Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "211a Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym"
W którym roku zakończyło się kształtowanie granic Rzeczypospolitej?
w 1921
w 1923
w 1925
Powrotu jakich ziem polskich domagało się państwo niemieckie?
Pomorza
Małopolski
Górnego Śląska
Jaką nazwę posiadała polska polityka dyplomatyczna, w której miały znaleźć się państwa Europy środkowej?
polityka Państw Środka
polityka Środkowoeuropejska
polityka Międzymorza
Z jakimi państwami Polska była w złych stosunkach politycznych?
z Litwą
z Estonią i Węgrami
z Czechosłowacją
Czego dotyczył spór między Polską a Czechosłowacją?
Śląska Cieszyńskiego
województwa stanisławowskiego
Stanisławowa
Czego dotyczył konflikt między Polską a Litwą?
przynależności Grodna do Rzeczypospolitej
przynależności Wilna do Litwy
przynależności Wilna do Rzeczypospolitej
Z jakimi państwami Polska była w dobrych stosunkach?
z ZSRR i Czechosłowacją
z Węgrami i Rumunią
z Łotwą i Estonią
W których roku doszło do podpisania sojuszu polsko-francuskiego, dotyczącego wzajemnej pomocy w przypadku, gdyby państwa te zostały zaatakowane?
w 1920
w 1921
w 1922
W którym roku został podpisany pakt o nieagresji między Rzeczpospolitą a ZSRR?
w 1927
w 1923
w 1922
Czego między innymi dotyczył pakt o nieagresji między Rzeczpospolitą a ZSRR?
o zażegnaniu polityki agresywnej we wzajemnych stosunkach
że w razie napaści przez inne mocarstwo, drugie państwo przyjdzie z pomocą
o zachowaniu neutralności przez drugie mocarstwo w razie napaści przez inne państwo
W którym roku Adolf Hitler doszedł do władzy?
w 1933
w 1935
w 1937
Przez ile lat miała obowiązywać podpisana w Berlinie w 1934 r. deklaracja o niestosowaniu przemocy pomiędzy Polską a Niemcami?
8
10
15
Kto został francuskim ministrem spraw zagranicznych w 1934 r?
Ceausescu Nicolae
Artur Balfour
Jean Louis Barthou
Które państwa miały wchodzić we "wschodni pakt Lacarno", mtóry mówił o zagwarantowaniu sobie nawzajem nienaruszalności granic oraz wzajemną pomoc?
Polska, ZSRR, Niemcy, Węgry, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa i Estonia
Polska, ZSRR, Niemcy, Czechosłowacja, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia
Polska, Austria, Czechosłowacja, ZSRR, Niemcy, Finlandia, Grecja, Węgry i Rumunia
Jakie były przyczyny przyczyny niepodpisania przez Polskę "wschodniego paktu Lacarno"?
morderstwo Jean`a Louis`a Barthou
nieprzyjęcie koncepcji tego paktu przez Józefa Piłsudskiego i Józefa Becka
nieobecność Związku Radzieckiego w tym pakcie
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie