Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian II - 01a Epoka nowożytna"
Makiawelizm zakłada:
demokratyzację i pokojowe zmiany ustroju
dopuszczenie brutalnych metod do prowadzenia polityki wewnętrznej
że rządzący ma prawo do stosowania przemocy i terroru
Instytucja mecenat to:
organizacja prawna
instytucja popierająca i działająca na rzecz rozwoju nauki i sztuki
związek artystów renesansowych
Kto był odpowiedzialny za początki reformacji w Szwajcarii?
Ulrich Zwingl
Hans Ofssen
Jan Kalwin
Jakie postanowienia podjął Kościół podczas kontrreformacji, by skutecznie walczyć z reformacją religii?
uporządkowanie kwestii teologicznych
zmiany w dyscyplinie i wykształceniu duchownych
zmianę biskupów, którzy nie mogą poradzić sobie z reformacją
Europa zachodnia w okresie rozwoju dualizmu gospodarczego:
wprowadzała unowocześnienia w rolnictwie
wracała do feudalizmu
prowadziła ożywiony handel z koloniami
Manufaktury to:
fabryki bez maszyn, całkowicie oparte na pracy ręcznej
porozumienia o handlu z koloniami
aparaty urzędnicze państw europejskich w podbitych koloniach
Ostateczny pokój między Hiszpanią i Francją w wojnach włoskich podpisano:
w 1559 r. w Cateau ? Cambresis
w 1565 r. w Paryżu
w 1550 r. w niderlandzkim Cambrai
Republika Zjednoczonych Prowincji powstała w roku:
1575
1581
1590
Na mocy pokoju w Lubece w 1629 r.
Dania otrzymała zwierzchnictwo nad Holsztynem i Jutlandią
Dania uznała pełną suwerenność Ferdynanda II w Holsztynie
Dania zobowiązała się nie interweniować na obszarze Rzeszy Niemieckiej
Po wojnie trzydziestoletniej nastąpiły również przemiany w oświacie, na posłuchu w nauczaniu zyskali:
samarytanie
franciszkanie
jezuici
Czym charakteryzował się manieryzm?
zwiększeniem nacisku na zdobienia i kolor
skłonność do przedstawiania wydłużonych postaci w sztucznych pozach
zwiększeniem nacisku na światło
Który z władców, jako pierwszy był przedstawiany w sztuce sławiącej jego władzę i państwo?
Filip XII
Ludwik XIV
Gustaw II
Edykt nantejski został ogłoszony w roku:
1515
1577
1598
Kardynał Richelieu:
był pierwszym ministrem za panowania Ludwika XIII
był pierwszym ministrem za panowania Ludwika XIV
umacniał absolutyzm
W 1603 r. królem Anglii został:
Karol II
Jakub I
Oliver Cromwell
Ruch lewellerów domagał się:
utrzymania monarchii
równości wobec prawa
wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego
W 1688 r. w Anglii, dokonano bezkrwawego zamachu stanu nazywanego:
papierową rewolucją
jedwabną rewolucją
chwalebną rewolucją
Władcy francuscy opierali się na Zgromadzeniu Notablów w latach:
1483 - 1560
1390 - 1420
1560 ? 1608
Akademię Platońską założył:
Platon
Marsilio Ficino
Giordan Bruno
Wśród jakich warstw społecznych we Francji, popularny był kalwinizm?
wśród uboższej szlachty, mieszczan i części możnowładców
wśród chłopów i mieszczan
wśród szlachty, mieszczan i chłopów
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie