasy IV - VI

Atuty szkoły:
 • Wykształcona, doświadczona, przyjazna i otwarta na problemy młodzieży kadra. Odpowiednia baza lokalowa.
 • Istnienie klas integracyjnych.
 • Lokalizacja szkoły w centrum osiedla.
 • Miła i przyjazna atmosfera.
 • Czysta szkoła, wolna od uzależnień.
 • Właściwa współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

Gimnazjum

Nasza oferta:
 • Nasza szkoła jest miejscem radosnego i dobrego przeżywania młodości.
 • Zapewniamy młodzieży jak najlepsze warunki do zdobycia odpowiednich umiejętności i wiedzy.
 • Umożliwiamy młodzieży pełny i wszechstronny rozwój, moralny, społeczny, emocjonalny i fizyczny.
 • Podczas zajęć wprowadzamy aktywne metody nauczania.
 • Realizujemy ciekawy program informatyki.
Oferujemy uczniom:
 • Dobrze wyposażone pracownie (chemiczna, fizyczna, biologiczna, informatyczna), bibliotekę i czytelnię, świetlicę, salę gimnastyczną, basen).
 • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne.
 • Dostęp do Internetu.
 • Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy wszechstronny rozwój poprzez szereg zajęć usprawniających.
 • Zajęcia rewalidacyjne (w tym usprawniania widzenia, orientacji przestrzennej).
 • Zajęcia komputerowe.
 • Terapia zajęciowa dla dzieci niepełnosprawnych i rodziców (zajęcia popołudniowe).
 • Zajęcia terapeutyczne.
Misją naszej szkoły jest:
 • Wszechstronny rozwój osobowości uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań.
 • Dążenie do twórczego rozwoju indywidualności młodzieży.
 • Przygotowanie do dalszego etapu kształcenia.
 • Wychowanie w przyjacielskiej, pełnej zaufania atmosferze młodego pokolenia, umiejętnie współżyjącego w grupie społecznej.
 • Wpojenie młodzieży tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, dla jego odmienności, odpowiedzialności oraz wrażliwości na otaczający świat.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, w duchu poszanowania tradycji i kultury narodowej.
 • Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu własności wspólnej i dbałości o środowisko naturalne.
 • Wychowanie wolne od uzależnień, kształtujące wśród młodych ludzi nawyki dbałości o zdrowie i aktywność fizyczną.
 • Wychowanie samodzielnie myślących, kulturalnych, wrażliwych ludzi, umiejących wyrażać własne opinie i podejmować właściwe decyzje, służących zawsze pomocą innym.

Więcej informacji na naszej stronie Internetowej

Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie