Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian II - 02c Polska w XVI i XVII wieku"
Stowarzyszenie humanistyczne Sodalitas Litteraria Vistulana w Krakowie założył:
Filip Kalmach
Konrad Celtis
Bernard Morand
Miasto Zamość zostało założone przez:
hetmana Jana Zamoyskiego
Bartłomiej Berrecci
Maciej z Miechowa
Dekret zakazujący sprowadzania do kraju pism Marcina Lutra, został wydany w Toruniu w roku:
1505
1520
1535
Ugoda sandomierska została zawarta w roku:
1550
1560
1570
Jaka zwycięska bitwa Rosji okazała się przełomem w walce z okupantami w XIV w.?
na Kulikowym Polu
nad Narewem
w Moskwie
Kto przejął rządy po śmierci Iwana IV?
Fiodor I
caryca Katarzyna
Iwan V
Czy był spowodowany piętnastoletni konflikt między szlachtą na Węgrzech a Habsburgami w XVI w.?
różnice wyznaniowe
powołanie Zapalya na króla Węgier oraz sporne terytoria Habsburgów
powołanie Zapalya na króla przez szlachtę Węgier oraz ukoronowanie Ferdynanda przez Habsburgów
Na podstawie zawartych w XIV w. unii z Litwą, każdy kolejny następca polskiego tronu zostawał:
Wielkim Księciem Litewskim
królem Litwy
protektorem Litwy
Drugie bezkrólewie szlachta ogłosiła w roku:
1573
1575
1577
Wasyl III był:
Wielkim Księciem Litewskim
królem Węgier
carem moskiewskim
W 1557 r. doszło do wybuchu wojny między biskupem ryskim a zakonem:
krzyżackim
jezuitów
kawalerów mieczowych
Szlachecki parlament był tworzony przez trzy stany, do których zalicza się:
gołotę
senatorów
posłów
Szlachta na sejmie rokoszowym w 1537 r. ogłosiła:
listę 36 żądań
utworzenie pacta conventa
artykuły henrykowskie
Gdzie głównie były tworzone folwarki w Polsce?
na wschodzie Księstwa Polskiego
wzdłuż Wisły
w centralnej części państwa
Co regulowało handel i produkcję rzemieślniczą w szesnastowiecznej Polsce?
statuty cechowe i wilkierze
statuty cechowe, statut warcki i wilkierze
statuty cechowe i statut warcki
Zygmunt III Waza panował w latach:
1570 - 1615
1555 ? 1590
1587 ? 1632
W 1669 roku tron Polski objął:
Jan Kazimierz
Jan III Sobieski
Michał Korybut Wiśniowiecki
Władzę nad jakimi województwami przekazano Kozakom po klęsce Polski pod Zborowem?
bracławskim, czernichowskim i smoleńskim
bracławskim, czernichowskim i kijowskim
czernichowskim, siewierskim i smoleńskim
Co było celem zawarcia polsko-szwedzkiego układu w 1677 r.?
wsparcie wojska szwedzkiego przez państwo polskie w wojnie z Brandenburgią
pomoc Szwecji w walce z najazdami Turków na Polskę
zobowiązanie się Szwecji w udzieleniu Polsce pomocy do odzyskaniu praw do Prus Książęcych
Jakie wydarzenie doprowadziło do podpisania rozejmu między Polską a Szwecją w 1611 r.?
śmierć Karola IX
śmierć Władysława IV Wazy (króla Rosji)
śmierć Karola X
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie