Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian 02. Świat w latach 1918 ? 1939"
Twórcą koncepcji historyzmu absolutnego był:
Giovanni Gentile
Lucien Febvre
Benedetto Croce
Jakie terytoria utraciły Niemcy według traktatu paryskiego z 28 czerwca 1918 r?
Alzację
Lotaryngię
Pomorze Gdańskie i Wielkopolske
Gdzie i kiedy przyjęto Plan Dawesa?
w Londynie w 1924
w Paryżu w 1925
w Paryżu w 1926
Jaka ludność nie uzyskała własnego państwa?
Białoruska
Duńska
Ukraińska
Jakie były założenia Planu Younga?
udzielenie Niemcom kredytów na odbudowę gospodarki
zwiększenie dotychczasowych reparacji Niemcom
zmniejszenie dotychczasowych reparacji Niemcom
Jakie były główne zadania Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego?
poprawa sytuacji ekonomicznej
nawiązywanie stosunków politycznych i handlowych z innymi państwami
ściganie i skazywanie działaczy opozycji
W którym roku przyjęto Plan Younga?
w 1927
w 1928
w 1929
Kolektywizację rolnictwa w ZSRR wprowadzono w roku:
1920
1930
1934
Za początek Wielkiego Kryzysu gospodarczego uważa się:
wprowadzenie przez Józefa Stalina kolektywizacji rolnictwa
wprowadzenie polityki New Deal w Stanach Zjednoczonych
załamanie się cen akcji na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych
NSDAP to:
Narodowa Organizacja do spraw Czystości Rasowej
Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza
Elitarna Jednostka Paramilitarna Schutzstaffel
Ustawy norymberskie z września 1935 r. traktowały o:
mobilizacji do wojny
przekształceniu SA w elitarną SS
ochronie niemieckiej krwi i segregacji rasowej
Osoba widoczna na zdjęciu to:

Heinrich Himmler, minister spraw wewnętrznych III Rzeszy
Joseph Goebbels, minister propagandy III Rzeszy
Hermann Göring, dowódca Luftwaffe III Rzeszy
"Biblia faszystów" napisana przez Adolfa Hitlera to:
Deutschland über alles
Mein Kampf
Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer
Generał Francisco Franco był dykatorskim wodzem Hiszpanii:
aż do śmierci w roku 1975
do końca II wojny światowej, ustąpił w 1945
do ogłoszenia republiki hiszpańskiej w 1931 r.
Na co pozwoliło opracowanie metody udźwiękowienia taśmy filmowej?
na powstanie pierwszego filmu długometrażowego
na szybki rozwój sztuki kinematografii
na powstanie w 1927 r. pierwszego fabularnego filmu dźwiękowego pt. "Śpiewak jazzbandu"
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie