Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Hydrostatyka - część 1"
0. 1 Pa to inaczej:
1 N/m2
1 kg/m2
1 m2/N
1. Do rurki w kształcie litery U wlano wodę, a następnie dolano inną ciecz. Po ustaleniu poziomu cieczy, wykonano pomiary wysokości słupa wody h1 = 10 cm i słupa cieczy h2 = 12,5cm. Jaką gęstość ma ciecz, jeżeli woda ma gęstość ϱ1 = 1 g/cm3.
0,8 g/cm3
1,25 g/cm3
0,25 g/cm3
2. Klocek drewniany o wymiarach 10cm × 15cm × 25cm postawiono na stole na takiej ściance, żeby wywierał jak najmniejsze ciśnienie na stół. Jakie są wymiary tej ścianki?
10cm × 25cm
15cm × 25cm
10cm × 15cm
3. Ile powinno wynosić ciśnienie w hydroforze, żeby woda dopłynęła do wysokości 20m?
20 hPa
200 hPa
2000 hPa
4. Na rysunku przedstawiono 3 naczynia wypełnione jednakowymi ilościami tej samej cieczy. Wybierz poprawne stwierdzenie.

Największe ciśnienie wywierane na dno naczynia panuje w naczyniu III.
Ciśnienie wywierane na dno naczynia III jest mniejsze niż w naczyniu II.
We wszystkich naczyniach panuje takie samo ciśnienie.
5. Z poniższych zdań wybierz to, które jest prawdziwe.
Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od kształtu naczynia.
Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od wysokości słupa cieczy.
Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od gęstości cieczy.
6. 10 hPa to:
100 Pa
1 kPa
10000 Pa
7. Oblicz siłę parcia jaką wywiera sześcienny klocek o boku 2cm i gęstości 1g/cm3 na stół.
80 N
0,02 Pa
0,08 N
8. W naczyniu w kształcie walca znajduje się gliceryna (gęstość gliceryny wynosi ρg = 1260kg/m3). Wysokość słupa gliceryny w tym naczyniu wynosi 30cm. Jakie jest ciśnienie wywierane przez glicerynę na dno naczynia?
1260 Pa
3780 Pa
3870 Pa
9. Do każdego z trzech naczyń o różnych kształtach i takich samych powierzchniach dna nalano wody do jednakowego poziomu. Parcie na dno jest:

największe w naczyniu 1
największe w naczyniu 3
we wszystkich jednakowe
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie