Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Kinetyka chemiczna"
0. Pewna reakcja chemiczna przebiega zgodnie z równaniem kinetycznym: V = k [A] [B]2. Jak zmieni się szybkość reakcji chemicznej jeżeli stężenie A i B zwiększy się trzykrotnie.
zwiększy się 27 razy
zwiększy się 9 razy
zwiększy się 6 razy
1. Dla reakcji CO + Cl2 → COCl2 równanie kinetyczne ma postać: v = k • [CO] • [Cl2] 1/2 . Jaki jest rząd reakcji i cząsteczkowość reakcji.
cząsteczkowość 2; rząd 2
cząsteczkowość 2; rząd 3/2
cząsteczkowość 3/2; rząd 2
2. Reakcja bromoetanu z zasadą sodową w środowisku wodnym (C2H5Br + OH → C2H5OH + Br ) jest reakcją drugiego rzędu. Wartość stałej szybkości tej reakcji w temperaturze 25°C wynosi 8,6 • 10 −5 dm3 • mol−1 • s−1. Stężenie bromoetanu po 3,5 godzinach przebiegu tej reakcji ( początkowe stężenie bromoetanu wynosiło 0,2 mol • dm−3) wynosiło:
0,164 mol • dm−3
1,64 mol • dm−3
0,036 mol • dm−3
3. Szybkość reakcji chemicznej nie zależy od:
energii aktywacji
temperatury
stałej równowagi chemicznej
4. Jak zmieni się szybkość reakcji 2SO2 + O2 → 2SO3 , wyrażonej równaniem kinetycznym: v = k[SO2]2[O2], jeśli przy niezmienionej ilości reagentów, zastosuje się naczynie o trzykrotnie mniejszej objętości.
szybkość zmaleje 27 razy
szybkość wzrośnie 27 razy
szybkość wzrośnie 9 razy
5. Tlenek azotu (II) reaguje z tlenem, tworząc tlenek azotu (IV): 2NO + O2 → 2NO2 Szybkość tej reakcji opisuje równanie kinetyczne: v = k [NO]2[O2]. Ile razy należy zwiększyć stężenie tlenku azotu (II), nie zmieniając stężenia i warunków przebiegu procesu, aby szybkość reakcji wzrosła czterokrotnie?
czterokrotnie
dwukrotnie
trzykrotnie
6. Najmniejszą ilość energii potrzebną cząsteczkom do zapoczątkowania reakcji chemicznej nazywamy:
energią wewnętrzną
energią aktywacji
energią jonizacji
7. Obecność inhibitora powoduje:
zmniejszenie szybkości reakcji
zwiększenie energii aktywacji
obie odpowiedzi są prawidłowe
8. Mechanizm pewnej reakcji przebiega zgodnie ze schematem: przy czym v1 i v3 są większe od v2 Która reakcja decyduje o szybkości całego procesu?

A
B
C
9. Które z podanych czynników mają wpływ na wartość stałej szybkości reakcji? I – stężenie reagujących substancji; II – temperatura; III - ciśnienie; IV - katalizator; V - rodzaj reakcji
czynniki II, IV i V
czynniki I, II i III
wszystkie czynniki
10. Aby nie zwiększać szybkości reakcji należy:
obniżyć temperaturę i zmniejszyć stężenia reagentów
zastosować odpowiedni katalizator
obie odpowiedzi są prawidłowe
11. Średnia szybkość reakcji w czasie 10 min, jeśli stężenie reagenta zmieniło się z 2,48 mol/dm3 do 1,97 mol/dm3, wynosi:
0,0085 mol dm-3 s-1
- 0,00085moldm-3 s-1
0,00085moldm-3 s-1
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie