Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "218a Sprawa polska podczas II wojny światowej"
Na początku listopada 1939 r. rząd na emigracji powołał
Komitet Ministrów dla spraw Kraju
Delegaturę dla Kraju
Tymczasowy Rząd Podziemnej Polski
.Związek Walki Zbrojnej został utworzony w miejsce zlikwidowanego:
Tymczasowego Rządu Podziemnej Polski
Służby Zwycięstwu Polski
Polskiego Komitetu Porozumiewawczego
Polityczny Komitet Porozumiewawczy powstał z połączonych sił ugrupowań:
Wolność ? Równość ? Niepodległość
Stronnictwo Ludowe
Narodowa Demokracja
.Zbiorowa Delegatura Rządu powstała:
3 lipca 1940 r.
3 stycznia 1941 r.
w październiku 1939 r.
.Po upadku Francji w 1940 r. Komenda Główna Związku Walki Zbrojnej została przeniesiona do:
Londynu
Warszawy
Krakowa
1.We wrześniu 1942 r. zdecydowano o likwidacji delegatury i powołaniu jednego Delegata Rządu na Kraj. Został nim:
Stefan Raczyński
Władysław Raczkiewicz
Jan Piekałkiewicz
W maju 1944 Krajową Radę Ministrów powołano:
na podstawie uchwały Rządu Emigracyjnego w Paryżu z 16 maja 1941 r.
na podstawie dekretu Prezydenta RP z 26 kwietnia 1943 r.
decyzją Władysława Sikorskiego w porozumieniu z rządem polskim w Londynie
Do kompetencji Departamentu Spraw Wewnętrznych w polskim państwie podziemnym należało:
zarządzanie administracją zmilitaryzowaną
organizowanie pomocy zbrojnej dla Armii Krajowej
organizowanie delegatur okręgowych i powiatowych
.Związek Walki Zbrojnej został w lutym 1942 r. przemianowany na:
Armię Krajową
Armię Ludową
Polskę Walczącą
Departamentem polskiego państwa podziemnego był:
Departament Pracy i Opieki Społecznej
Departament Oświaty i Kultury
Departament Przemysłu i Handlu
Komitet Koordynacji Ustawodawczej nadzorował:
Kierownictwo Walki Cywilnej
prawotwórczą działalność poszczególnych departamentów
Polskę Walczącą
W maju 1942 r. opublikowano:
Obwieszczenie Kierownictwa Walki Cywilnej o rozpoczęciu powstania warszawskiego
Dziesięć przykazań walki cywilnej
Volksdeutsche ? listę ludności posiadających przodków niemieckich
Kierownictwo Walki Podziemnej utworzono w:
1941 r.
1942 r.
1943 r.
Krajową Radę Ministrów rozwiązano w:
1943 r.
1944 r.
1945 r.
Sztab Komendy Głównej Armii Krajowej składał się z:
4 oddziałów
6 oddziałów
7 oddziałów
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie