Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół w Wężyskach

Wężyska 162, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel./fax (68) 383-18-67
www:   http://www.zsww1.tenlink.ple-mail:   zsww1@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3196 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTWOWA im. św. Jadwigi Śląskiej

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- oddział przedszkolny
- nauka dwóch języków (angielskiego, niemieckiego)
- biblioteka, świetlica, stołówka
 

GIMNAZJUM im. św. Jadwigi Śląskiej

- realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych
- przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
- nauka dwóch języków (angielskiego, niemieckiego)
- pedagog

Powstanie Zespołu Szkół w Wężyskach wiąże się z 1996 rokiem, kiedy to placówka została przeniesiona z dotychczas zajmowanego obiektu, do nowo wybudowanego budynku. W skład kompleksu wchodzi nowoczesny, rozległy gmach szkoły wraz z boiskiem i terenem rekreacyjnym.
W szkole znajduje się oddział przedszkolny, przy którym wybudowany jest plac zabaw dla najmłodszych.

Priorytety szkoły:

 • integracja uczniów całej społeczności szkolnej
 • niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych
 • zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
 • praca z uczniem zdolnym
 • zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniem mniej zdolnym)
 • podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i języka obcego
 • przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i olimpiad na różnych szczeblach
 • zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych kształcących umiejętności kluczowe
 • zwiększenie ilości działań profilaktycznych skierowanych do uczniów i rodziców, których realizatorami będą osoby spoza grona pedagogicznego

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą środowiskową, która z otwartością i przyjaznym nastawieniem otwiera się na uczniów. Kierujemy się zasadą indywidualizacji procesu nauczania dostosowując wymagania do możliwości i zdolności ucznia. Mając na uwadze potrzeby społeczeństwa lokalnego, stwarzamy możliwość wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim uczniom. Szczególną opieką otaczamy dzieci i młodzież wywodzące się ze środowisk patologicznych, zagrożonych patologią lub będących w szczególnej sytuacji ze względu na zaistniałe zdarzenie losowe.

WIZJA SZKOŁY

 • kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach
 • podmiotowa wizja każdego wychowanka
 • ukierunkowane myślenie pedagogiczne na przyszłość, innowacyjność i alternatywność
 • współpraca z rodzicami w uzgadnianiu rozwoju każdego ucznia
 • wzbogacony i unowocześniony warsztat pracy uczniów i nauczycieli
 • sprawna organizacja dnia i tygodnia pracy szkoły
 • porządek, ład i estetyka obiektu oraz terenów szkolnych
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach i obiektach szkoły
 • rosnąca liczba laureatów i finalistów konkursów, olimpiad oraz zawodów sportowych
 • osiągnięcie co najmniej dobrych wyników przez absolwentów na sprawdzianach i egzaminach
 • przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych

Kształcenie

Podczas procesu kształcenia stosujemy aktywizujące metody nauczania i wykorzystujemy technologię informacyjną. Naszym celem jest wspieranie uczniów z trudnościami edukacyjnymi i troska o prawidłowy rozwój uczniów uzdolnionych. Motywujemy do dalszej nauki poprzez oceny i staramy się stwarzać warunki do rozwoju uczniom z predyspozycjami sportowymi. Dodatkowo proponujemy bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, ale także chcemy diagnozować potrzeby uczniów. Nasi uczniowie osiągają na egzaminach zewnętrznych porównywalne wyniki z rówieśnikami na poziomie gminy, powiatu, województwa i okręgu.

Wychowywanie i opieka

 • stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi
 • wdrażamy i systematycznie realizujemy programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • opieką świetlicy obejmujemy uczniów potrzebujących wsparcia w odrabianiu zadań domowych; tych, których oboje rodziców pracuje, dzieciom z rodzin patologicznych lub dzieciom dojeżdżającym
 • w szkole prowadzone jest akcja „szklanka mleka dla każdego ucznia szkoły podstawowej i przedszkola”
 • dożywianiem objęci są wszyscy uczniowie pochodzący z rodzin o niskich dochodach
 • dla uczniów z trudnościami w nauce, posiadających opinie lub orzeczenia Poradni, organizowane są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne
 • W realizacji zadań wychowawczych współpracujemy z różnymi instytucjami wspierającymi nasze działania np.: Policją, OPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Kuratorami sądowymi i społecznymi

Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie