Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 8

im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń
tel. (056) 648-56-70
www:   http://www.szkola8.torun.ple-mail:   szkola8@szkola8.torun.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7080 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

- proponowana jest klasa sportowa - pływanie
- przygotowanie do aktywnego, odpowiedzialnego
  uczestnictwa w życiu społecznym

- dobra opinia szkoły w środowisku
- przygotowuje do przyszłości
- dobra, przyjacielska atmosfera
- nowoczesne kształcenie
 

GIMNAZJUM NR 8

- język angielski, język francuski
- pracownia informatyczna z Internetem
- szereg zajęć pozalekcyjnych
- basen, sala gimnastyczna, boisko
- stołówka
- wycieczki, obozy wakacyjne
- współpraca z innymi szkołami i instytucjami
- opieka pedagoga, psychologa, pielęgniarki
- dobrze dobrana kadra pedagogiczna

Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Uwzględniamy w naszej pracy potrzeby, zainteresowania, ale też możliwości dzieci i ich rodziców. Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie zadań.

Uczniowie naszej szkoły:
 • pogłębią swoją wiedzę o szkole, dzielnicy, mieście, regionie i kraju
 • rozumieją i wyjaśniają związki własnego życia, rodziny z szerszą rzeczywistością i środowiskiem lokalnym
 • będą znali znaczenia pojęć; obywatel, demokracja samorządność, tożsamość narodowa, społeczna, kulturowa, społeczność, ojczyzna, naród
 • potrafią projektować ulepszenia w funkcjonowaniu klasy, szkoły, najbliższego otoczenia
 • będą przestrzegać obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Szkoły
 • będą świadomymi Europejczykami
 • zwiększą inicjatywę, aktywność i samodzielność we wspólnym organizowaniu imprez klasowych: uroczystości, świąt, wycieczek; w podjęciu pracy dla wspólnych korzyści
 • poprawią komunikację w relacjach uczeń - nauczyciel, uczeń - uczeń, rodzic - uczeń
 • przyswoją metody i techniki negocjacyjne w rozwiązywaniu konfliktów i problemów społecznych
 • nabędą umiejętność i uzasadniania swoich wyborów, prezentacji własnych poglądów i słuchania racji innych
 • będą potrafili przewidywać i wyjaśniać skutki podjętej decyzji własnej i innych osób
 • będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce
 • będą dbać o swoje zdrowie
 • nabędą umiejętność mówienia nie na wszelkie patologiczne propozycje zachowań
Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. Terapia logopedyczna
  Zajęcia prowadzi logopeda. Przeznaczone są one dla uczniów z wadami wymowy i specyficznymi trudnościami w mówieniu, czytaniu i pisaniu.
 2. Socjoterapia
  Przeznaczona jest dla uczniów, u których zaburzenia zachowania znacznie utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych. Zajęcia odbywają się w małych grupach rówieśniczych. Realizowane podczas zajęć ćwiczenia umożliwiają odreagowanie napięć emocjonalnych, wypracowanie nowych, społecznie akceptowalnych zachowań oraz zmianę obrazu własnej osoby.
 3. Pomoc psychologiczna
  Skierowana jest do wszystkich uczniów, którzy nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie z jakimś problemem czy też trudną sytuacją, niezależnie od tego, czy dotyczy to sytuacji szkolnej czy rodzinnej. Pomoc psychologiczna może występować w formie poradnictwa bądź terapii i obejmuje co najmniej kilka spotkań podczas których, pracuje się wspólnie nad rozwiązaniem zgłoszonego problemu lub poradzeniem sobie z trudną sytuacją.
 4. Zajęcia psychoedukacyjne
  Prowadzone są przez psychologa bądź pedagoga szkolnego - w grupach klasowych i obejmują różnorodną tematykę od integracji zespołu klasowego - "Czuję się dobrze w swojej klasie" poprzez poradnictwo zawodowe - "Rozpoznaj swoje predyspozycje zawodowe" po profilaktykę uzależnień - "Jestem wolny od uzależnień". Zajęcia mogą mieć charakter interwencyjny i wówczas przygotowywane są dla określonego zespołu klasowego pod kątem zgłoszonego przez uczniów, wychowawcę bądź rodziców problemu.
 5. Pomoc pedagogiczna i poradnictwo wychowawcze.
  Obie formy działalności pomocowej mają w pierwszej kolejności umożliwić rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, a następnie pomóc w określeniu odpowiednich form i sposobów udzielania im wsparcia.
 6. Poradnictwo zawodowe
  Przeznaczone dla gimnazjalistów, zwłaszcza klas trzecich, niezdecydowanych co do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia lub też pragnących upewnić się co do trafności dokonanego wyboru. Poradnictwo ma zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i jest prowadzone przez szkolnego psychologa Atutem poradnictwa indywidualnego jest możliwość pogłębionej diagnozy psychologicznej posiadanych uzdolnień i predyspozycji.

W naszej szkole uczą wysoko wykwalifikowani, kreatywni nauczyciele. Dzięki twórczemu i odpowiedzialnemu podejściu nawiązują dobre kontakty z dziećmi, pozyskują ich zaufanie i sympatię.

Wszystkim uczniom zapewniamy odpowiednią bazę lokalową i dydaktyczną. Kształtujemy u wychowanków poczucie odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur.

GALERIA

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie