Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Bartłomieja Nowodworskiego

ul. Pocztowa 8a, 89-500 Tuchola
tel. (052) 336-38-50
www:   http://www.lo.tuchola.ple-mail:   lo@tuchola.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10609 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

LICEUM PROFILOWANE

- zarządzanie informacją
- socjalny
- ekonomiczno - administracyjny

GIMNAZJUM POWIATOWE

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

- klasa medyczna - biologia, chemia, fizyka
- klasa przyrodnicza - biologia, chemia,
geografia

- klasa humanistyczno - medialna - język
polski, historia, wiedza o kulturze, wos

- klasa społeczno - prawna - historia, wos,
geografia

- klasa lingwistyczna - język angielski, język
niemiecki, język polski

- klasa geograficzno - językowa - język
angielski, geografia

- klasa matematyczno -geogfraficzna -
matematyka, geografia

- klasa politechniczna - matematyka, fizyka,
informatyka


Charakterystyka kierunków

KLASA MEDYCZNA

Jeśli:

 • interesujesz się naukami przyrodniczymi,
 • fascynują Cię różne dziedziny nauk medycznych,
 • interesuje Cię budowa i funkcjonowanie komórek i tkanek,
 • intrygują Cię tajemnice budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego,
 • interesują Cię zagadnienia rozwoju psychofizycznego człowieka,
 • lubisz prace badawcze, eksperymenty i ćwiczenia laboratoryjne,
 • ważne są dla Ciebie problemy ochrony zdrowia.
W klasie medycznej:
 • rozwiniesz swoje zainteresowania przyrodniczo - medyczne,
 • nauczysz się obserwować i wyjaśniać zjawiska i procesy zachodzące w komórkach i tkankach,
 • poznasz budowę i zasady funkcjonowania organizmu ludzkiego, a także kolejne etapy jego rozwoju,
 • nauczysz się technik pracy laboratoryjnej, prowadzenia eksperymentów i doświadczeń naukowych,
 • zdobędziesz umiejętności opracowywania, interpretowania i prezentowania wyników swoich badań,
 • poszerzysz swoją wiedzę o problemach zdrowia człowieka,
 • dobrze przygotujesz się do studiów medycznych na wydziale lekarskim, a także do nauki na kierunkach : farmacja, stomatologia, psychologia, biotechnologia, biologia, chemia, weterynaria, promocja zdrowia, pielęgniarstwo.
Proponujemy:
 • rozszerzony zakres nauczania biologii, chemii i fizyki,
 • konkretne prace badawcze i doświadczenia laboratoryjne,
 • udział w akcjach i kampaniach prozdrowotnych,
 • warsztaty tematyczne,
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych,
 • możliwość sprawdzenia się w pracy na rzecz innych ludzi ( potrzebujących, chorych), np. w ramach Klubu Wolontariatu.
KLASA PRZYRODNICZA

Jeśli:
 • interesujesz się biologią i chemią i geografią,
 • świat przyrody nie ma dla Ciebie tajemnic,
 • chcesz poznawać najpiękniejsze zakątki najbliższej okolicy oraz kraju,
 • interesują Cię problemy ochrony zdrowia,
 • uważasz, że każdy odpowiada za jakość środowiska, w którym żyje i powinien działać na rzecz jego ochrony,
 • interesują Cię prace badawcze, eksperymenty i ćwiczenia laboratoryjne.
W klasie przyrodniczej:
 • rozwiniesz swoje zainteresowania przyrodniczo - geograficzne,
 • nauczysz się obserwować przyrodę i wyjaśniać zjawiska w niej zachodzące,
 • nauczysz się technik pracy laboratoryjnej, wykonywania eksperymentów i doświadczeń naukowych,
 • zdobędziesz umiejętności opracowywania, interpretowania i prezentowania wyników swoich badań,
 • poszerzysz swoją wiedzę o problemach zdrowia człowieka,
 • dobrze przygotujesz się do studiów medycznych ( wydział lekarski, stomatologiczny, farmacja ), a także na kierunkach: psychologia, biologia, chemia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, biotechnologia, rolnictwo, zootechnika, weterynaria, leśnictwo, turystyka i rekreacja.
Proponujemy:
 • rozszerzony zakres nauczania biologii i chemii,
 • wycieczki przyrodnicze i zajęcia terenowe,
 • warsztaty przyrodnicze w bazie Uniwersytetu Łódzkiego,
 • konkretne prace badawcze i doświadczenia,
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 • współpracę z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym, "Zieloną Szkołą" w Woziwodzie oraz nadleśnictwami,
KLASA HUMANISTYCZNO - MEDIALNA

Jeśli:
 • czytanie książek to Twoje hobby,
 • lubisz analizować dzieła literackie,
 • pasjonują Cię tajemnice przeszłości,
 • masz artystyczną duszę,
 • posiadasz talent literacki, dziennikarski, aktorski, wokalny, pedagogiczny,
 • chętnie uczestniczysz w imprezach kulturalnych i artystycznych,
 • dostrzegasz wokół siebie piękno natury i sztuki,
 • uważasz, że wartości duchowe można i trzeba pielęgnować.
W klasie humanistyczno - medialnej:
 • pogłębisz wiedzę z literatury, kultury i historii,
 • rozwiniesz swoje zdolności artystyczne i literackie,
 • opublikujesz własną twórczość artystyczną,
 • poznasz organizację pracy radia, telewizji, teatru, prasy,
 • dobrze przygotujesz się do studiów polonistycznych, historycznych, prawniczych, psychologicznych, bibliotekarskich, dziennikarskich, artystycznych, pedagogicznych.
Proponujemy:
 • rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie,
 • wycieczki tematyczne,
 • warsztaty dziennikarskie, radiowe, teatralne,
 • różnorodne imprezy kulturalne i artystyczne,
 • opiekę nad młodymi twórcami,
 • promocję młodych talentów na imprezach szkolnych i środowiskowych.
KLASA SPOŁECZNO - PRAWNA

Jeśli:
 • interesują Cię stosunki społeczne oraz zagadnienia prawne,
 • pasjonują Cię wzajemne relacje ludzi jako członków społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych,
 • interesuje Cię rozwój gospodarki,
 • chcesz poznawać świat i go zmieniać,
 • chcesz zarządzać gospodarką,
 • chcesz zmieniać prawo lub nadzorować jego funkcjonowanie,
 • ważne są dla Ciebie zagadnienia komunikacji interpersonalnej.
W klasie społeczno - prawnej:
 • rozwiniesz swoje zainteresowania społeczno - prawne,
 • poznasz normy prawne i warunki ich egzekwowania,
 • nauczysz się analizować i interpretować zjawiska społeczne, prawne, polityczne,
 • zdobędziesz podstawową wiedzę prawniczą przydatną w codziennym życiu,
 • poznasz zasady komunikacji interpersonalnej,
 • nauczysz się świadomie uczestniczyć w życiu społecznym,
 • dobrze przygotujesz się do studiów ekonomicznych i prawno - administracyjnych (prawo, bankowość, finanse, ekonomia, zarządzanie i marketing, stosunki międzynarodowe ), studiów w zakresie nauk społecznych ( komunikacja społeczna, socjologia, politologia, dziennikarstwo, historia, pedagogika, psychologia ), geografii, turystyki i rekreacji.
Proponujemy:
 • rozszerzony zakres nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • spotkania z działaczami społecznymi i prawnikami,
 • rywalizację w konkursach tematycznych,
 • udział w akcjach i kampaniach społecznych,
 • udział w uczniowskiej "Symulacyjnej grze giełdowej".
KLASA LINGWISTYCZNA

Jeśli:
 • interesują Cię języki obce,
 • masz dobrą pamięć słuchową i piękną wymowę,
 • chcesz poznawać świat i obyczaje innych narodów,
 • pasjonują Cię podróże,
 • lubisz poznawać nowych ludzi,
 • uważasz, że świat na Ciebie czeka.
W klasie lingwistycznej:
 • rozwiniesz swoje zdolności i umiejętności językowe,
 • pogłębisz wiedzę o kulturze i historii innych narodów,
 • poznasz atrakcje turystyczne wielu państw,
 • nawiążesz kontakty z młodzieżą z zagranicy,
 • biegle opanujesz dwa języki obce,
 • dobrze przygotujesz się do studiów na filologii angielskiej, germańskiej i polskiej, a także na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, dziennikarstwo.
Proponujemy:
 • rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego, języka niemieckiego i języka polskiego,
 • kontakty z uczniami z zagranicy,
 • działalność w ramach międzynarodowego Programu Socrates Comenius,
 • wymianę zagraniczną ze szkołą w Niemczech,
 • dodatkowe zajęcia językowe ( np. koło teatralne w języku angielskim, konkursy językowe ),
 • wycieczki zagraniczne.
KLASA GEOGRAFICZNO - JĘZYKOWA

Jeśli:
 • chcesz poznać świat, pasjonują Cię podróże,
 • chcesz poznać kulturę i obyczaje różnych narodów,
 • pragniesz swobodnie posługiwać się wybranym językiem obcym,
 • chcesz być przygotowany do życia w zjednoczonej Europie,
 • chcesz w pełni być młodym Europejczykiem.
W klasie geograficzno - językowej:
 • pogłębisz wiedzę o dorobku kulturowym Europy,
 • poznasz tradycje i zwyczaje innych narodów,
 • poznasz atrakcje turystyczne państw europejskich,
 • poszerzysz wiadomości o instytucjach UE, przepisach prawa i procedurach obowiązujących w krajach UE,
 • opanujesz biegle wybrany język obcy,
 • dobrze przygotujesz się do studiów na kierunkach : stosunki międzynarodowe, europeistyka, geografia, politologia, stosunki polityczne, socjologia, filologie obce, dziennikarstwo.
Proponujemy:
 • rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego i geografii,
 • tematyczne zajęcia warsztatowe,
 • kontakty z rówieśnikami z innych państw świata,
 • działalność w "Klubie Europejczyka",
 • realizację zadań w ramach Programu Socrates - Comenius, współpracę ze szkołą w Niemczech,
 • wyjazdy zagraniczne.
KLASA MATEMATYCZNO -GEOGRAFICZNA

Jeśli:
 • interesujesz się matematyką,
 • interesują Cię zagadnienia ekonomii ( w skali mikro i makro ),
 • uważasz, że geografia ściśle wiąże się z matematyką i ekonomią,
 • interesuje Cię rozwój gospodarczy kraju i gospodarka rynkowa,
 • jesteś osobą konkretną, rzeczową,
 • posiadasz umiejętności logicznego myślenia,
 • nie przerażają Cię pojęcia : rachunkowość, księgowość, statystyka, sprawozdawczość.
W klasie matematyczno - geograficznej:
 • rozwiniesz swoje zainteresowania matematyczne i geograficzne,
 • zgłębisz tajniki ekonomii,
 • swoją wiedzę teoretyczną zastosujesz w działaniach praktycznych,
 • poznasz zasady funkcjonowania człowieka w warunkach gospodarki rynkowej,
 • dowiesz się, co wpływa na rozwój gospodarczy kraju i świata,
 • dobrze przygotujesz się do studiów na kierunkach : matematyka, geografia, ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, bankowość i finanse, handel zagraniczny, turystyka.
Proponujemy:
 • rozszerzony zakres nauczania matematyki i geografii,
 • dostęp do pracowni komputerowych,
 • dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowań,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu ekonomii,
 • rywalizację w olimpiadach przedmiotowych konkursach tematycznych, udział w akcjach i kampaniach społeczno - ekonomicznych.
KLASA POLITECHNICZNA

Jeśli:
 • matematyka jest Twoim hobby i uważasz, że "Królową nauk jest",
 • interesuje Cię fizyka i wszelkie nowości techniczne,
 • interesujesz się informatyką, a Windows, Word, Excel nie mają dla Ciebie tajemnic,
 • jesteś osobą konkretną, rzeczową,
 • posiadasz umiejętność logicznego myślenia, a nowych rozwiązań szukasz drogą dedukcji.
W klasie politechnicznej:
 • rozwiniesz swoje zdolności i umiejętności matematyczne,
 • opanujesz podstawy matematyki, fizyki i informatyki - jako niezbędnych narzędzi do uprawiania innych nauk,
 • zdobędziesz umiejętność budowania matematycznych modeli zjawisk i posługiwania się nimi,
 • swoją wiedzę teoretyczną zastosujesz w działaniach praktycznych,
 • poznasz podstawy programowania,
 • dobrze przygotujesz się do studiów matematycznych oraz informatycznych, a także na kierunkach: ekonomia, marketing i zarządzanie, mechanika, fizyka, technologia.
Proponujemy:
 • rozszerzony zakres nauczania matematyki, fizyki i informatyki,
 • dostęp do pracowni komputerowych,
 • dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowań,
 • rywalizację w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
PROFIL ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Jeśli:
 • masz umysł analityczny,
 • Internet jest dla Ciebie niewyczerpanym źródłem informacji,
 • w celu zdobycia informacji przeszukujesz różne źródła medialne,
 • "Power Point", "Access" czy "Front Page" nie są Ci obce,
 • lubisz przetwarzać i zapisywać zdobyte przez siebie dane i informacje.
W tej klasie:
 • nauczysz się samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
 • pogłębisz umiejętności wybierania, segregowania i analizowania informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • nauczysz się korzystać z nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej,
 • nauczysz się przetwarzać, zapisywać i prezentować zdobyte przez siebie informacje i dane,
 • zdobędziesz umiejętność projektowania baz danych,
 • nauczysz się podstaw programowania,
 • dobrze przygotuje się do dalszego kształcenia i przyszłej pracy w zawodach informatycznych i w zawodach, w których wymagane jest korzystanie z informacji.
PROFIL SOCJALNY

Jeśli:
 • interesują Cię zagadnienia rozwoju psychofizycznego człowieka,
 • doceniasz wagę właściwych relacji międzyludzkich w grupie,
 • bliskie są Ci sprawy promocji zdrowia,
 • ważne są dla Ciebie potrzeby innych ludzi,
 • interesują Cię problemy pedagogiki i psychologii
W tej klasie:
 • poznasz podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii, etyki, filozofii,
 • zdobędziesz podstawową wiedzę prawniczą przydatną w codziennym życiu,
 • nauczysz się rozróżniać i opisywać mechanizmy funkcjonowania jednostki i grupy,
 • poznasz zasady właściwej komunikacji międzyludzkiej,
 • poznasz metody, formy i środki promocji zdrowia,
 • nauczysz się pracować z człowiekiem i dla człowieka, z ludźmi i dla ludzi,
 • dobrze przygotujesz się do dalszego kształcenia i przyszłej pracy w zawodach medycznych, pedagogicznych, socjalno - opiekuńczych.
PROFIL EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY

Jeśli:
 • interesujesz się matematyką,
 • interesują Cię zagadnienia ekonomii ( w skali makro i mikro),
 • interesuje Cię rozwój gospodarczy kraju i gospodarka rynkowa,
 • nie przerażają Cię pojęcia : rachunkowość, księgowość, kalkulacja, sprawozdawczość, statystyka,
 • rozważasz prowadzenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej lub usługowej.
W tej klasie:
 • rozwiniesz swoje zainteresowania matematyczne i ekonomiczne,
 • zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu prawa,
 • poznasz zasady funkcjonowania człowieka w warunkach gospodarki rynkowej,
 • poznasz nowoczesne techniki pracy biurowej,
 • dowiesz się, jak zorganizować i poprowadzić własną firmę,
 • dowiesz się, jak orientować się w gąszczu przepisów,
 • dobrze przygotujesz się do dalszego kształcenia i przyszłej pracy w dziedzinach : zarządzanie i marketing, bankowość, administracja, rachunkowość, handel, hotelarstwo, turystyka, gastronomia, usługi, ubezpieczenia, pośrednictwo finansowe.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie